Székhely: 5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Bejárat: Jászberény, Sportpálya út felől
tel: +36 57 404 200  +36 57 404 201 e-mail: szent.istvan.jaszbereny@gmail.com

Kedves Érdeklődők!
Szülőket, gyerekeket egyaránt várjuk programjainkra. A fórumra nincs regisztráció, csak az interaktív foglalkozásokra.

Kedves Érdeklődő Nyolcadikosok!
Szeretettel meghívunk Benneteket egy virtuális bemutatkozásra, majd egy beszélgetésre. A BEMUTATKOZIK A SZENT ISTVÁN SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2020 videó segítségével tájékozódhattok gimnáziumunk képzési és szabadidős kínálatáról.

Ha még többet szeretnél hallani, illetve más szemszögből látni a Szent István gimit, hallgasd meg érettségizett és jelenlegi diákjaink rövid beszámolóját. Kattints az ÉRETTSÉGIZETT DIÁKJAINK AJÁNLÁSAI  vagy a SZENT ISTVÁN-osok AJÁNLÁSA linkre! Hidd el, megéri!

A videóüzenetben szereplők:
1. Kovács Klaudia (2016), 2. Tóth Alexander József (2016), 3. Sass Máté (2016), 4.Sziráki Boglárka (2018), 5. Bagi Bence (2013), 6. Kis Virág (2014), 7. Pásztor Enikő (2016), 8. Szántó Dóra Bernadett (2020), 9. Harmath Zsófia (2016), 10. Kövér Patrik (2013), 11. Kohári-Nagy Boglárka (2016), 12. Lénárt Anna (2020), 13. Gulyás Erika (2016), 14. Zsombók Lídia (2016), 15. Odus Dorina (2016).

SZENT ISTVÁN-osok ajánlása:
1. Szikra Zsófia (12.a), 2. Remete Gergő (12.a), 3. Hanka Enikő (2021), 4. Orosz Julianna (2021), 5. Kovács Bence Bulcsú (11.a), 6. Győry Filip Martin (11.a), 7. Csákó Eszter (2021).

ÉRETTSÉGIZETT DIÁKJAINK AJÁNLÁSAI

SZENT ISTVÁN-osok AJÁNLÁSA

 Kedves Szülők, kedves érdeklődő Nyolcadikosok!

Segíteni szeretnénk Önöknek és gyermekeiknek, hogy megfelelő középfokú tanintézményt válasszanak a továbbtanuláshoz.
Gimnáziumi képzésünkben fontosnak tartjuk, hogy eleget tegyünk a modern kor kihívásainak: nevelő-oktató munkánkba beépítjük a kommunikációs és önmegismerő képességek fejlesztését, amelyek a lexikális ismeretek elsajátításán túl alkalmassá teszik a fiatalokat a társadalomba való zökkenőmentes beilleszkedésre és az önálló gondolkodásra, problémamegoldásra. Célunk, hogy diákjaink önmagukkal és munkájukkal elégedettek legyenek.
Érettségiző osztályaink felvételi eredményei is igazolták törekvésünket.
A tájékoztatóban pontos információt kapnak a gimnáziumunkban nyújtott képzési lehetőségekről, a jelentkezési folyamat szakaszairól és tagozataink jellemzőiről.

 

Felvételi tájékoztató 2022-2023

Kedves érdeklődő Nyolcadikosok, kedves Szülők!
A tájékoztató pontos információt ad a gimnáziumunkban nyújtott képzési lehetőségekről, a jelentkezési folyamat szakaszairól.
I. Általános információk
Iskolánkban 2008 óta működik gimnáziumi képzés. Büszkeséggel töltenek el bennünket érettségizett diákjaink sikerei, akik az ország jó hírű egyetemeinek polgárai, illetve OKJ-s képzéseken folytatják tanulmányaikat. Hagyományteremtő rendezvények, sokoldalú tehetségfejlesztés jellemzi gimnáziumunkat. Fiatalos lendületű pedagógusok garantálják a kommunikációs és önmegismerő képességek fejlesztését, a lexikális ismeretek elsajátítását, melyek alkalmassá teszik a tanulókat a társadalomba való zökkenőmentes beilleszkedésre.
Az Európai Parlament Nagykövet Iskolája cím elnyerésével célunk a demokráciára nevelés, a vitakultúra fejlesztése, tanítványaink felvilágosítása arról, hogy milyen cselekvési lehetőségeik vannak az európai parlamenti választások alkalmával.
A Szegedi Tudományegyetem Tudósakadémia programjaiba bekapcsolódva megismerik diákjaink az orvosbiológiai kutatások legújabb eredményeit, s maguk is aktív részesei lehetnek különböző kísérleteknek. 

Főbb pedagógiai elveink
A modern kor kihívásaira válaszolva támogatjuk a logikus gondolkodásra nevelés eszközét, az élet mindennapjait átszövő matematikatudás, valamint az angol nyelv magas szintű ismeretét.
A köznevelési típusú sportiskolai képzés szellemében kiemelt szerepet szánunk a sportnak. A minőségi sportokhoz biztosítottak a tárgyi (sportpályák, jégpálya, tornatermek)
és a személyi feltételek. A helyi sportegyesületekkel és a különböző sportágak országos szakszövetségeivel jó munkakapcsolat épült ki az elmúlt évek során.
A sport mellett fontos feladatunknak tekintjük a művészet felkarolását. Tanórai és szabadidős tevékenységek keretében olyan művészeti képzést kínálunk, amelyek formálják tanítványaink gondolkodását, elmélyítik érzéseiket, átszövik mindennapjaikat. Segítségükkel megtanulják megélni és kifejezni örömüket és bánatukat.

Kiknek ajánljuk gimnáziumunkat? Azoknak:
akik számára fontos a megszerzett tudás eredményeként letett érettségi;
akik középiskolai tanulmányaik után egyetemre, főiskolára készülnek;
akik elvárják a magas színvonalú oktatást;
akiknek fontos az iskola jó megközelíthetősége, kellemes környezete, pozitív légköre;
akik szeretik a művészeteket és a sportot;
akiknek tetszik, hogy 8 órakor kezdődik a tanítás és nincsenek lyukasórák.

Sokszínű tanórán kívüli elfoglaltságot kínálunk diákjaink számára:
gólyatábort augusztus végén;
családi napot, mely során a tanulók, tanárok és szülők együtt sportolnak, főznek;
a tantárgyi versenyeken túl képzőművészeti, sport és sokféle kulturális programban való részvétel lehetőségét;
az ELTE ITK Origó nyelvvizsgára való felkészítést iskolánk Talentum Alapítványának támogatásával;
ÖKO-napi, kulturális és sportprogramokat;
terepgyakorlatot, a Szegedi Tudós Akadémia programjain való részvételt;
izgalmas Szent István Diáknapot, Európa-napot, idegen nyelvi karácsonyt.

II. Képzési rendszerünk
Iskolánk négy évfolyamos gimnázium, évfolyamonként egy osztállyal, melyben angol nyelvi és matematika tagozat működik. A választott tagozat tantárgyát emelt óraszámban, heti öt órában tanítjuk.
Tanulóink gimnáziumba jelentkezésének, egyben középiskolai pályafutásának alapvető célkitűzése az, hogy a négyéves képzési szakasz végén olyan érettségi vizsgát tegyenek, hogy az lehetőséget nyújtson számukra felsőfokú tanulmányok folytatására. Ennek érdekében 9-10. évfolyamon lehetőséget biztosítunk diákjainknak különböző szakkörökön való részvételre.
A 11. és 12. évfolyamos tanulóink tanórai kereteken belül és fakultációs csoportokban készülnek az érettségi vizsgára. Középszinten valamennyi tárgyból, pedagógiai programunk alapján emelt szinten biológiából és fizikából, illetve igény szerint más tárgyakból is biztosítjuk az emelt szintű vizsgára való felkészülést.

Tagozataink jellemzői: Mindhárom képzési területen szükséges az egységes írásbeli felvételi.
Matematika tagozat
(felvételi kódszáma: 0001)
Kiemelt tárgy:
matematika (heti óraszám: 5 óra)
Ajánljuk: azoknak a tanulóknak, akiknek felsőfokú tanulmányaihoz a matematika szükséges, vagy emelt szinten kívánnak érettségizni.
Angol nyelvi tagozat (felvételi kódszáma: 0002)
Kiemelt tárgy:
angol nyelv (heti óraszám: 5 óra)
Ajánljuk: az angol nyelvet már ismerő, jó nyelvérzékű tanulóknak, akiknek felsőfokú tanulmányaihoz az angol nyelv szükséges, vagy emelt szinten kívánnak érettségizni.
Szóbeli meghallgatás: angol nyelvből
Köznevelési típusú sportiskolai képzés (felvételi kódszám: 0003)
Kiemelt sportágaink:
gyorskorcsolya, labdarúgás.
A tanulók választhatóan az angol nyelvű vagy a matematikaképzésben vesznek részt.

Ajánljuk: a kimagasló eredményeket elért sportolóknak az edzések, a versenyek és a tanulás összehangolására. Csak egyesületben igazolt sportolók vehetnek részt a programban.
A képzésre bejutás speciális feltételei:
fizikai képességmérés
igazolás benyújtása az elért sporteredményekről
nyilatkozat benyújtása arról, hogy melyik sportegyesületben sportol vagy fog sportolni a tanuló
egészségügyi alkalmasság igazolása

Az idegen nyelvek tanítása
Gimnáziumunkban tanórai kereteken belül és szakköri formában angol és német nyelv tanulását biztosítjuk, melyekből helyben, a főiskola ELTE ITK Origó nyelvvizsga letételére van lehetőség.
Felvételi pontrendszer
A felvételi eljárás során maximum 185 pont érhető el.
A felvételizők pontszáma a hozott (60 pont) és a szerzett pontokból (125 pont) tevődik össze.
A hozott pontok számítása
a 7. osztály tanév végi és a 8. osztály félévi eredményei alapján történik. A számításba vett tantárgyak a következők: magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika, valamint a fizika, kémia, biológia tárgyak közül az adott tanévben legjobb eredményű. A 2x6 tantárgyi jegy összege maximum 60 pont lehet.
A szerzett pontok számítása:
Matematika tagozat esetén
a magyar nyelvi feladatlap eredménye (max.50 pont), a matematika feladatlap eredményének (max.50 pont) 1,5-szerese, azaz maximum 75 pont.
Az angol nyelvi tagozat esetén az egységes írásbeli felvételi eredménye (max.100 pont), valamint a szóbeli meghallgatáson angol nyelvből maximum 25 pont érhető el.
Sportiskolai képzés esetén az egységes írásbeli felvételi eredménye (max.100 pont), valamint a képességmérési vizsgálaton maximum 25 pont érhető el.
III. A felvételi eljáráshoz kapcsolódó legfontosabb dátumok, programjaink

2021. okt. 12. 17:00

Felvételi tájékoztató (Rákóczi út 53.)

képzési rendszerünk bemutatása, iskolabejárás a gimnáziumban tanító pedagógusokkal

2021. okt. 19. 16:00-17:30

 

Szegedi Tudós Akadémia programja

metszetvizsgálat, mikroszkópi gyakorlat Szabóné Darócz Mária tanárnővel és

Vizuális és művészeti nevelés mesterprogram

alkotómunka Kugler Erika tanárnő vezetésével

2021. okt. 20. 16:00-17:30

 

Angol teadélután Goda Krisztina és Nagyné Sipos Marianna tanárnőkkel és

Játékos matematika Nyitrainé Tajti Edit és Guba Ferenc matematikatanárokkal

2021. okt. 21. 16:00-17:30

 

Európai Parlament Nagykövet Iskola programja

EU-s vetélkedő Dr. Zrupkóné Pernyész Lívia tanárnővel  és

Oktoberfest Szerencsés Melinda tanárnővel

2021. dec. 03.

Jelentkezés a központilag szervezett írásbeli vizsgára, MELYEN MEGJELÖLHETIK ISKOLÁNKAT IS.

2022. jan. 22. 10:00

Egységes írásbeli felvételi.

2022. jan. 27. 8:00-16:00

Betekintés a dolgozatokba a Gimnázium titkárságán. Az Értékelő lapok kiadása.

2022. jan. 28. 8:00-16:00

Észrevétel benyújtásának lehetősége a Gimnázium titkárságán.

2022. febr. 23. 14.00

Fizikai képességmérés.

2022. febr. 28. 14.00

Szóbeli meghallgatás angol nyelvből.

2022. márc. 07. 14.00

Pótló szóbeli meghallgatás angol nyelvből.

2022. márc. 09. 14.00

Pótló fizikai képességmérés.

2022. ápr. 29.

Iskolánk megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést.

A foglalkozásokon való részvételhez előzetes online regisztráció szükséges a weblapunkon:
http://gyakorlo-jaszbereny.edu.hu/index.php/dokumentumok/jelentkezesi-lapok/694-nyilt-orak-a-gimnaziumban

Sajátos nevelési igényű tanulók felvételi eljárása: A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló részére a felvételi vizsgán a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 51. § (5) szerint indokolt esetben biztosítjuk a hosszabb felkészülési időt, és az írásbeli vagy szóbeli felmérésen az iskolai tanulmányai során használt eszközöket. (Ezen tanulók esetében szükséges a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményének csatolása a jelentkezési laphoz. A kérelmet a vizsgát szervező intézmény igazgatója bírálja el, döntését határozatba foglalja.)
Kedves Érdeklődő Nyolcadikosok! Kedves Szülők!
Reményeink szerint mindenki megtalálja intézményünkben az érdeklődésének, képességeinek megfelelő továbbtanulási lehetőséget. Kérem, engedjék meg, hogy gimnáziumunkat az alábbi tanulói és szülői véleményekkel is figyelmükbe ajánljam:
„Ez egy új suli és máris jó hírneve van. Ha már tanulni kell, itt a környezet is megfelelő. Baráti a légkör, a tanárok név szerint ismernek bennünket. Odafigyelnek ránk, személyes ügyüknek tekintik a jövőnket. Gyere Te is közénk, és nem lesznek egyhangú középiskolás éveid!” (9. évfolyamos tanuló)
Egy végzős diák szavai: „Szeretném megköszönni a 4 évet; nem bántam meg, hogy ide jártam. A legtöbbünk megtanult gondolkodni, és ezt ennek az iskolának köszönhetjük.”

„Ebben a Gimnáziumban a diákok színvonalas, korrekt, következetes, jövőtudatos oktatást, egyénre szabott tehetséggondozást, és az emberi értékek gyakorlati közvetítését kapják nap, mint nap. Az osztályok és az iskola nem túl magas létszáma lehetővé teszi, hogy a tanárok hatékonyan és differenciáltan tanítsanak és minden diákkal személyes kapcsolatban lehessenek, mely a diákok számára mind személyiségük, mind jövőjük szempontjából nagyon kedvező. Számunkra, szülők számára az a tény, hogy ez az iskola színvonalas, értékközvetítő oktatásával, nevelésével arra törekszik, hogy így kerüljön be a köztudatba, elegendő biztosíték arra, hogy mindez hosszú távon is így marad.” (Szülői vélemény)
Reményeink szerint mindenki megtalálja intézményünkben az érdeklődésének, képességeinek megfelelő továbbtanulási lehetőséget.

Pomázi Imréné intézményvezető

          KEDVES NYOLCADIKOS DIÁKOK! SZERETETTEL VÁR BENNETEKET GIMNÁZIUMUNK!

 Fizikai képességmérés a sporttagozatra jelentkezőknek
A Gyakorlóiskola tornaterme

Nyilatkozat sportegyesületi tevékenységről a sportiskolai képzésre jelentkezők számára

A fizikai képességmérés feladatai

Angol nyelvi szóbeli meghallgatás az angol tagozatra jelentkezőknek
A Gimnázium épülete.

A szóbeli meghallgatás maximális időtartama 10 perc. A meghallgatás két részből áll: társalgás és képleírás. A kéttagú bizottság értékeli a felvételiző kommunikációs készségét, szókincsét, nyelvhelyességét.
Az angol nyelvi elbeszélgetés témakörei

KRÉTA e-napló

KRÉTA elektronikus ügyintézési rendszer

Integrált Könyvtári Rendszer

Órarend

Gyakorlati képzés

Elektronikus Oktatási Rendszer

Heti étlap

Iskolánk részt vesz az európai közösség pénzügyi támogatásával finanszírozott európai iskolagyümölcs-programban

Talentum alapítvány

innovation

Kedves Szülők!
Tisztelt Támogatóink!

Szeretném megköszönni, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatják a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium alapítványát. Mindezt iskolánk fejlesztésére, s gyermekeik céljainak megvalósítására fordítjuk.

Bízom abban, hogy a jövőben is számíthatunk támogató együttműködésükre, oktató-nevelő munka támogatására.

A Talentum Alapítvány adószáma: 19223151-1-16
Az alapítvány számlaszáma: 10200586-45112076-00000000
Bank: K&H
                                                                   
Köszönettel:
Pomázi Imréné
Intézményvezető

Széchenyi terv