Székhely: 5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Bejárat: Jászberény, Sportpálya út felől
tel: +36 57 404 200  +36 57 404 201 e-mail: szent.istvan.jaszbereny@gmail.com

Részlet Pedagógiai programunkból
3.7.2. Érettségire felkészítéshez választható foglalkozások
Gimnáziumi tanulóink tanórai kereteken belül és fakultációs csoportokban készülnek fel a középszintű, valamint az emelt szintű érettségi vizsgára a 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet értelmében. A fakultáció kötelező óraszámait helyi tantervünk tartalmazza. Az érettségi vizsgára való jelentkezés feltétele a felkészítéseken való részvétel.
A kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül emelt szinten biológia és fizika tantárgyakból, középszinten kiemelten földrajz, informatika, testnevelés tantárgyakból biztosítunk felkészítést. Amennyiben a feltételek adottak (megfelelő létszám, szaktanár, időkeret), valamennyi tantárgyból jelentkezhetnek diákjaink érettségire készítő fakultációra.
Iskolánk minden év április 15-ig tájékoztatást ad azokról az érettségi vizsgára felkészítő tárgyakról, amelyekből a tanuló választhat. A tájékoztató tartalmazza a foglalkozást tartó pedagógus nevét is. (A pedagógus személyének megváltoztatása indokolt estben módosítható.) A jelentkezés írásban történik az iskola által szerkesztett nyomtatványon minden év május 20-áig. A kiskorú tanuló esetében a nyilatkozatot a szülő is aláírja. A jelentkezés módosítására szeptember 1-ig kérelmet lehet írásban beadni az iskola igazgatójának.
A jelentkezett tanulók kötelesek az adott tanév végéig a foglalkozásokon részt venni. A távolmaradást igazolni kell, és ugyanolyan jogkövetkezményt von maga után, mint a kötelező tanórai foglalkozásról történő távolmaradás.
Szintet vagy fakultációs tantárgyat váltani indokolt esetben csak félévkor, illetve az 11. évfolyam végén lehet- a tanuló írásbeli kérvényére igazgatói döntés esetén.
A köznevelési törvény 74. §. (6) bekezdése alapján az előrehozott érettségi vizsgával rendelkező tanuló az adott tantárgy tanóráinak látogatása alól – kérelmére - felmentést kaphat. A tanuló szinten tartás céljából továbbra is látogathatja a tanítási órát, vagy a tantárgy helyett – általa választott – fakultációs foglalkozáson vesz részt. Amennyiben óraszáma megengedi, tantárgyfelvétel helyett a felszabaduló időt tanítási időben az iskola könyvtárában töltheti el.

2020-2021-es tanév

angol nyelv  12.o. Majzik Zsuzsanna kedd 6-7. óra
angol nyelv emelt szint 11.o. Nagyné Sipos Marianna hétfő 6-7. óra
angol nyelv középszint 11.o. Nagyné Sipos Marianna kedd 7-8. óra
biológia középszint 11.o. Szabóné Darócz Mária szerda 7-8. óra
biológia emelt szint 11-12.o. Szabóné Darócz Mária szerda 9. óra, csütörtök 8-9. óra
fizika Guba Ferenc szerda 8-9.óra
földrajz dr. Zrupkóné Pernyész Lívia szerda 7-8. óra
informatika Csajbók József szerda 8-9. óra
kémia Móczó Erika hétfő 7-8. óra
matematika emelt szint 12.o.  Nyitrainé Tajti Edit kedd 6- 7-8. óra
történelem 11-12.o. dr. Zrupkóné Pernyész Lívia kedd 7-8. óra
testnevelés Szőke Péter hétfő 7-8. óra

 

Az ELTE ITK Origo Nyelvvizsgaközpont tájékoztatója a nyelvvizsgadíj visszaigényléséről
Letölthető formanyomtatvány


KRÉTA e-napló

KRÉTA elektronikus ügyintézési rendszer

Integrált Könyvtári Rendszer

Órarend

Gyakorlati képzés

Elektronikus Oktatási Rendszer

Heti étlap

Iskolánk részt vesz az európai közösség pénzügyi támogatásával finanszírozott európai iskolagyümölcs-programban

Jelentkezési lapok

Talentum alapítvány

innovation

Kedves Szülők!
Tisztelt Támogatóink!

Szeretném megköszönni, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatják a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium alapítványát. Mindezt iskolánk fejlesztésére, s gyermekeik céljainak megvalósítására fordítjuk.

Bízom abban, hogy a jövőben is számíthatunk támogató együttműködésükre, oktató-nevelő munka támogatására.

A Talentum Alapítvány adószáma: 19223151-1-16
Az alapítvány számlaszáma: 10200586-45112076-00000000
Bank: K&H
                                                                   
Köszönettel:
Pomázi Imréné
Intézményvezető

Széchenyi terv