Székhely: 5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Bejárat: Jászberény, Sportpálya út felől
tel: +36 57 404 200  +36 57 404 201 e-mail: szent.istvan.jaszbereny@gmail.com

Kiss Gyuláné (1942-2021)

Drága Erzsike!
Egész tantestületünket lesújtotta halálod híre, azóta is fekete lobogó jelzi iskolánk bejáratánál, hogy szívünk megtelt szomorúsággal. Amint értesültem a megváltoztathatatlanról, megrohantak az emlékek, s felidéztem, igazgatóként milyen sokat tettél 1983-1993 között intézményünk eredményességéért, elismertségéért.
Kiemelten kezelted a pedagógusok továbbképzését, az idegen nyelvek oktatásának bővítését, hiszen vezetésed alatt elindult az angol és német nyelv tanítása iskolánkban. A szaktárgyak magas szintű oktatását szorgalmaztad, s ennek hozadékaként értek el a tanulók kiemelkedő sikereket a tanulmányi versenyeken, melyek tovább növelték iskolánk jó hírnevét. A kimagasló színvonalon működő anyanyelvi nevelésnek köszönhetően biztattad a kollégákat egy-egy új program, mint a Zsolnai-féle módszer vagy a Bánréti Zoltán-féle kísérleti program kipróbálásában. Lelkesen támogattad a sportot is, hiszen már ekkor kiemelkedett iskolánk sporttevékenysége a városi iskolák közül. A görkorcsolya-oktatás bevezetése sok mecénást szerzett a Gyakorlóiskolának. Országos, sőt országon túli hírnevünket növelte a tanulók kiemelkedő szereplése a Diákolimpián, majd később a nemzetközi versenyeken, világbajnokságokon, téli olimpiákon.
Neked köszönhetjük a szabadidős és sporttevékenységek támogatására a szülői közösséggel általad létrehozott máig jól működő Talentum Alapítványt.
Vezetői munkád mellett a pedagógusi hivatást is lelkiismeretesen végezted. Szigorú, emberséges, jó tanár voltál, szerettek tanítványaid. Tiszteletre, szeretetre, egymás elfogadására nevelted az iskola diákjait mind a magyar nyelv és irodalom, mind a történelem tantárgy tanítása során.

Robert Lawson szavaival búcsúzunk Tőled, ami minket, utánad következőket is őszinteségre, emberségre késztet:
     „Nincs olyan, hogy jó búcsú.
     Csak búcsú van.
     Fájdalom és remény.
     Az elengedésnek nem az a lényege, hogy még utoljára átadjunk valamit,
     hanem az, hogy megőrizzünk valamit az eljövendő időkre.”

Emléked kegyelettel megőrizzük, mint olyan munkatársét, aki munkásságának jelentős részét szentelte iskolánknak, s ezzel  beírta nevét intézményük történetébe.

Pomázi Imréné intézményvezető

Tájékoztató gyermekfelügyelet lehetőségéről

Tisztelt Szülők!
2021. március 4-én az osztályfőnökök segítségével tájékoztattam Önöket arról, hogy a Kormány a koronavírus terjedése miatti új munkarend valamit a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött. 
A rendkívüli intézkedések fő oka a járvány terjedésének megakadályozása. Az elmúlt időszakban megnőtt a fertőzések száma, ezért továbbra is kérjük és javasoljuk, hogy tartsák otthon gyermekeiket.
A 18/2021. (III.6.) EMMI határozat szerint természetesen azon gyermekek számára, akik otthonmaradása nem biztosított, felügyeletet tudunk biztosítani, azonban kérjük, hogy a gyermekfelügyeletet valóban csak a legszükségesebb esetekben - különösen munkavégzés vagy védekezésben való részvétel miatt - vegyék igénybe.
Felügyeleti igényüket – a felügyelet időtartamának megjelölésével (pl. 8.00-16.00 óra között) – az igénylés napját megelőzően legkésőbb 10.00 óráig az alábbi telefonszámon szíveskedjenek jelezni: 0630/2979783
A felügyelet alatt a tanulók számára az étkezést is biztosítjuk, az étkezésre vonatkozó igényt is kérem, hogy fenti telefonszámon jelezzék.
Köszönöm együttműködésüket, megértésüket.
Kívánok mindenkinek sok erőt, kitartást, és ami a legfontosabb, JÓ EGÉSZSÉGET az elkövetkező időszakhoz.
Pomázi Imréné, intézményvezető

18/2021. (III.6.) EMMI határozat

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!
A Kormány döntése értelmében, a járványügyi helyzet súlyosbodása miatt az általános iskola bezár és
2021. március 8-tól április 7-ig
digitális oktatásra térünk át.

A tavaszi szünet 2021. április 1- április 6-ig tart. A várható első tanítási nap április 7. szerda.
Minden további információról az osztályfőnökök adnak tájékoztatást.
Mindenkinek jó egészséget kívánok, vigyázzanak magukra!
                                                                                                                    Pomázi Imréné, intézményvezető

A digitális eljárásrendről ide kattintva olvashatnak!

17/2021. (III.5.) EMMI határozat

dr. Boros Dezső

„Keresheted őt, nem leled, hiába,
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába,
a múltban sem és a gazdag jövőben
akárki megszülethet már, csak ő nem.
Többé soha
nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya.
Szegény a forgandó, tündér szerencse,
hogy e csodát újólag megteremtse.”

- írja Kosztolányi Dezső Halotti beszéd című versében,
s mintha róla szólnának ezek a szép és kérlelhetetlenül igaz sorok.

Lelkünk harangjai megkondultak, amikor eljutott hozzánk a hír, hogy iskolánk egykori igazgatója, dr. Boros Dezső június 9-én elment közülünk. Bölcsességgé érlelt gondolatai, egész életre szóló tanításai, bölcs tanácsai emlékét őrzik tanítványai, munkatársai.
A végső számvetésnél most cseppet sem kell szégyenkeznie: gazdag tartalmú, tevékeny és hasznos életet élt, jól sáfárkodott azzal a tehetséggel, azokkal a lehetőségekkel, amelyek számára megadatottak. 76 éve alatt olyan tanári életművet alkotott, olyan tiszteletet vívott ki a diákok, a szülők, a kollégák és a város lakóinak körében, amelyet csak nagyon kevesen, a legkiválóbbak, a legnagyobbak mondhattak, mondhatnak magukénak.
Szakmai pályafutását az átlagon felüli teljesítmény, igényesség jellemezte.
Jó emberismeretét, kitartását, áldozatkészségét kiválóan kamatoztatta vezetői munkájában. Irányítása alatt az iskola életét mindig igyekezett úgy alakítani, hogy az elsősorban a színvonalas oktató-nevelő munkát szolgálja. Felső tagozaton angol és német nyelvből támogatta az idegen nyelvi tagozat bevezetését. Az integrált nevelés korai felvállalásával arra törekedett, hogy ezen új oktatásszervezési formához mind jobb személyi és tárgyi feltételeket teremtsen. Az intézmény minden területét felölelő minőségirányítási rendszer kialakításában jelentős szerepet vállalva vezetése alatt az intézmény képessé vált a partnerek elvárásait megismerve folyamatosan fejleszteni saját szervezeti kultúráját. Mindig érzékenyen reagált kollégái gondjaira. Ahol tudott, segített. Segített azzal, hogy meghallgatta a problémákat, ha kellett, tanácsot adott.
Főiskolán oktató felesége, Ágika oldalán a kultúra szolgája volt, a nemzet napszámosa. Szolgálata nem csupán az iskola kapuin belül igazgatóként volt lelkiismeretes (1993-2003). A város életében is szerepet vállalt, 8 évig Jászberény alpolgármestereként végzett színvonalas szakmai munkát.

Kedves Dezső!
Igazgató Úr, igazgató bácsi, tanár bácsi, Dezső. Mindez Te voltál a kollégáid, munkatársaid, tanítványaid, a szülők számára. Ilyen közvetlenül, emberien.
Sosem feledjük a tőled tanult leckét, s az élményt, melyet jó pedagógusként, jó vezetőként kitörölhetetlen ajándékként adtál nekünk. A Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium jelenlegi és volt dolgozói, tanulói nevében mély fájdalommal búcsúzunk Tőled.  Nem feledjük mindig mosolygó, biztató tekinteted, erkölcsi példamutatásod. Köszönjük minden jóságod és bölcsességed. Legyen Neked könnyű a Föld!

 TÁJÉKOZTATÁS 05.20.

 Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy Maruzsa Zoltán államtitkár úr 2020. május 20-ai bejelentése szerint az iskolákban a digitális oktatási rend marad a tanév végéig (jún. 15.)! A döntésről szóló részletes tájékoztató az alábbi linken érhető el:

https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/visszaternek-az-ovodak-es-bolcsodek-a-normalis-mukodesi-rendhez-a-tantermen-kivuli-digitalis-munkarend-a-tanev-vegeig-ervenyben-marad
Jászberény, 2020. május 21.

Pomázi Imréné, intézményvezető


   ISKOLÁNK ONLINE OKTATÁSI RENDJE

 Az eddigi tapasztalatok alapján az alábbi szabályokat vezetjük be a digitális munkarenddel kapcsolatosan:

 - Minden tantárgy esetében szükséges a tantárgyi tematikák, tanmenetek felülvizsgálata, korrekciója, az online tanítási rendben megvalósítható tananyagtartalmak meghatározása. Ahol indokolt – intézményvezetői engedéllyel – csökkenthető a tananyagtartalom.

 - A pedagógus annyi tananyagtartalmat küld a diákoknak, amennyi tanórája van hetente (pl. heti kétórás tantárgy esetében a tanulók hetente két alkalommal kapnak tananyagot). Az órai anyag elküldésének határideje: a tanítási óra előtti napon, de legkésőbb a tanítási óra napján 8:00.

 - A tananyag mennyiségének meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a diák önállóan tanul, így sokkal több idő szükséges az elsajátításhoz, mintha arra a tanórán, a tanári magyarázatok meghallgatásával lenne lehetősége.

 - A tanítási órák anyagát elsősorban a KRÉTA üzenetek felületen juttatják el a pedagógusok a diákokhoz, s ugyanitt lehetőség van csatolmányok, szemléltető anyagok továbbítására is. Amennyiben szükséges, pl.: a file-méret meghaladja a 10 Mb-ot, a Google tanteremben küldik el, jelölve az elérési útvonalat a KRÉTA üzenetben.

 - A tananyagokat úgy kell összeállítani a diákok számára, hogy azok elsősorban a hagyományos taneszközökből elsajátíthatók legyenek, a digitális eszközök használatát minden tantárgyból csökkenteni szükséges.

 - A tanulók számítógép használatának csökkentése érdekében a tanulóknak továbbított virtuális anyag (ppt, videó, kisfilm) mellett az üzenetekben le kell írni, hogy a taneszközökben melyik oldalon, mely feladatok az adott órán megoldandó feladatok, így számítógép használata nélkül is teljesíthető a tanóra anyaga a tankönyvi feladatok megoldásával.

 - Az OH felületén 2-3 perces kisfilmek találhatók, amelyben pedagógus magyarázza el a nehezebb tananyagokat, ill. kísérleteket végeznek. Ezek linkje a KRÉTA üzenetek részébe szintén beilleszthető!

 - Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében az osztály által egyéb platformok (Facebook, Tankocka, Zoom, Google tanterem stb.) használata abban az esetben lehetséges, ha az a tanulók mindegyikének rendelkezésére áll. Az internetes oldalak használatára a személyiségi jogok védelme érdekében a Házirend 4.9. pontja érvényes.

 - Házi feladat egyetlen tantárgyból sincs a tanulók számára (hiszen minden feladatot otthon végeznek), azonban a tanulmányi előrehaladás folyamatos figyelemmel kísérése érdekében a pedagógusok minden tantárgyból, (de nem minden tanórán) meghatároznak (egész osztály vagy néhány diák számára) kötelezően beadandó, beküldendő feladatokat.

 - Ezek elkészítésére a szaktanárok megfelelő időkeretet biztosítanak a diákok számára, különösen a gyakorlati tárgyak „beadandó dolgozatai” esetében.

 - Beadandó feladatot pénteken is kaphatnak a tanulók, melynek beadási határidejét a pedagógus határozza meg.

 - A pedagógusok az egyéni képességek figyelembe vétele miatt szorgalmi feladatokkal egészíthetik ki a tananyagot, melyet minden diák egyéni képességeihez, munkatempójához igazodva önkéntes alapon készíthet el, s küld el (tömbösítve, hetente) a szaktanárnak.

 - Gimnáziumban prioritást élveznek a kötelező érettségi tárgyak tananyagtartalmai. Kiegészítő anyagot az a diák kap, aki számára a tantárgy a tervezett továbbtanuláshoz tartozik.

 - A tanulóknak csak a beadandó feladatokat és a szorgalmi feladatokat (a többi tanórai feladatot nem) kell visszaküldeni fénykép, képernyőkép vagy egyéb formában a KRÉTA rendszerben az adott tantárgyat tanító pedagógusnak.

 - Alsó tagozatban a magyar nyelv és irodalom, a matematika és a környezetismeret beadandó és  szorgalmi feladatot a tantárgyat tanító pedagógusnak és a napközis tanítóknak továbbra is be kell küldeni. A feladatokat a napközis pedagógusok javítják. A többi tárgy esetében csak a tantárgyat tanító pedagógusnak kell megküldeni az általa kért beadandó és szorgalmi feladatot alsó tagozatban.

 - A folyamatos munka ellenőrzése, a tananyag számonkérése, dolgozatok írása történhet időnként más platformokon (Google tanterem, Redmenta, stb.), amennyiben az osztály tanulóinak többsége számára megoldható. Itt is figyelembe kell venni a tanulói számítógéphasználat csökkentésének az elvét.

 - A folyamatos előrehaladás és a tanulók tudásának értékelése érdekében órai munkára, a beadandó feladatokra, szóbeli számonkérésre, kiselőadásra, dolgozatokra, gyakorlati feladatokra, szorgalmi és kiegészítő feladatokra kapnak osztályzatot a diákok. Tanév végi értékeléshez a tantárgy óraszámától függetlenül a második félévben is minimum három jegy megszerzése szükséges.

 - Április hónaptól a magatartás értékelése megszűnik, a szorgalom értékelése a tanulók aktivitása, beadandó feladatainak alapossága, szorgalmi és kiegészítő feladatok elvégzése alapján történik.

 Az iskola egységes digitális munkarendjének kialakítása érdekében a fentiek betartása minden pedagógus számára kötelező.

Jászberény, 2020. április 14.

Pomázi Imréné, intézményvezető


   ÚTMUTATÓ A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDBEN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSHEZ

  Az elmúlt három hétben sikeresen átálltunk a tantermen kívüli, digitális munkarendre, ennek során a tanárok és a tanulótársak sokszor online kapcsolatba kerülnek egymással, hang- és videóközvetítés zajlik közöttük. Előfordulhat, hogy a tanár azt kéri, a tanuló készítsen magáról felvételt, ami alapján meggyőződhet, hogy tényleg megtanulta-e a tananyagot, valóban elvégezte a kijelölt feladatot, vagy így ellenőrzi az önálló feladatmegoldást.
Mind a tanárokról, mind pedig a tanulókról készült felvétel személyes adat. A személyes adatok kezelése (így a felvételkészítés, továbbítás, megosztás, rögzítés stb.) az Európai Unióban is, így hazánkban is jogszabályokon alapul. A személyes adatok védelméhez fűződő jog mindenkit megillet.
Mik azok a személyes adatok? Név, lakcím, születési idő, telefonszám, egészségügyi állapotra vonatkozó adat, a mobiltelefonok IMEI száma, a számítógép IP címe, a tanulóról készült fénykép, videofelvétel, a különböző oldalakon használt jelszavak, a bankkártya PIN kódja, GPS koordináták (amiből lehet következtetni, hogy rendszerint ki és mikor indul el otthonról, hová jár iskolába, mikor és merre megy iskola után) stb.
Személyes adat minden, ami közvetve vagy közvetlenül valamilyen információt közvetít, a személyiségről, a szokásokról, a magánéletről.
Ki az adatkezelő?
Az iskolai tanulmányai során a tanuló személyes adatainak adatkezelője az oktatási intézmény, ahol az adatok kezelése történik. Azonban bárki adatkezelővé válhat, ha mások személyes adatait rögzíti, tárolja, továbbítja, megosztja, nyilvánosságra hozza. Tudni kell, hogy mindig az adatkezelő felel a nála lévő személyes adatok jogszerű kezeléséért.
Hogyan élhetnek vissza a személyes adatokkal?
Személyes adatokkal sokféleképpen vissza lehet élni. Ilyen visszaélésnek minősül például, ha- hamis weboldalakra irányítva azt kérik tőlünk, hogy adjuk meg a bankszámlaszámunkat, felhasználónevünket, jelszavunkat, majd az így megszerzett adatokat felhasználják és például a bankszámláról pénzt vesznek le, hozzáférhetnek a levelezésünkhöz, a közösségi tereken létrehozott profiljainkhoz stb, -kártékony kódokat (pl. vírusokat) juttatva a számítógépünkre megszerzik a jelszavakat, kódokat,- az internetre feltöltik a másról készült fényképet, vagy videofelvételt, anélkül, hogy ehhez hozzájárulást kaptak volna.
Hogyan lehet megelőzni a személyes adatok jogellenes felhasználását?
-Csak tudatosan használjuk az online környezetet, senki ne tegyen közzé magáról olyan fényképet vagy videót, amit bárki előtt szégyellene vagy kellemetlenül érintené, ha más látná!
-Ne készítsünk és főleg ne tegyünk közzé másról sem fényképet hang- vagy videófelvételt, az előzetes hozzájárulása nélkül!
-A különböző internetes oldalakon lehetőleg csak azokat az adatokat adjuk meg, amelyek indokoltak az oldal használatához. (pl. a Waze-hoz szükséges a helyadat, de a fényképekhez hozzáférés már nem indokolt.) Legyen mindig gyanús, ha túl sok adatot kérnek tőlünk! Inkább ne regisztráljunk az ilyen oldalra!
-Érdemes minden esetben megnézni a honlapon elérhető adatkezelési tájékoztatót, amiből megtudhatjuk ki, hogyan fogja kezelni a személyes adatokat!
Hogyan cselekedhetünk helyesen, ha személyes adatot kezelünk?
Amikor valakiről fényképet, hangfelvételt, videófelvételt készítünk, összegyűjtjük az egyéb személyes adatait pl. e-mail cím, telefonszám stb. akkor személyes adato(ka)t kezelünk, így adatkezelővé válunk. Ha mindezt kizárólag magunknak, személyes használatunkra végezzük, akkor arra kell különösen odafigyelnünk, hogy mások ne szerezhessék meg tőlünk ezeket az adatokat.
Az adatkezelés során be kell tartani az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokat.
-Felvétel készítésekor, mindenképpen tájékoztatni szükséges az érintettet, akiről a felvétel készül, és csak akkor készüljön felvétel, ha ehhez az érintett beleegyezését adja. Az elkészült felvétel továbbítása, megosztása vagy az internetre feltöltve annak lehetővé tétele, hogy bárki megnézhesse szintén csak a felvételen szerepelő összes érintett beleegyezésével, hozzájárulásával történhet! Ügyelni kell arra, hogy kiskorú esetében a szülő adja meg a hozzájárulást!
-Másvalaki telefonszámát, e-mail címét, lakcímét egyéb személyes adatait a hozzájárulása nélkül ne adjuk tovább, ne tegyük nyilvánossá!
Személyes adatok jogosulatlan készítésének, felhasználásának, közzétételének (kezelésének) következményei
A magánéletünk és személyiségünk védelme érdekében nem csak azt szabályozták, hogyan kell eljárnunk helyesen, ha személyes adatokat kezelünk, hanem azt is, hogy mi történik akkor, ha megszegjük a szabályokat. § A Polgári Törvénykönyv szabályozza, hogy ún. sérelemdíjat követelhetnek tőlünk, ha jogosulatlanul (vagyis a szükséges hozzájárulás nélkül) készítünk valakiről fényképet vagy hangfelvételt, vagy jogosulatlanul használjuk fel az elkészült felvételeket.
§ A Büntető Törvénykönyv több fejezete foglalkozik a személyes adatokkal való visszaélés súlyosabb formáival és ezeket bűncselekménnyé nyilvánítja.
§ Kifejezetten adatkezelésre vonatkozó előírásokat a GDPR (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről) és az Infotörvény. (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) tartalmaznak.
A tanulók magatartására vonatkozóan az iskola házirendje fogalmazhat meg előírásokat. Az a tanuló, aki magatartásával más személy személyiségi jogait sérti, beleértve a személyes adatokkal való visszaélést is, felelősségre vonható!
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) feladata, hogy ellenőrizze a személyes adatok helyes felhasználását. Szabálytalan adatkezelés esetén mérlegelés esetén akár többmillió forintos adatvédelmi bírságot is kiszabhat.
FIGYELEM! A digitális munkarendben megvalósuló oktatás során készült bármely kép- és hangfelvétel vagy egyéb személyes adat továbbítása, közzététele, megosztása az internet nyilvánossága részére, az erre vonatkozó hozzájárulás hiányában jogosulatlan adatkezelés és megvalósíthatja a személyes adattal való visszaélést is!

 Mit tegyünk, ha jogosulatlan adatkezelést vagy visszaélést tapasztalunk?
-Ha azt tapasztaljuk, hogy saját magunkról, diáktársunkról vagy tanárunkról valaki a hozzájárulásunk, vagy a tanár hozzájárulása nélkül hoz nyilvánosságra személyes adatokat, mindenképpen jelezzük a szülőknek és az iskolának, vagy kérjünk segítséget az osztályfőnöktől!
-Az internetes oldalak üzemeltetői kötelesek megvizsgálni és elérhetetlenné tenni azon tartalmakat, amelyek jogosulatlanul kerültek feltöltésre. Be kell jelenteni számukra ezeket a tartalmakat és kérni kell a törlésüket!
-A személyes adatkezeléssel kapcsolatos jog megsértése esetén kérni lehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) vizsgálatát.
HASZNÁLJUK OKOSAN A SAJÁT SZEMÉLYES ADATAINKAT!
HASZNÁLJUK SZABÁLYOSAN MÁSOK SZEMÉLYES ADATAIT!


 TÁJÉKOZTATÓ A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDBEN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL

A tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás a már megszokott, tantermi órától eltérő adatkezeléseket is maga után vonhat. Az iskolában érvényesülő általános adatkezelési szabályokon túl az online térben megtartott órák során is kiemelt figyelmet fordítunk az adatvédelem és adatbiztonság érvényesülésére. Ennek egyik eleme ez a tájékoztatás is.

Az adatkezelő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény értelmében a köznevelési intézmény.

Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:

Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium

5100 Jászberény, Rákóczi út 53.

tel: +36 57 404 200; +36 57 404 201

e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az adatkezelés jogi háttere

Az adatkezelésre vonatkozóan számos jogszabály tartalmaz kötelező előírásokat. Ezek közül az egyik, amivel gyakran lehet találkozni a GDPR, de számos esetben az Infotörvényre is hivatkozik az adatkezelő.

Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre

A tantermen kívüli, digitális munkarendben megvalósuló oktatás során a személyes adatok kezelését az előbb említett Általános Adatvédelmi Rendelet, a GDPR teszi jogszerűen lehetővé az iskola, mint köznevelési intézmény (adatkezelő) számára. 

Az ún. jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja, vagyis ez az adatkezelés az oktatás keretében végzett feladatok végrehajtásához szükséges. A tanárok az oktatási-nevelési feladatuk elvégzése érdekében kezelhetik a tanulók személyes adatait.

Az oktatási-nevelési feladat során kezelt személyes adatok, így különösen a fénykép, videófelvétel, vagy hangfelvétel kezelésének célja

-az ingyenes és kötelező alapfokú, valamint az

-ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása,

-a köznevelési intézmény jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása, és

-a digitális munkarendben végzett oktatási tevékenység ellátásával kapcsolatos feladatok végzése, kapcsolattartás, az ismeretek átadása és az ismeret (számonkérés) vagy jelenlét ellenőrzése.

Csak a fent meghatározott célok elérése érdekében és azzal arányosan lehet kezelni az oktatás során keletkezett személyes adatokat, betartva az

adatkezelésre vonatkozó alapelveket, biztonsági előírásokat.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés alapvetően az adatkezelési cél megvalósulásáig tart. Ezért a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás során keletkezett, a tanulóról készült, vagy a tanuló saját magáról készített és elküldött fénykép, videofelvétel vagy hangfelvétel adatokat a pedagógus az értékelés megtörténte után, de legkésőbb a tanév végén haladéktalanul, vissza nem állítható módon törölni köteles.

Adatbiztonság

Tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelése nem csak az iskola falain belül történik, a biztonságos környezet megteremtése közös feladat, így mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk az adatkezeléshez használt eszközök, adattárak, belépési jelszavak stb. illetéktelenek (a családtagok is ennek minősülhetnek) általi hozzáférését. Mindezekre tekintettel el kell kerülni a tanulók (szülői felügyeletet gyakorló személy) által megküldött/feltöltött videók adathordozóra történő kimásolását.

A pedagógust a tanulóval kapcsolatosan tudomására jutott adatok vonatkozásában az Nkt. alapján titoktartási kötelezettség terheli.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítése és a jogorvoslati lehetőségek

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és a tanuló jogainak védelme érdekében a tájékoztatás megadása, az adatokba történő betekintés biztosítása, illetve azokról másolat kiadása is az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) személyének azonosításához kötött.

Kiskorú tanuló esetén, a szülői felügyeletet gyakorló személy gyakorolhatja ezeket a jogokat.

Az adatkezelő, az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről a kérelmet benyújtót írásban vagy elektronikusan benyújtott kérelem esetén elektronikus úton értesíti.

Tájékoztatás és hozzáférés joga:

Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljuttatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett feladatellátás során készült-e a tanulóról felvétel, és ha igen, milyen felvételek készültek.
Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljuttatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy ki, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, mennyi ideig és milyen személyes adatokat kezel a tanulóról, továbbá arról, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, a tanuló mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a tanuló személyes adatait.

Helyesbítéshez való jog:

Az adatkezelés jellegére tekintettel az érintett helyesbítéshez való jogának gyakorlása logikailag kizárt.

Tiltakozás joga:

A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy), a tanuló saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az adatkezelő a személyes adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné.

Törléshez való jog:

A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán a tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az adatkezelő köznevelési intézmény közfeladat ellátása keretében végzett feladata végrehajtásához az adat nem szükséges.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog:

A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) kérheti, hogy a tanuló személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza, amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez utóbbi esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Jogorvoslathoz való jog:

Ha az feltételezhető, hogy sérültek a tanuló adatkezeléssel kapcsolatos jogai, az adatkezelő a tanuló személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

-az iskolához, mint adatkezelőhöz lehet fordulni, vagy

-lehet kérni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) vizsgálatát, továbbá

-lehetőség van a személyes adatok védelme érdekében bírósághoz fordulni.


 

 

Tisztelt Szülők!

Az elkövetkezendő időszak a komoly, felelősségteljes otthoni munkavégzésről, a tanulásról szól. Nem iskolaszünetet tartunk, hanem az oktatás veszélyhelyzethez igazodó formáit, a digitális tanrendet érvényesítjük, melynek a legfőbb célja tanuló- és családbarát formában a tanulók fejlődésének támogatása. Az új tanrend bevezetésével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

-A tanrend 2020. március 17-én elindult.

-Olyan informatikai rendszer működtetése a célunk, mely felhasználóbarát, hosszú távon működőképes, támogatja a tanulás folyamatosságát, annak figyelemmel kísérését.

Arra törekszünk, hogy a tananyag mennyisége ezzel a módszerrel is feldolgozható legyen, alkalmazkodjon az egyéni képességekhez, a tanulói szükségletekhez.

Ennek érdekében a kapcsolattartás és az új tanítási renddel kapcsolatos információ, tananyag az alábbi csatornákon valósul meg,  jut el a szülőkhöz és a diákokhoz:

-általános információk: az iskola honlapján (http://gyakorlo-jaszbereny.edu.hu/),

-a tananyaggal kapcsolatos információk a korosztályi sajátosságokat figyelembe véve elsősorban a KRÉTA üzenetekben, facebook osztálycsoportokban, Google tanterem alkalmazásban.

Az egyes tantárgyak tananyagának elérésével és visszaküldésével kapcsolatos konkrét információkról az osztályfőnökök és a szaktanárok adnak tájékoztatást.

Ebben a megváltozott tanulási rendben kérjük a tisztelt Szülőket, hogy fokozottabban figyeljék gyermekük tanulási folyamatát, a pedagógusoktól kapott információkat. A tantestület javaslata, hogy órarend szerinti napi beosztással foglalkozzanak a tanárok által küldött tananyaggal. Fontos, hogy a munka folyamatos legyen, mert csak így lehet eredményt elérni.


Kedves Szülők!

Kérem, ha az új típusú munkarenddel kapcsolatban kérdésük, észrevételük, építő jellegű javaslatuk van, keressék az intézmény vezetését a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen vagy az alábbi telefonszámon: 06302979786.

Ebben a helyzetben fontos számunkra az Önök együttműködése, hiszen hasonló helyzetben még mi sem voltunk. Igyekszünk megfelelni a kihívásoknak, s igyekszünk olyan kreatív megoldásokat találni, mely sem diákot, sem pedig szülőt nem állít megoldhatatlan helyzet elé.

Az indiai filozófus Nilakanta Sri Ram gondolatai adjanak erőt, hitet, kitartást mindannyiunknak az következő hetekben: „… hiszen minden hit, mozgalom, intézmény elvileg az ember érdekében van, az ember pedig csak összefogással, egymást szeretve, tisztelve képes megalkotni az élhető világot.”

Jó egészséget kívánok valamennyi diákunknak és családjának! Vigyázzanak magukra!

Jászberény, 2020. március 28.

Pomázi Imréné, intézményvezető

KRÉTA e-napló

KRÉTA elektronikus ügyintézési rendszer

Integrált Könyvtári Rendszer

Órarend

Gyakorlati képzés

Elektronikus Oktatási Rendszer

Heti étlap

Iskolánk részt vesz az európai közösség pénzügyi támogatásával finanszírozott európai iskolagyümölcs-programban

Jelentkezési lapok

Talentum alapítvány

innovation

Kedves Szülők!
Tisztelt Támogatóink!

Szeretném megköszönni, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatják a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium alapítványát. Mindezt iskolánk fejlesztésére, s gyermekeik céljainak megvalósítására fordítjuk.

Bízom abban, hogy a jövőben is számíthatunk támogató együttműködésükre, oktató-nevelő munka támogatására.

A Talentum Alapítvány adószáma: 19223151-1-16
Az alapítvány számlaszáma: 10200586-45112076-00000000
Bank: K&H
                                                                   
Köszönettel:
Pomázi Imréné
Intézményvezető

Széchenyi terv