Székhely: 5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Bejárat: 5100 Jászberény, Sportpálya út felől
tel: +36 57 404 200  +36 57 404 201 e-mail: szent.istvan.jaszbereny@gmail.com

Kedves Nyolcadikosok!
A járványügyi helyzetre való tekintettel nyílt napot nem tartunk, de tanítás után szeretettel várunk Benneteket interaktív foglalkozásainkra, hogy megismerkedhessetek gimnáziumunkkal.

 

Kedves Szülők, kedves érdeklődő Nyolcadikosok!

Segíteni szeretnénk Önöknek és gyermekeiknek, hogy megfelelő középfokú tanintézményt válasszanak a továbbtanuláshoz.
Gimnáziumi képzésünkben fontosnak tartjuk, hogy eleget tegyünk a modern kor kihívásainak: nevelő-oktató munkánkba beépítjük a kommunikációs és önmegismerő képességek fejlesztését, amelyek a lexikális ismeretek elsajátításán túl alkalmassá teszik a fiatalokat a társadalomba való zökkenőmentes beilleszkedésre és az önálló gondolkodásra, problémamegoldásra. Célunk, hogy diákjaink önmagukkal és munkájukkal elégedettek legyenek.
Érettségiző osztályaink felvételi eredményei is igazolták törekvésünket.
A tájékoztatóban pontos információt kapnak a gimnáziumunkban nyújtott képzési lehetőségekről, a jelentkezési folyamat szakaszairól és tagozataink jellemzőiről.

 

Felvételi tájékoztató 2021-2022

Tagozataink jellemzői:
Mindhárom képzési területen szükséges az egységes írásbeli felvételi.
Matematika tagozat
(felvételi kódszáma: 0001)
Kiemelt tárgy: matematika (heti óraszám: 5 óra)
Ajánljuk: azoknak a tanulóknak, akiknek felsőfokú tanulmányaihoz a matematika szükséges, vagy emelt szinten kívánnak érettségizni.
Szóbeli meghallgatás: nincs

Angol nyelvi tagozat (felvételi kódszáma: 0002)
Kiemelt tárgy: angol nyelv (heti óraszám: 5 óra)
Ajánljuk: az angol nyelvet már ismerő, jó nyelvérzékű tanulóknak, akiknek felsőfokú tanulmányaihoz az angol nyelv szükséges, vagy emelt szinten kívánnak érettségizni.
Szóbeli meghallgatás: angol nyelvből (2021. március 04.14:00. Pót meghallgatás: 2021. március 10. 14.00)

Köznevelési típusú sportiskolai képzés (felvételi kódszám: 0003)
Kiemelt sportágaink: gyorskorcsolya, labdarúgás.
A tanulók választhatóan az angol nyelvű, a matematika vagy a sportiskolai képzésben vesznek részt.
Ajánljuk: a kimagasló eredményeket elért sportolóknak az edzések, a versenyek és a tanulás összehangolására.
Csak egyesületben igazolt sportolók vehetnek részt a programban, ha az edzések és a versenyek heti 8-12 óra elfoglaltságot jelentenek számukra.
A képzésre bejutás speciális feltételei:
- fizikai képesség-felmérési vizsga ( 2021. február 24.14:00. Pót mérés: 2021. március 11. 14:00)
- igazolás benyújtása az elért sporteredményekről
- nyilatkozat benyújtása arról, hogy melyik sportegyesületben sportol vagy fog sportolni a tanuló
- egészségügyi alkalmasság igazolása

Iskolánk megismerése érdekében a szülők és leendő diákjaink figyelmébe ajánljuk honlapunkat, melyen havonta különböző videók segítségével mutatjuk be gimnáziumunk életét.
A gimnáziumunk kínálta szabadidős és tehetséggondozó programokat novemberben interaktív foglalkozásokon ismertetjük meg az érdeklődő nyolcadikosokkal, melyhez előzetes online regisztráció szükséges.
A felvételi eljáráshoz kapcsolódó legfontosabb dátumok és programjaink:

2020. október 20. 17:00

Felvételi tájékoztató (Rákóczi út 53.)
képzési rendszerünk bemutatása, iskolabejárás a gimnáziumban tanító pedagógusokkal

2020. november 04.

16:00-17:30

Szegedi Tudós Akadémia programja
metszetvizsgálat, mikroszkópi gyakorlat Szabóné Darócz Mária tanárnővel  
és
Vizuális és művészeti nevelés mesterprogram
alkotómunka Kugler Erika tanárnő vezetésével

2020. november 11.

16:00-17:30

Angol teadélután Goda Krisztina és Nagyné Sipos Marianna tanárnőkkel  
és
Játékos matematika Nyitrainé Tajti Edit és Guba Ferenc matematikatanárokkal

2020. november 25.

16:00-17:30

Európai Parlament Nagykövet Iskola programja
EU-s vetélkedő Dr. Zrupkóné Pernyész Lívia tanárnővel 
és
Oktoberfest Szerencsés Melinda tanárnővel

2020. december 04.

Jelentkezés a központilag szervezett írásbeli vizsgára.

2021. január  23. 10:00

Központi írásbeli felvételi vizsga

2021. január  28. 8:00-16:00

Betekintés a dolgozatokba a Gimnázium titkárságán. Az Értékelő lapok kiadása.

2021. január  29. 8:00-16:00

Észrevétel benyújtásának lehetősége a Gimnázium titkárságán.

2021. február  24. 14:00

Fizikai képességmérés
Kiss-Kovács Kinga, Baráth Géza és Szőke Péter testnevelőkkel

2021. március 04. 14:00

Szóbeli meghallgatás angol nyelvből
Goda Krisztina, Majzik Zsuzsanna és Nagyné Sipos Marianna tanárnőkkel

2021. március 10. 14:00

Pótló szóbeli meghallgatás angol nyelvből.

2021. március 11. 14.00

Pótló fizikai képességmérés.

2021. április 30.

Iskolánk megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést.

Fizikai képességmérés a sporttagozatra jelentkezőknek: 2021. február 24. 14:00
A Gyakorlóiskola tornaterme

Nyilatkozat sportegyesületi tevékenységről a sportiskolai képzésre jelentkezők számára

A fizikai képességmérés feladatai

Angol nyelvi szóbeli meghallgatás az angol tagozatra jelentkezőknek: 2021. március 04. 14:00
A Gimnázium épülete
Az angol nyelvi elbeszélgetés témakörei

 

KRÉTA e-napló

KRÉTA elektronikus ügyintézési rendszer

Könyvtári rendszer

Órarend

Gyakorlati képzés

Elektronikus Oktatási Rendszer

Heti étlap

Iskolánk részt vesz az európai közösség pénzügyi támogatásával finanszírozott európai iskolagyümölcs-programban

Jelentkezési lapok

Talentum alapítvány

innovation

Kedves Szülők!
Tisztelt Támogatóink!

Szeretném megköszönni, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatják a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium alapítványát. Mindezt iskolánk fejlesztésére, s gyermekeik céljainak megvalósítására fordítjuk.

Bízom abban, hogy a jövőben is számíthatunk támogató együttműködésükre, oktató-nevelő munka támogatására.

A Talentum Alapítvány adószáma: 19223151-1-16
Az alapítvány számlaszáma: 10200586-45112076-00000000
Bank: K&H
                                                                   
Köszönettel:
Pomázi Imréné
Intézményvezető

Széchenyi terv