Székhely: 5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Bejárat: 5100 Jászberény, Sportpálya út felől
tel: +36 57 404 200  +36 57 404 201 e-mail: szent.istvan.jaszbereny@gmail.com

Intézkedés
a járványügyi készenlét idejére  a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnáziumban,
mely készült az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott „Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről” c. kiadvány alapján
 
1. Mindenkire nézve kötelező rendelkezések:
Ha a diák vagy bármely dolgozó betegnek érzi magát, akkor ne jöjjön iskolába, hanem keresse föl a háziorvosát. Az intézménybe 2020. október 1-től minden diáknak és felnőttnek testhőmérséklet-mérés után lehet csak belépni. Akinek a mért érték meghaladja a 37.8-et, nem léphet be az iskolába.
Az intézményben kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató személyek tartózkodhatnak.
A benntartózkodás során tüneteket mutató személyek elkülönítése a következők szerint történik: főépület: fejlesztő szoba, B épület: iskolatitkári szoba.
A beteg tanuló vagy felnőtt felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező, melyet az intézmény biztosít.
Az intézményben folyamatos a fertőtlenítő takarítás. Az ezzel kapcsolatos teendőket az érintett személyek (takarítók, karbantartók, portás, laboráns, rendszergazda) látják el.
Fokozottan ügyelni kell a közösségi terekben a csoportosulás elkerülésére.
A másfél méteres védőtávolságot a közösségi terekben (folyosók, udvar) a diákoknak és a felnőtteknek is tartani kell. A maszk használata közösségi terekben (folyosó, lépcső) minden felnőttnek és 5-12. évfolyamos diáknak kötelező! Udvaron, amennyiben a védőtávolság tartható, a maszk használata nem kötelező. Azokon az órákon, ahol több évfolyamról is részt vesznek diákok, ott a tanórán is használni kell a maszkot és tartani kell a védőtávolságot.
Az osztályok keveredése érdekében a diákok kizárólag csak a saját tantermeikben tartózkodhatnak. Kivételt képeznek ez alól a szaktanteremben (fizika-kémia-biológia, informatika, fejlesztő, testnevelés) és a csoportbontásban tartott tanórák (idegen nyelv, matematika, testnevelés, hit-és erkölcstan), fakultációk. A több csoport által használt helyiségekben kézfertőtlenítőt helyezünk ki, melynek használata kötelező mindenki számára.  A csoportváltásokat fertőtlenítés előzi meg.
A könyvtár látogatását a járványügyi helyzet idejére felfüggesztjük, s a zárlat alatt a könyvtári állomány digitalizálását végezzük el.
Az időjárási viszonyok figyelembevételével az ablakokat nyitva kell tartani! A szünetekben időjárástól függetlenül minden ablaknak nyitva kell lennie. A tantermekben a szellőztetést a szaktanárok és az ügyeletes tanárok ellenőrzik.
Az 500 fős gyülekezési korlátot figyelembe véve az alábbi csengetési rendet alkalmazzuk. A csengő használatát felfüggesztjük, az órát tartó nevelő köteles a tanóra védelmében a 45 perces tanórákat a csengetési rendben meghatározottak szerint tartani:

2. Diákokra vonatkozó intézkedések:
Ha a tanuló az iskolába jutáshoz tömegközlekedési eszközt vesz igénybe, akkor az utazás alatt viseljen maszkot.
A diákok reggel az iskola kerékpártároló felőli térköves udvarán gyülekeznek. A felső tagozat és gimnázium 7.30-tól, az alsó tagozat 7.40-től léphet be az épületbe. Az iskolába a beléptetés több bejáraton történik, a bejárati ajtón feltüntetettek szerint. A több bejáraton történő belépéskor mindenkinek kötelező a kézfertőtlenítő használata, melyet az ügyeletes tanár ellenőriz.
A tantermekben a diákoknak a maszk használata nem kötelező, de megengedett.
A diákok kerüljék a kézfogást, ölelést.
Csak a saját dolgaikat (pl. füzet, ceruza, radír, vonalzó, telefon, étel stb.) használják.
Szünetekben a tanulóknak az udvar kijelölt részében kell tartózkodni, ügyelve a járványügyi szabályok betartására.
Játszóteres udvar: 1-2. évfolyam, 5. évfolyam.
Jégpálya melletti füves terület: 3. évfolyam, 6. évfolyam.
Kerékpártároló melletti térköves udvarrész: 4. évfolyam, 7. évfolyam.
Gimnázium udvara: 8. évfolyam és a gimnázium tanulói

Testnevelés órák:
A testnevelés órákat lehetőség szerint a szabadban kell tartani a járványügyi intézkedési szabályok betartásával. A tanulók öltözőhasználatát és beosztását a testnevelés órát tartó pedagógusok felügyelik, fokozottan figyelemmel kísérik a csoportosulás elkerülését. Rossz idő esetén minden második órát (1.3.5.7.) lehet a tornateremben megtartani a terem fertőtlenítése érdekében. A tornaterem beosztását a testnevelés munkaközösség készíti el.

Higiénés szabályok:
Köhögési, tüsszentési etikett
Köhögés, tüsszentés esetén az alábbi szabályokat kell betartani:
a) Köhögéskor, tüsszentéskor papírzsebkendővel fedje az orrát, száját.
b) Ha nincs kéznél zsebkendő, a könyökhajlatába köhögjön, tüsszentsen.
c) A zsebkendőt csak egyszer használja, utána dobja a szemetesbe.
d) Alaposan mosson kezet folyóvízzel és (folyékony) szappannal, majd alaposan törölje meg a kezét eldobható kéztörlővel.
Textiltörölköző használata ebben az időszakban nem engedélyezett.
Az ivópoharak helyett a gyerekek naponta otthon fertőtlenített kulacsot használhatnak.

Étkezés:
A tízórai és uzsonna elfogyasztása a tanteremben, ülve, saját padban lehetséges. Előtte és utána az alapos, szappannal történő kézmosás elengedhetetlen. A pad étkezés előtti és utáni tisztítását a gyerekek végzik el.
Az ebéd elfogyasztását az Önkormányzat által - az Eszterházy Egyetem Jászberényi Campusától - bérelt ebédlőben az Eatrend Danubia Kft. biztosítja a járványügyi szabályok betartásával.
Ebédelésnél a biztonságos védőtávolságot megtartva a folyosón vagy az ebédlő épülete előtti udvaron kell sorban állni. Az ebédlőbe lépés előtt kötelező a kézmosás! A maszk viselése az 5-12. évfolyamos diáknak és a pedagógusoknak az étkezés megkezdéséig kötelező, annak befejezésével a maszkot ismét föl kell venni!

3. Szülők felelősségi köre:
A tanulók esetében a szülők felelőssége, hogy betegen ne engedjék közösségbe a gyermeküket, különösen fontos ez a járványügyi készenlét idejében.
Amennyiben a koronavírus betegség gyanúja áll fenn vagy a betegség beigazolódik, a szülőknek tájékoztatni kell az intézményt (osztályfőnököt és intézményvezetőt).
A hiányzások igazolása a járványügyi készenléti időszakban: a tanuló távolmaradására kizárólag orvosi igazolás fogadható el. 
Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
Igazolt hiányzásnak tekintendő az is, ha a gyermek a hatósági karanténról szóló határozatot bemutatja (külön igazolás nélkül is).
Amennyiben gyermeke 14 napon belül beteg személlyel érintkezett vagy külföldön járt, erről az iskolát értesíti.
A SZÜLŐ AZ INTÉZMÉNYBE NEM LÉPHET BE.
Az iskolával lehetőleg elektronikusan tartsa a kapcsolatot, csak a legszükségesebb esetben az intézményvezető engedélyével jöhet be személyesen (hivatalos ügy) előzetesen egyeztetett időpontban. Az intézményvezető engedélye esetén is  csak tünetmentesen, a kötelező esthőmérséklet-mérés után jöhet be az iskolába, a bejáratnál kézfertőtlenítést kell végezni, maszkot kell használni, a távolságtartási szabályokat be kell tartani.
Ha az elmúlt 14 napban beteg személlyel érintkezett vagy külföldön járt, akkor nem jöhet be az iskolába.
Kísérje figyelemmel az iskolai járványügyi szabályok bevezetését, alkalmazását az iskola honlapján.
Jászberény, 2020. október 01.
Pomázi Imréné intézményvezető

KRÉTA e-napló

KRÉTA elektronikus ügyintézési rendszer

Könyvtári rendszer

Órarend

Gyakorlati képzés

Elektronikus Oktatási Rendszer

Heti étlap

Iskolánk részt vesz az európai közösség pénzügyi támogatásával finanszírozott európai iskolagyümölcs-programban

Jelentkezési lapok

Talentum alapítvány

innovation

Kedves Szülők!
Tisztelt Támogatóink!

Szeretném megköszönni, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatják a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium alapítványát. Mindezt iskolánk fejlesztésére, s gyermekeik céljainak megvalósítására fordítjuk.

Bízom abban, hogy a jövőben is számíthatunk támogató együttműködésükre, oktató-nevelő munka támogatására.

A Talentum Alapítvány adószáma: 19223151-1-16
Az alapítvány számlaszáma: 10200586-45112076-00000000
Bank: K&H
                                                                   
Köszönettel:
Pomázi Imréné
Intézményvezető

Széchenyi terv