Székhely: 5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Bejárat: Jászberény, Sportpálya út felől
tel: +36 57 404 200  +36 57 404 201 e-mail: szent.istvan.jaszbereny@gmail.com

A Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium 2017 óta az Európai Parlament Nagykövet Iskolája. A program keretén belül számos Európai Unióval kapcsolatos versenyen, programon vettünk részt. Több alkalommal Brüsszelben képviselhettük Jászberényt, Magyarországot. Ilyen alkalomra nyílik lehetőségünk 2020. február 27-én Strasburgban. Az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája által szervezett őszi Euroscola versenyen való kiváló szereplésünkkel érdemeltük ki azt a lehetőséget, hogy gimnáziumunk képviselheti városunkat, országunkat az Európai Parlament Brüsszeli székházában egy ifjúsági „demokrácia játékon”. Erre az alkalomra az Unió minden országából érkeznek középiskolás csoportok, hogy az EP képviselők helyére ülve, „bőrükbe bújva” ismerjék meg a Parlament működését és a döntéshozatal folyamatát. A Parlament finanszírozásában 24 diákunk és 2 kísérőtanár utazik 5 napra, amely lehetőség ad Strasbourg megtekintése mellett Melk, Salzburg és Hallstadt megismerésére is.

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) 2010 óta ad otthont a „Your Europe, Your Say!” (YEYS) rendezvénynek. A YEYS lehetővé teszi, hogy a 28 tagállamból és az 5 tagjelölt országból (Albánia, Észak-Macedónia, Montenegró, Szerbia és Törökország) érkező középiskolások megismerkedjenek az EGSZB-vel és szerepével, illetve eszmecserét folytassanak és ajánlásokat terjesszenek elő egy konkrét kérdésről.

Iskolánk -pályázat útján történő kiválasztás alapján- a 2020. március 19-20-án tartó ifjúsági klímakonferencián Magyarországot képviseli Brüsszelben, az Európai Parlament székházában. A konferenciára három diákunk és kísérőtanáruk, Nagyné Sipos Marianna már megkezdte a felkészülést.

Dr. Zrupkóné Pernyész Lívia történelem-földrajz tanár, senior nagykövet

Szalagtűző ünnepség és tablóbál.
"A búcsúzás nem számít, egyáltalán nem. Ami igazán számít, az az idő, azok a napok, amit az elválás előtt együtt tölt valakivel az ember, és azok az élmények, amiket együtt éltetek át, és amire emlékezni lehet." (Patricia Giff)
    

   

A Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium tíz diákjának (a 10., 11. és 12. osztály tanulóiból) megadatott az a lehetőség a Szegedi Tudós Akadémia jóvoltából, hogy ismét ellátogassunk Gödöllőre. Az egyetemen Kerényi Zoltán tanár úr beavatott minket és még vagy harminc diákot az elválasztástechnikai módszerek elméletébe és gyakorlatába.
Első feladatunk egy különleges és izgalmas kísérlet volt: a növényi pigmentanyagok papírkromatográfiás elválasztása. Alapanyagaink és eszközeink a következők voltak: nyers klorofill-oldat (KL), aceton, petroléter, 3 kémcső, kémcsőállvány, pipetta, kromatográfiás papír, grafit ceruza, vonalzó és egy marker toll. A kromatográfiás papírból 3 darab T alakot kellett kivágni úgy, hogy a T szára olyan hosszú legyen, hogy majd beleérjen legalább 7-8 mm mélyen a kémcsőbe helyezett oldószerbe. A kivágott T szárára halványan egy grafitcsíkot húztunk 2 cm magasan. A klorofill- oldatból automata pipettával a startvonalra cseppenként tettünk rá. A minták megszáradása után az egyik T csíkokat belehelyeztük a kémcsövekbe. Rövid várakozás után a klorofill- oldatból szétváltak és felfutottak a papíron a színek.

Második feladatunk a növényi pigmentanyagok szétválasztása vékony réteg kromatográfiával (TLC). Alapanyagaink és eszközeink: nyers klorofill- oldat (KL), eluens, TLC lemez, pipetta, grafit ceruza, vonalzó és marker toll volt. A klorofill- oldatból automata pipettával a startvonalra cseppenként tettünk rá. A TLC lemezt elhelyeztük az eluenst tartalmazó üvegkádba. Majd megvártuk amíg a frontvonal kb. 10-12 cm-t haladt. A lemezt ezek után kivettük a futtató edényből és ceruzával óvatosan megjelöltük az oldószer-frontot. Bejelöltük ceruzával a különböző színanyag-sávok helyét, majd vonalzó segítségével lemértük a színanyagok által megtett utat.

  

Utolsó feladatunk az ételszínezékek gélelektrolízise volt. Alapanyagaink és eszközeink a következők voltak: gélelfo berendezés, automata pipetta, Eppendorf- csövek, főzőpohár, marker toll, ceruza, ételfesték, színes cukorkák, festékkivonó oldat, agaróz gél, 1x TAE futtató puffer és spatula. A négy üres Eppendorf – cső tetején meg kellett sorszámoznunk 5-8.-ig. Alkoholos filccel ráírtuk egyenként a 4 főzőpohárra az 5, 6, 7, 8 számokat. Pasteur- pipetta segítségével festékkivonó oldatot az FK jelű Eppendorf- csőből minden pohárba. A kapott színes cukorkákat elhelyeztük a megfelelő pohárba. Egy pohárba csak egyféle cukrot tehettünk. A pohár mozgatásával kivontuk a festéket a cukorból (addig kellett oldani, amíg a színes réteg le nem oldódott az alatta lévő fehér rétegig).  A cukor maradékát eltávolították a pohárból. A kioldott festéket átpipettáztuk a megfelelő Eppendorf- csövekbe. A festékoldatokat tartalmazó csöveket lecentrifugáltuk.  Miután végeztünk a centrifugálással a mintát pipettával az agaróz gél zsebeibe helyeztük, az oldatot lassan nyomtuk ki a pipettából, nehogy kiszúrjuk a zsebeket. A festékeket ezután gélelektrolízis berendezéssel 100V-on 15 percig futtattuk.

Élményeink szerteágazóak és örömmel teliek voltak, amelyeket Kerényi Zoltán tanár úr humora még színesebbé tett. Köszönetet szeretnénk mondani azért, hogy részt vehettünk ezen a programon és hogy tanáraink törődnek diákjaik magas szintű oktatásával és nevelésével. Köszönjük!

Szalóki Lili 10.a

A II. Rákóczi Ferenc emlékév alkalmából a Rakétások Baráti Köre és Fegyveres Szervek Baráti Köre által megrendezett történelmi, kulturális és művészeti vetélkedőn összemérhettük tudásunkat a helyi középiskolás tanulókkal. A verseny nem volt könnyű, ugyanis előzetes ismereteket kellett szereznünk a témával kapcsolatban. A változatos kérdéssor megválaszolása után meghallgattuk Molnár László tárogatójátékát és Bolla János előadását. Az eredmények ismertetése előtt közösen átnéztük a feladatsort, megbeszéltük a helyes válaszokat, ezzel is bővítve ismereteinket.
A nyerteseknek lehetőségük nyílt elutazni október 19-én Kassára, a történelmi Magyarország egyik meghatározó nagyvárosába. Így jutottam el Kassára az osztály-és egyben versenytársaimmal (Kohári Krisztián, Zsótér Leonardo, Hanka Enikő, Kalóczkai Márk).
A kora reggeli órákban indult az autóbuszunk. Az utazás során felelevenítették számunkra Kassa történelmét, II. Rákóczi Ferenc és Márai Sándor életét. Délelőtt folyamán megérkeztünk a városba és megkezdtük a helyi nevezetességek felfedezését. A látnivalók és érdekességek múltját Joósz Attila mesélte el nekünk. Első műemlék, aminél megálltunk, Kassa címere volt, ami fogadja a Fő tér északi része felől érkező sétálókat. A szobor mögötti parkban sétálva már láthattuk a Szent Erzsébet-székesegyház jellegzetes egyedi gótikus stílusát. Az altemplomban elhelyezett Rákóczi-kriptában tiszteletünket tettük az elhunytak földi maradványi előtt, majd elénekeltük nemzeti himnuszt. A téren megtekintettük a Szent Orbán-harangot, az Állami Színházat, az Immaculata oszlop-és szoborcsoportot. Elsétáltunk a Rodostói-házhoz, hogy koszorút helyezzünk a fejedelem szobrára és megtekintsük törökországi lakásának replikáját. Ezután elindultunk a Márai Sándor emlékházhoz. A kiállítás bemutatta a város történetét, az író ott töltött éveit és a későbbi életét fényképekkel, idézetekkel és felvételekkel szemléltetve. Kisétáltunk Márai szobrához, ahol leülhettünk a művésszel „társalogni”. Ezt követő szabadprogram után visszaszálltunk a buszra, hogy hazainduljunk Jászberénybe.
Köszönjük az élménydús és felejthetetlen kirándulást!

Csákó Eszter

KRÉTA e-napló

KRÉTA elektronikus ügyintézési rendszer

Integrált Könyvtári Rendszer

Órarend

Gyakorlati képzés

Elektronikus Oktatási Rendszer

Heti étlap

Iskolánk részt vesz az európai közösség pénzügyi támogatásával finanszírozott európai iskolagyümölcs-programban

Jelentkezési lapok

Talentum alapítvány

innovation

Kedves Szülők!
Tisztelt Támogatóink!

Szeretném megköszönni, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatják a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium alapítványát. Mindezt iskolánk fejlesztésére, s gyermekeik céljainak megvalósítására fordítjuk.

Bízom abban, hogy a jövőben is számíthatunk támogató együttműködésükre, oktató-nevelő munka támogatására.

A Talentum Alapítvány adószáma: 19223151-1-16
Az alapítvány számlaszáma: 10200586-45112076-00000000
Bank: K&H
                                                                   
Köszönettel:
Pomázi Imréné
Intézményvezető

Széchenyi terv