Székhely: 5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Bejárat: Jászberény, Sportpálya út felől
tel: +36 57 404 200  +36 57 404 201 e-mail: szent.istvan.jaszbereny@gmail.com

9. évfolyam
1. Biblia-szemelvények az Ó-és Újszövetségből (szept.)
2. Homérosz: Odüsszeia-szemelvények (okt.)
3. Szophoklész: Antigoné (nov.)
4. Boccaccio: Dekameron  - 5 novella (jan.)
5. Shakespeare: Romeo és Júlia (máj.)
6.                        Hamlet (máj.)
7. Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem –részletek a Szöveggyűjteményből (máj.)
Ajánlott olvasmányok:
Salinger – Zabhegyező (szept. 1. hete)
Arisztophanész: Lüszisztraté (nov.)
Szophoklész: Oidipusz király (nov.)
Shakespeare: Szentivánéji álom (ápr.)
Cervantes: Don Quijote (máj.)
--------------------------------------------------
10. évfolyam
1. Moliere: Tartuffe (szept.)
2. Defoe: Robinson Crusoe (szept.)
3. Goethe: Faust 1. rész (okt.)
4. Voltaire: Candide (okt.)
5. Puskin: Anyegin (jan.)
6. Katona József: Bánk bán (jan.)
7. Balzac: Goriot apó (márc.)
8. Vörösmarty: Csongor és Tünde (ápr.)
9. Petőfi: Az apostol (máj.)
Ajánlott olvasmányok
Golding: A legyek ura (szept.)
Swift: Gulliver utazásai- 4. rész (szept.)
Kármán József: Fanni hagyományai (okt.)
Emily Brontë: Üvöltő szelek (febr.)
--------------------------------------------------
11. évfolyam
1.Arany János: Toldi estéje (szept.)
2. Jókai Mór: Az arany ember (okt.)
3.Madách Imre: Az ember tragédiája (okt.)
4.Mikszáth Kálmán: A tót atyafiak és A jó palócok novellái (nov.)
5.Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma (nov.)
6.Gogol: A köpönyeg (dec.)
7.Tolsztoj: Iván Iljics halála (dec.)
8.Ibsen: A vadkacsa (jan.)
9.Csehov: Sirály (jan.)
10.Móricz Zsigmond: Rokonok (ápr.)
11.Babits Mihály: Jónás könyve (ápr.)
12.Karinthy Frigyes írásai (máj.)
Ajánlott olvasmányok:
Stendhal: Vörös és fekete (nov.)
Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés (jan.)
------------------------------------------------------------------------------
12.évolyam
1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna (szept.)
2. Franz Kafka: Az átváltozás- szgy. (szept.)
3.Thomas Mann: Tonio Kröger (szept.)
4. Bertolt Brecht: Kurázsi mama és gyermekei (okt.)
5. Friedrich Dürrenmatt: A fizikusok (okt.)
6. Németh László: Iszony (febr.)
7. Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet (márc.)
9.            Tizenhárom almafa (márc.)
10.Kertész Imre: Sorstalanság (márc.)
11.Örkény István: Tóték-dráma (ápr.)
Ajánlott olvasmányok:
G. Orwell: 1984 (szept.)
Arthur Miller: Az ügynök halála (okt.)
Samuel Beckett: Godot-ra várva (okt.)
Mészöly Miklós: Saulus (márc.)
Tamási áron: Ábel a rengetegben (márc.)
Sarkadi Imre: Elveszett paradicsom (ápr.)

A Költészet napja alkalmából (április 12-én) a Főnixben a 12. osztály az érettségire való felkészülés jegyében Hobo József Attila verseit bemutató előadásán vett részt.
„Mindig kisajátítottam József Attila verseit, úgy éreztem, sorai rólam szólnak. Ez az előadás nagyobb alázattal készült, a Költőt szeretné bemutatni” – nyilatkozta 2005 táján Földes László (Hobo). „József Attila műveit úgy olvasom, mint a szent könyveket, és néha, mintha a saját gondolataimat látnám leírva. Az előadással az volt a célom, hogy bevonjam és továbbgondolkodásra késztessem a nézőt” - szuggesztív személyiségével elérte célját. olyan műveket hallhattunk, melyeket nem, vagy alig ismertünk. A költő formabűvész tehetsége, leplezetlen őszintesége és az ember összetett, sokoldalú személyisége került előtérbe.
    

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Pedagógiai Oktatási Központ által meghirdetett versenyen elért eredmény:
A Megyei történelemversenyen két 12. osztályos diákunk az első tíz legjobb tanuló közt szerepelt: CSATÁRI ZSÓFIA 2. helyen, GERGI TAMÁS 3. helyen. Felkészítő tanáruk dr. Zrupkóné Pernyész Lívia. Gratulálunk a közös munka sikeréhez!

Csokonai Dorottyája a Fészekben
Február 8-án a 10.-esek osztályfőnökük, Muhari Éva tanárnő társaságában a Csavar Színház (Csallóközi Vándorszínház) előadásán derülhettek. A főszereplő Dorottya, aki olyan idős, csúnyácska és fogatlan, hogy a hamut mamunak, a szöszt pedig pösznek ejti. Gúny tárgyává válik amiatt, hogy hajlott kora ellenére férjhez, lehetőleg fiatalhoz szeretne menni.Gál Tamás hatásos előadásában a mai középiskolások számára nyelvileg olykor nehezen érthető Csokonai-darab szórakoztatóvá és életszerűvé vált.

Az év utolsó tanítási napján a gimnazisták angol és német nyelvű előadásokkal lepik meg egymást. A jókedvű délelőtt  közös énekléssel, majd a Mikulás megjelenésével indult. Inges Zénó "kiöregedvén" a feladatból, Kovács Rolandnak adta át a Mikulás-megbízatást a következő tanévre. Ezután megelevenedett Szent Márton története, felcsendült a Varázsfuvola dallama, osztálytáncok színesítették a német és angol jeleneteket. Forgács Lászlóné, Miklósné Kis Ildikó, Nagyné Sipos Marianna, Goda Krisztina segítették a csoportok felkészülését. Végül már hagyományosan az "Angyali tanári kar" dala csendült fel: Ó Tannenbaum...

Szeptember, akkor Kutatók éjszakája! Irány Budapest különböző egyetemi programja. Láthatod az Erzsébet-híd szervizútját, kísérletezhetsz a BME-n, előadásokat hallhatsz különböző tudományágak eredményeiről. A szervezők, Miklósné Kis Ildikó és Nagyné Kontra Nóra fáradhatatlan energiával keresi a programlehetőséget a kutatni vágyóknak. Jövőre is ott a helyünk!

 

A Gimnáziumban tanítók változatos programokat kínálnak a gimnazistáknak az állatok világnapja alkalmából évről évre megrendezett témanapon. Ebben a tanévben két programra jelentkezhettek a diákok. A felsőbb évesek a gyöngyösi Mátra Múzeum állandó kiállításának megtekintése után -dacolva a borongós idővel- a Mátrában tettek egy gyalogtúrát. A 9.-esek és a hegymászást kevésbé kívánók a budapesti Természettudományi Múzeumot választották, és állatok ide vagy oda, aznap Puccini Bohémélet című operáját láthatták az Erkel Színházban az Operakaland keretében. Jó hangulat, kikapcsolódás, pihenés...a közös élmények az összekovácsolódást szolgálták.

"Vasárnap van. Az Úr napja, nyugalomnap. A munkás kéz megpihen, s imára kulcsolódik. A fáradt elme kitisztul, s a száj imát mormol. Ünnepnap van. Ma az egész nemzet ünnepel. Emlékezik és ünnepel. Emlékezik a 60 évvel ezelőtti eseményekre, az októberi szabadságharcra, az elesettekre, az üldözöttekre. De első sorban legyen a mai nap az ünnepé. Hiszen 1956. október 23-án a magyar ifjúság felállt és helyreütötte a nemzet becsületét. Déry Tibor szerint a magyar történelemnek ez a legnagyobb forradalma, egyúttal az első győzedelmes forradalma, melyet a népakarat hajtott végre. A Gondviselést látjuk benne, ahogy himnuszunk zengi: Isten áldd meg a magyart …"

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján a Ferences templomban az ünnepi műsorban iskolánk közel 60 diákja vett részt. A felemelő és méltóságteljes megemlékezésen a verseket a Gimnázium tanulói tolmácsolták: Ady Endre, Wass Albert, József Attila, Illyés Gyula, Jókai Anna szabadságot követelő szavait Örkény István "Noteszlapok 1956-ból" című emlékirata köré rendezte Stelkovicsné Kreuter Anikó. Örkény István alakját Seres Márkus Gábor (12.a) idézte meg. Az események hangulatát felelevenítő énekeket Rékasi Emesétől, iskolánk egykori diákjától hallottuk. Az "Emeld fel, fejedet" kezdetű ének furulyakíséretét Rékasi Krisztina tanította meg a 4. b osztályos gyerekeknek. A dalt az alsó és felső tagozatos énekkar énekelte Bethlendyné Kóti Ágnes és Farkasné Szabó Hajnalka segítségével. Gitáron közreműködött Parti-Tóth Orsolya és Sárközi Bianka (9.a). A versek hangulatváltását tánckoreográfia segítette, melyet Muhari Éva álmodott meg.
Az ünnepség a Fehértói temetőben folytatódott, ahol egykori diákunk, Stelkovics Máté szavalata után a "Boldogasszony anyánk..." népi himnuszt Kátai Viktória, Tamási Eszter és Schönborg Virág énekelte.

A fotókat Bartos Kinga tanárnő készítette:KRÉTA e-napló

KRÉTA elektronikus ügyintézési rendszer

Integrált Könyvtári Rendszer

Órarend

Gyakorlati képzés

Elektronikus Oktatási Rendszer

Heti étlap

Iskolánk részt vesz az európai közösség pénzügyi támogatásával finanszírozott európai iskolagyümölcs-programban

Jelentkezési lapok

Talentum alapítvány

innovation

Kedves Szülők!
Tisztelt Támogatóink!

Szeretném megköszönni, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatják a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium alapítványát. Mindezt iskolánk fejlesztésére, s gyermekeik céljainak megvalósítására fordítjuk.

Bízom abban, hogy a jövőben is számíthatunk támogató együttműködésükre, oktató-nevelő munka támogatására.

A Talentum Alapítvány adószáma: 19223151-1-16
Az alapítvány számlaszáma: 10200586-45112076-00000000
Bank: K&H
                                                                   
Köszönettel:
Pomázi Imréné
Intézményvezető

Széchenyi terv