Székhely: 5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Bejárat: Jászberény, Sportpálya út felől
tel: +36 57 404 200  +36 57 404 201 e-mail: szent.istvan.jaszbereny@gmail.com

Házirend

Szervezeti és Működési Szabályzat

Pedagógiai program

Szakmai alapdokumentum

Igazolás a mindennapos testnevelés alóli felmentéshez

Tanórák látogatása alóli felmentés (sporttagozat)

Nyilatkozat sportegyesületi tevékenységről a sportiskolai képzésre jelentkezők  számára

Éves munkaterv 2021-22

Iskolánk tanulóinak lehetősége van a 20/2012. EMMI rendelet 14.§ (5) bekezdése, valamint a 182/A-182/B. § értelmében, hogy a következő tanévre vonatkozóan módosítsák az Etika / Hit- és erkölcstan tanóra választását. Amennyiben élni kíván a lehetőséggel, a lenti nyilatkozatot kitöltve, aláírva 2021. május 20-ig elektronikus úton vagy postán juttassa el az iskolába.

 Etika/Hit- és erkölcstan nyilatkozat

 Az Érettségi vizsgához kapcsolódó jogszabályok, általános tájékoztatás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2021tavaszi_vizsgaidoszak

A 2021. május-júniusi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai: https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2021tavaszi_vizsgaidoszak/2021tavasz_nyilvanos_anyagok_listaja

Az érettségi vizsgatárgyak 2023. október-novemberi vizsgaidőszakig érvényes vizsgakövetelményei: https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2021tavaszi_vizsgaidoszak/erettsegi_vizsgatargyak

Az írásbeli érettségi vizsga időpontjai: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2021/vizsgaidopontok_2021_maj_jun.pdf

Gimnáziumunkban a szóbeli érettségi vizsga időpontja: 2021. június 16-17-18.

Jelentkezés érettségi vizsgára: 2021. február 15.
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban: vizsgaszabályzat) 12. § 6) bekezdés b) és c) pontja alapján érettségi vizsgát két vizsgaidőszakban, a május-júniusi és az október-novemberi vizsgaidőszakban lehet tenni. Az érettségi vizsgára történő jelentkezés az e célra szolgáló jelentkezési lappal történik, amelyet az érettségi jelentkezést fogadó intézménybe kell benyújtani. Előrehozott vizsgára csak a május-júniusi vizsgaidőszakban lehet jelentkezni.
A jelentkezési határidő a május-júniusi vizsgaidőszak esetén február 15-e. (Ha a meghatározott időpont munkaszüneti napra esik, a jelentkezési határidő az ezt követő első munkanapon jár le.) A jelentkezési határidő elmulasztása esetén a vizsgát szervező intézménybe igazolási kérelmet lehet benyújtani a jelentkezési határidő utolsó napjától számított nyolc napon belül (az igazolási kérelemmel együtt a jelentkezési lapot és mellékleteit is be kell nyújtani). Az igazolási kérelem benyújtásának határideje jogvesztő. A kérelem elfogadásáról a vizsgát szervező intézmény dönt.

Kapcsolat a felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezéssel:
Fontos, hogy a felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezés határideje február 15-e, és az a felvi.hu honlapon, az e-felvételi használatával történik. Az érettségi vizsgára és a felsőoktatási felvételi eljárásba külön-külön kell jelentkezést benyújtani, a két jelentkezés nem „váltja ki" vagy „helyettesíti" egymást.

Az érettségi vizsgán alkalmazható "mentesítések" szabályai:  https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_SNI_tajekoztato.pdf

Korábbi vizsgaidőszakok vizsgaanyagai - vizsgaidőszakok - vizsgatárgyak szerint: https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok

Felsőoktatási felvételi tájékoztató-2020. szeptemberben induló képzések:
1. Általános információk: https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2021A
2. Pontszámítás: https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2021A/2_pontszamitas
6. Táblázatok:
1.sz. Szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok:
https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_21A/tablazatok/FFT_2021A_1sz_tablazat.pdf
7.sz. Vizsgaidőpontok, vizsgadíjak: https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_21A/tablazatok/FFT_2021A_7sz_tablazat.pdf
10.sz. Többletpontok rendszere: https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_21A/tablazatok/FFT_2021A_tobbletpontok.pdf

 

 

KRÉTA e-napló

KRÉTA elektronikus ügyintézési rendszer

Integrált Könyvtári Rendszer

Órarend

Gyakorlati képzés

Elektronikus Oktatási Rendszer

Heti étlap

Iskolánk részt vesz az európai közösség pénzügyi támogatásával finanszírozott európai iskolagyümölcs-programban

Jelentkezési lapok

Talentum alapítvány

innovation

Kedves Szülők!
Tisztelt Támogatóink!

Szeretném megköszönni, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatják a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium alapítványát. Mindezt iskolánk fejlesztésére, s gyermekeik céljainak megvalósítására fordítjuk.

Bízom abban, hogy a jövőben is számíthatunk támogató együttműködésükre, oktató-nevelő munka támogatására.

A Talentum Alapítvány adószáma: 19223151-1-16
Az alapítvány számlaszáma: 10200586-45112076-00000000
Bank: K&H
                                                                   
Köszönettel:
Pomázi Imréné
Intézményvezető

Széchenyi terv