Székhely: 5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Bejárat: Jászberény, Sportpálya út felől
tel: +36 57 404 200  +36 57 404 201 e-mail: szent.istvan.jaszbereny@gmail.com


A címlapon:
Szent István király (Urbán Orsolya munkája)

Szeretettel meghívjuk az

NTP-MŰV-18 - 0020 jelű
„Szent István” projekt – Iskolánk százéves centenáriuma alkalmából” című projekt

keretében megrendezendő

Falikép festése
c. rajzszakköri foglalkozásunkra

Meghívott művésztanárunk: Palkó Tibor Munkácsy-díjas festőművész

Iskolánk 2019-ben ünnepeli fennállásának 100 éves évfordulóját. Ennek emlékére szeretnénk megvalósítani névadónkról, Szent Istvánról elnevezett projektünket. A cél tehetséges tanulóink számára lehetőség teremtése maradandó érték alkotására iskolai környezetünkben. E projekt keretében egy emlékfal kialakítására kerül sor: az iskola első emeletén az üvegfal feletti felület olaj táblaképekkel történő díszítésére, és az ezzel kapcsolatos tanulói munkákból egy állandó kiállítási anyag létrehozására.

Időpont: 2019.04.11. csütörtök. 14:00-17:00
Helyszín: Eszterházi Károly Egyetem Jászberényi Campus rajzterme
Részvevők: A tehetséges tanulók (20 fő)
Projektíró és felelős: Pomázi Imréné, Kugler Erika
Foglalkozást vezető: Palkó Tibor festőművész
Segítő tanárok:
· Palkó-Deli Andrea
. Kugler Erika

Program:
13:30: Gyülekező az Iskolagalériában.
14:00: Pomázi Imréné igazgató köszöntője a főiskola rajztermében.
14:15-17:00: Falikép festése.

A programokról fotódokumentáció készül.

Kugler Erika tanítványai az alábbi kiváló eredményeket érték el a Szenti Ernő megyei rajzversenyen.
I. kategória: a vizuális kultúra tárgyat alap óraszámban tanuló diákok
Dorozsmai Petra 10. A  - monokróm portré - 1. helyezés 
Horváth Hanna 10. A  - monokróm portré - 3. helyezés
II. kategória: a vizuális kultúra tárgyat emelt óraszámban tanuló, illetve művészeti képzésben résztvevő diákok
Urbán Orsolya 11. A  - monokróm portré  1. helyezés 
Gratulálunk a szép eredményekhez.

keretében megrendezett

Családi Művészeti Délután

Iskolánk 2019-ben ünnepeli fennállásának 100 éves évfordulóját. Ennek emlékére a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium Talentum Alapítványa díjnyertes pályázat keretében valósítja meg névadónkról, Szent Istvánról elnevezett projektünket. A cél tehetséges tanulóink számára lehetőség teremtése maradandó értékteremtő alkotás létrehozására, iskolai környezetünk általuk történő szépítésére; egy olajtáblaképekkel kialakított emlékfal iskolánk első emeleti üvegfala felett, és az ezzel kapcsolatos tanulói munkákból egy állandó kiállítási anyag létrehozása.

2018. 10. 25-én egy négyórás élményalapú interaktív csoportos foglalkozást, Családi Művészeti Délutánt rendeztünk tanárok, szülők, hozzátartozók bevonásával. A rendezvény helyszínei a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium Iskolagalériája, informatikaterme, rajzterme. A rendezvényen 35 fő vett részt, iskolánk legkiválóbb vizuális tehetségei 6-11. osztályig, valamint szüleik, testvéreik. A program Pomázi Imréné igazgató köszöntőjével kezdődött az Iskolagalériában. A csapatok kialakítása után interaktív művészettörténeti vetélkedőt rendeztünk a magyar művészetekről az informatikateremben. A tesztfeladatsort írta: Kugler Erika, az interaktív online tesztet készítette Palkó-Deli Andrea. Fekete Viktória tanárnő vezetésével egy választott magyar történelmi festményről, szoborkompozícióról élőképet kellett készíteni csapatonként, majd néhány perces humoros dramatikus játékot rögtönözni modern értelmezési tartománnyal ötvözve. Az utolsó feladat egy közös családi alkotás elkészítése volt: választott festményhez képátirat, parafrázis, festő vagy grafikus technikával. A verseny eredményhirdetése után mindenki részesült a fődíjból, az oroszkrém tortából.

Projektíró és felelős: Pomázi Imréné, Kugler Erika.

A rendezést segítő kollégák: Stelkovicsné Kreuter Anikó, Goda Krisztina, Miklósné Kis Ildikó, Fekete Viktória, Palkó-Deli Andrea.

Szent István Családi Nap megnyitó - Művészettörténeti verseny:

Drámajáték:

Parafrázis festése:

2018. nov. 07-én kiállítás nyílt a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium Iskolagalériájában. Kiállításunk anyaga részben a Magyar Tudományos Akadémia Szakmódszertani pályázat 2016-2020; Moholy-Nagy Vizuális Modulok—A 21. Századi Képi Nyelv Tanítása 2. Vizuális média moduljához kapcsolódik. A kutatásokat az MTA Tantárgypedagógiai Kutatási Programja támogatja. A tanulói munkák másrészt a Képességdiagnosztika és tehetséggondozás vizuális képességfejlesztéssel Mesterprogram, és a Vizuális tehetséggondozó szakkör tanulóinak produktumai. Az alkotások válogatások a 2017/18. tanév 6.A, 6.B, és a 7.C osztályos tanulók, valamint a 7-12. osztályos Vizuális tehetséggondozó szakkör és fakultációs diákok munkáiból. A megnyitó előtt Gaul-Ács Ágnes, az ELTE doktorandusza és a pályázat koordinátora interjút készített a kísérleti modul kiemelten tehetséges 7. B osztályos tanulóival: Gál Emíliával, Sinka Hannával, Baráth Nórával és Pataki Zitával. A kiállításon köszöntőt mondott Pomázi Imréné intézményvezető. A kiállítást megnyitotta Dr. Tóth Tibor, az Eszterházy Károly Egyetem főiskolai docense, a média koncepció írója, és Kugler Erika mestertanár, a pedagógiai programok tanítási és tanulási programjainak írója és megvalósítója. A megnyitó után az érdeklődők megnézhették a diákokkal az egész tanév és a tanórák során készített animációkat, valamint a gyermekek alkotói gondolkodásáról készített filmeket. A kiállítás megtekinthető: február 6.-ig.

Tanító folyóirat Kugler Erika cikke média modul 1. rész október

Tanító folyóirat Kugler Erika cikke média modul 2. rész november

Kiállító diákok

6. B
Bakai Örs
Baráth Benjámin
Baráth Nóra 
Bathó Zoltán
Csiki Aliz
Finta Fanni
Gál Emília
Gazsi Máté
Gulyás Gellért
Kovács Ádám Gábor
Lukácsi Lola
Madrász Fruzsina Anna
Molnár Gábor
Német Hanna
Orosz Fruzsina
Papp Luca Éva
Pataki Zita
Sinka Hanna
Szécsi Anna
Szőcs Mónika
Szűcs Márton
Taczman Hunor 

6. A
Acsai Máté István
Belányi Anna
Dobrovics Adorján
Dósa Eszter
Gergi Lilla
Hirossek Barnabás
Kassa Zsolt
Kun Barbara
Magyar Bence
Mihalovics Tifani
Molnár Gellért Ferenc
Meggyes Kornél
Nagy Annamária
Ördög Ákos
Pádár Viktória
Petrányi Zsolt
Rózsavölgyi Renáta
Schaibli Tibor
Sipos Dorina
Tábori Zsófia
Tereba-Kovács Gitta
Thuróczy Valéria
Tóth Attila

Vizuális tehetséggondozó szakkör és fakultáció
Urbán Orsolya 10. A
Ézsiás Judit 10. A
Horváth Hanna 9. A
Dorozsmai Petra 9. A
Nagy Anna Kerubina 9. A
Farsang Hanna 7. C
Husznay Szidónia 7. C
Juhász-Aba Tímea 7. C
Kiss Enikő 7. C 
Pataki Nóra 7. C
Székelyi Borbála Fruzsina 7. C
Zahenszki Zsófia 7. C
Petrányi Dóra 7. B
Gál Emília 6. B
Szécsi Anna 6. B
Pataki Zita 6. B
Papp Luca Éva 6. B

A Szent István projekt kapcsán művészeti délutánra hívjuk a kedves szülőket és érdeklődőket.

2018.01.25-én a POK Bázisiskolai programok keretében Rajzszakköri bemutató foglalkozást és konzultációt tartottunk iskolánkban. A bemutatóóra után a meghívott rajztanárok, Vizuális kultúrát tanítók betekintést kaphattak a Képességdiagnosztika és tehetséggondozás vizuális képességfejlesztéssel mesterprogramba, és az MTA-ELTE szakmódszertani pályázat kísérleti programjába. A program beszélgetéssel zárult, amelyen a résztvevők hozzászólhattak, megoszthatták a témával kapcsolatban felmerülő gondolataikat. Az Iskolagalériában megtekinthették a rajzszakkörös és a kísérleti programban résztvevő diákjaink alkotásait.

SÍKBÓL TÉRBE
FESTMÉNY-SZOBOR-ANIMÁCIÓ
Jean Francois Millet Angelus, Esti harangszó (1859) és Salvador Dali Angelus (1933-35) című festményéhez

Tematikus terv, óravázlat
1. Előkészítés: agyagmegmunkálási gyakorlatok, emberalak formázása - absztrakció benyomás, hangulat alapján.
2. Téri makettek készítése Salvador Dali festményéről.
3. Bemutató óra
Tevékenység: Műelemzés; Dali festményéről és a róla készült 3D-s film alapján a kép szobrainak elkészítése. A szobrok elhelyezése, komponálása makettben.  A szoborról, mint álló és mozgó objektumról fázisfotók készítése. Animációs óra előkészítése. A vendégeknek animáció és filmszerkesztés bemutatása. Az óra értékelése.
Munkaforma: páros
Fejlesztési feladatok:
Térszemlélet fejlesztése; műelemző képesség, kreativitás, anyagalakítás-eszközhasználat; digitális kompetenciák.
Munkaforma: egyéni-páros munka
Rajzszakköri csoport: 15 tanuló

Az óra után elkészült animációs film:
ANGELUS - animáció, bemutató rajzszakkör, Kugler E
https://www.youtube.com/watch?v=MwUHNOfwXMI


Felhasznált források:     
https://www.youtube.com/watch?v=F1eLeIocAcU
https://hu.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Millet
• Salvador Dalí: Millet Angelusának tragikus mítosza
https://designped.com/

2016/17. tanév

A Mesterprogram a 6.c osztályban folytatódott. Az előző tanév során a mérést és értékelést papír alapú tesztekkel végeztük. Az idei tanévben sikerült megvalósítani az online típusú vizuális képességmérést, amely összefüggött egy másik kezdeményezéssel, mely a „mesterprogram 5. évfolyamon történő újraindításaként” is felfogható. Szakmai partnerem Kárpáti Andrea professzor Szakmódszertani pályázatot adott be a Magyar Tudományos Akadémiához, mely díjat is nyert. Címe: MTA-ELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani pályázat 2016-2020, Moholy-Nagy Vizuális Modulok: a 21. századi képi nyelv tanítása. A szakmódszertani pályázat 2. modulja, a Vizuális Média Kommunikáció, melyhez a koncepciót Dr. Tóth Tibor (Eszterházi Károly Egyetem) és Havasi Tamás, Orosz Csaba DLA,(Nyíregyházi Egyetem) egyetemi oktatók írtak. A média modul gyakorlati megvalósításához Kugler Erika írt Tanítási tanulási programot, és végezte a program gyakorlati tanítását is az 5.A és az 5.B osztályokban. Ez azt jelentette, hogy iskolánk a 2016/17-es tanévtől kísérleti terepe az MTA –ELTE kutatócsoport munkájának.

Kiállítás és filmbemutató 2017. október 6.

A 2017/18-as tanévet a mesterprogramos 7.C osztály és az MTA Szakmódszertani pályázatos 6.A és 6.B osztály előző évi munkáiból rendezett kiállításával nyitottuk meg, amelyen Kárpáti Andrea professzor, Pomázi Imréné igazgató és Kugler Erika beszéltek a két képességfejlesztő, tehetséggondozó program munkájáról.

Elkészült munkák elérhetősége:
2016/17. évi kiállítás és film a tavalyi munkákból - 5.a, 5.b, 6.c
https://www.youtube.com/watch?v=abwQTBTooHM

Animációs filmek - 6.a és 6.b
https://www.youtube.com/watch?v=1ZGkJAXwAMM&feature=youtu.be

Kugler Erika, a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium 6. c osztálya:
A „Kedvenc mesehősöm” című projekt kiállítása Bécsben és Budapesten
Az InSEA nemzetközi művészeti nevelés konferencia

2016. szeptember 21—24-ig az InSEA nemzetközi művészeti nevelés konferencián képviseltem iskolánkat, amely az idei évben a bécsi Iparművészeti Egyetemen (Universität für angewandte Kunst) került megrendezésre. A Magyar Rajztanárok Országos Szövetsége az InSEA konferencia kapcsán Bécsben élő magyar pedagógusokkal együttműködve pályázatot hirdetett magyarországi vizuális kultúrát tanító pedagógusok és egyetemi oktatók számára. A legjobb pályamunkák, amelyek a hazai vizuális/művészeti nevelést mutatták be, az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete (AMAPED) Bécsi Magyar Iskolájában kerültek kiálltásra. A pályázat témája megegyezett az InSEA konferencia koncepciójával Art and Design Education in Times of Change (Művészet és design oktatás az átalakulások korszakában). A művészeti nevelésben is elkerülhetetlen, hogy reflektáljon a jelenleg olyan történelmileg váratlanul összefonódó jelenségek sorozatára, mint a globális gazdasági válság, tömeges migráció, az új technológiák folytonos fejlődése és behatolása mindennapi életünkbe. A kiállítás annak bemutatását szolgálta, hogy a művészet és design oktatói tevékenysége a jelenlegi változásokra milyen gyakorlati alkotó tevékenységekkel képes reagálni. Kulcsszavak: progresszív, kortárs, kulturális sokszínűség, migráció, érzékenyítés, slow design, recycling, elemzés, társadalmi felelősségvállalás, tudatos környezetalakítás. A pályázatra sok igényes projekt érkezett be. A MROE zsűrije tizenkét projekt kiállítását javasolta, ebből az első négy helyezett pedagógus InSEA konferencián történő részvételét 50%-ban támogatta. A 6. c osztályos tanulókkal a tavalyi tanévben készített Kedvenc mesehősöm című projektünk az első négy támogatott között szerepelt. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének, a Talentum Alapítványnak, Pomázi Imréné igazgatónak és Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a bécsi konferencián és kiállításon való részvételemet, iskolai munkánk bemutatását támogatták. A bécsi élményekről a budapesti Vizuális Mesterpedagógus Műhely (VIMM 8) 2016. okt. 14-i találkozóján számoltunk be szakmai munkatársainknak. A bécsi kiállítás anyagából újabb kiállítást rendeztünk és előadásokat tartottunk a budapesti Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Galériában. A bécsi InSEA konferencián előadó magyar kutatók ez alkalommal magyarul is bemutatták kutatásaik prezentációit.
Kiállítási anyagunk az InSEA -koncepció média témaköréhez kapcsolódott, melyet a Képességdiagnosztika és tehetséggondozás vizuális képességfejlesztéssel mesterprogramos 5. c  (idei 6.c) osztály  tanulóival készítettünk. A projekt feladatai összetett képességrendszer fejlesztését célozták, új színfoltja lett tevékenységünknek a filmkészítés, amely a hagyományos „rajzórai” munkát médiahasználattal köti össze. A téma, segítségével közelebbről megismerhettem a gyermekek saját kultúráját (szubkultúráját). A média a populáris kultúra közvetítője nagyon heterogén értékrendet közvetít. A projekt segítségével a gyermekek nemcsak befogadói, de kritikusai és főleg alkotói vagy újraalkotói is lehettek a „médiameséknek”, megtapasztalhatták, milyen összetett tevékenységekből épül fel egy film elkészítése, mely társművészetekhez kapcsolódik. Az év folyamán nagy hangsúlyt fektettünk a térszemlélet fejlesztő feladatokra. A mesehősök otthonának makett formában történő elkészítése és filmes bemutatása után képes forgatókönyveket készítettünk, amelyben a gyermekek megtervezték egy-egy kisfilm történetét, forgatását. A téri meseházmakettekben a saját készítésű bábokkal improvizatív jeleneteket vettünk filmre. Sok szellemes kis filmprodukció született. A program élményeiről és a következő tanév terveiről év végén 20 perces filmes interjút készítettem a tanulókkal. Az elkészült produktumokból tanévzáró kiállítást, filmbemutatót rendeztünk a szülők, és az iskolaközösség számára. A bécsi és a budapesti kiállításon e projekt részleteit tekinthették meg az érdeklődők.

Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium

A 2015/16. tanévben, iskolánk 5. c osztályában bevezettük a Képességdiagnosztika és tehetséggondozás vizuális képességfejlesztéssel Mesterprogramot. A program írója és vezetője: Kugler Erika mestertanár. A kutatómunka az iskolánkban folyó vizuális kultúra tantárgy tanítását, a tárgyat tanító kollégák objektívebb munkáját segíti. Az új vizuális kultúra tanterv bevezetésével modern tartalmak kerültek előtérbe, mint pl. 1-12. osztályig a média részterületei és a digitális kompetenciák fejlesztése. A heti 1 órás rövid időkeret miatt új módszerek szükségesek a tárgy hatékonyabb tanításához. A mesterprogram 5 éves felmenő rendszerű oktatása a vizuális kultúra óraszámát a technikával és a délutáni rajzszakkörrel, valamint kollégákkal együttműködve, integrációban bővíti. A tantárgy hatékonyságát növeli, hogy a kiemelt vizuális képességek és kompetenciák fejlesztését, méréssel történő ellenőrzését állítja középpontba 4-9. osztályig, és vizsgálja a fejlesztőmunka más tantárgyakra gyakorolt hatását is. Fejlesztendő és mérendő kiemelt képességek, kompetenciák: a vizuális kommunikációs képességek, a térszemlélet, a műelemző képesség, a színérzék; a problémamegoldó képesség és a kreativitás. A képességek mérésére vizuális alkotás- és befogadás-, térszemlélet-… teszteket alkalmazunk, melyeket a szakmai partner: Dr. Kárpáti Andrea professzor, az ELTE TTK Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógiai Központ tanszékvezetője bocsát rendelkezésünkre.

Egy éves eredményes munka áll mögöttünk. Az egyetemmel történő együttműködés nagyon hatékonyan segítette oktató, fejlesztő munkánkat, és mindezek objektív mérését, értékelési rendszerünk differenciáltabb kidolgozását. A program az 5. c osztályosok és rajzszakkörös tanulók tanévzáró kiállításával és filmvetítéssel zárult. Új színfoltja munkánknak a filmkészítés, amely a hagyományos „rajzórai” munkát médiahasználattal köti össze. Év közben és év végén a jeggyel történő értékelés mellett szöveges értékeléssel is tájékoztatjuk a szülőket a tanulók vizuális alkotó és befogadó képességeinek, személyiségének… fejlődéséről, fejlettségi szintjéről. A tanulók alkotásai, a szülők és a gyermekek visszajelzései, a kiértékelt képességmérő tesztek eredményei is megerősítették, hogy a mesterprogram hatékonyabbá tette a tantárgy tanítását. A további oktató és nevelőmunka tervezésének fontos részei ezek a visszajelzések. A 2016/17-es tanév szeptemberétől az eddigi tapasztalatokkal gazdagodva újra indítjuk a mesterprogramot 5. évfolyamon, nem sport tagozatos osztályban. 6. évfolyamon is folytatódik a program, kiegészülve egy vizuális tehetséggondozó rajzszakkörrel. A további munka színesebb működtetésére pályázatot adtunk be, mely elbírálás alatt van. Szakmai partnerünk Dr. Kárpáti Andrea a Magyar Tudományos Akadémia szakmódszertani pályázatának nyerteseként MTA-ELTE Szakmódszertani Kutatócsoportot alapíthat, melynek tagja leszek én is, hiszen iskolánk az ország 8 iskolája közül az egyik, amely kipróbálási terepe a kutatásnak 5-8. osztályig négy tanéven át.  A professzor tervei között szerepel egy, a törzsanyagot kiegészítő moduláris rajztanterv kidolgozása. Elképzelése szerint a modulok választhatók lennének, alkalmazkodva az adott település (vizuális) kultúrájához és az iskola lehetőségeihez, a tanulók vágyaihoz és a tanár habitusához.

Online megjelenés:
http://tutihir.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=27657:a-kedvenc-mesehsoem-cim-projekt-kiallitasa-becsben-es-budapesten&catid=71:itthon&Itemid=100
Fényképalbum
 

 

KRÉTA e-napló

KRÉTA elektronikus ügyintézési rendszer

Integrált Könyvtári Rendszer

Órarend

Gyakorlati képzés

Elektronikus Oktatási Rendszer

Heti étlap

Iskolánk részt vesz az európai közösség pénzügyi támogatásával finanszírozott európai iskolagyümölcs-programban

Jelentkezési lapok

Talentum alapítvány

innovation

Kedves Szülők!
Tisztelt Támogatóink!

Szeretném megköszönni, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatják a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium alapítványát. Mindezt iskolánk fejlesztésére, s gyermekeik céljainak megvalósítására fordítjuk.

Bízom abban, hogy a jövőben is számíthatunk támogató együttműködésükre, oktató-nevelő munka támogatására.

A Talentum Alapítvány adószáma: 19223151-1-16
Az alapítvány számlaszáma: 10200586-45112076-00000000
Bank: K&H
                                                                   
Köszönettel:
Pomázi Imréné
Intézményvezető

Széchenyi terv