Székhely: 5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Bejárat: Jászberény, Sportpálya út felől
tel: +36 57 404 200  +36 57 404 201 e-mail: szent.istvan.jaszbereny@gmail.com

   
Izzó napsütés, bódító virágillat, mosolyok, halk nevetések…Ballag már a vén diák…hangzott fel az Arborétum kapujában. Elérkezett a búcsúzás pillanata. Túl a digitális utolsó tanéven, túl a sikeres érettségi vizsgákon a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium útjára bocsátott 26 érett felnőttet. Persze, bízunk benne, belül még sokáig ott lesz gyermeki énjük gondtalansága, felhőtlensége, a biztonságot nyújtó szülői ház és Alma Mater élménye.
 
Már új utat választottak, mindenki a maga életcélját megvalósítani akaró, az élettől neki szánt utat. Ehhez adott hitet Jakoda Katalin szavalata, Török Alíz búcsúztató szövege és adott erőt, biztatást Pomázi Imréné intézményvezető búcsúzó gondolata. Miközben igazgatónő a tanulmányi és sportversenyekben, közösségi munkában, iskolai és szabadidős feladatokban, programokban tevékenykedők érdemeit méltatta, átadta iskolánk díjait a legkiválóbbaknak: Csákó Eszter Talentum-díjban, Dobrán Fanni és Zsigó Bence a Pap Ádám emlékére alapított Jó tanuló, jó sportoló díjban részesült.
 
Hanka Enikő a Diákönkormányzat díját vette át.

Fenyves Szabolcs és Kohári Krisztián a Nevelőtestület díját kapta, Csillik Ágnes, Csillik Gábor és Zsigó Máté Szent István sport díjban részesültek.
 
Iskolánk zászlaját a Csillik testvérek adták át a 11. osztályt képviselő Tiborcz Dórának és Kóré Milánnak.

Csákó Eszter búcsúzó beszédében számos emléket idézett fel az osztály programjaiból, élményeiből.

„Iskolánk családias hangulata nemcsak a hétköznapokban, hanem a programok során is megmutatkozott. A közös rendezvények, műsorok, sportnapok, diáknapok, Christmas-partyk és kirándulások emlékére és vidám pillanataira mindig szívesen emlékezünk vissza. Kedvenc programjaink a színházlátogatások voltak, melyeken minden évben szívesen részt vett csapatunk.
Kedves Tanáraink! Köszönjük, hogy ennyi éven át tanítottak, támogattak és neveltek bennünket a nagybetűs életre. Tudjuk, hogy nem volt könnyű velünk és sokszor lefárasztottuk Önöket. Hálásak vagyunk az átadott tudásért, a tőlük kapott szakmai és emberi segítségért. Reméljük, hogy Tanáraink emlékezetében is a velünk töltött szép élmények és pillanatok élnek, ahogy bennünk is.
Drága, szeretett osztályfőnökünk, Lívia néni! Annyi éven át csiszolta kis kavicsait gyöngyökké, nevelte a Kicsikéit. Eljött az idő, hogy kirepüljünk szárnyai alól. Köszönjük, hogy mindig meghallgatott bennünket és kiállt értünk. Köszönjük a nekünk, értünk szervezett rengeteg programot, játékot és élményt, utazást, melyet együtt élhettünk át. Mindig igazságos volt velünk Lívia néni, s ha kellett, anyai szigorral nevelte a „lusta bandát”. Valószínűleg a továbbtanulásunk alatt is élni fognak bennünk szavai, erkölcsi-emberi útmutatása.
Tanáraink, az iskola vezetősége mellett köszönettel tartozunk szüleinknek. Köszönjük támogatásukat, olykor rosszalló pillantásaikat, bátorító szavaikat. Továbbra is számítunk védő szárnyaikra, útmutatásukra, tanácsaikra, szeretetükre.
Kedves Osztálytársaim! Fájó szívvel búcsúzunk egymástól. Kívánom, hogy teljesüljenek álmaink, sikerüljön véghez vinnünk  kitűzött céljainkat. Remélem, az évek alatt kialakult kapcsolatok és barátságok megmaradnak, és ti is megmaradtok olyanoknak, amilyennek megismertük egymást.
Eljött ballagásunk ideje.
Eddig csak álmodtunk, terveztünk még,
most valóra válhat minden, ami szép.
Az élet, a munka tárt karokkal vár,
s hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll.”
Szécsi Lilla elköszönő szavaival záródott meghitt, családias, bensősége, mégis felemelő érzésekkel teli 10. ballagási ünnepségünk: „Végezetül jelképesen elengedünk benneteket. Ahogyan a léggömb az égen, olyan bátran és merészen szárnyaljatok, repüljetek vágyaitok felé. Töretlen hittel induljatok el, de bátorításért és örömetek megosztásáért térjetek vissza gimnáziumotokba.”
Elmegyek, elmegyek, hosszú útra megyek…

   
Fotók: http://piwigo.gyakorlo-jaszbereny.edu.hu/index.php?/category/145

Az Európa Parlament Nagykövet Iskola program keretén belül Nagyné Sipos Marianna és dr. Zrupkóné Pernyész Lívia irányításával március 18-20-án éghajlatváltozással foglalkozó, kétnapos online európai ifjúsági csúcstalálkozón vettek részt gimnazistáink.
Egész Európából 33 középiskola több, mint 200 diákjának részvételével zaljott az esemény,  "a mi éghajlatunk, a mi jövőnk" jelmondat szellemében angol nyelven vitatták meg a résztvevők a környezet védelmének legjobb módjait.
Magyarországot a mi iskolánk diákjai képviselték:
10.A: Brindzik Dorina, Baráth Petra, Kovács Bence Bulcsú, Virág Imre János
12.A: Hanka Enikő, Forgács Partik, Fenyves Szabolcs
Joggal lehetünk büszkék gimnazistáinkra, hiszen színvonalas szereplésükkel iskolánk, városunk, országunk hírnevét erősítették. Köszönjük mindannyiuknak a részvételt, emellett a kollégáknak köszönet a lelkes és eredményes felkészítő munkáért.

Márai Sándor szavainak parafrázisával:
Ma elérkezett az ünnep a Szent István-os diákok életébe. Sötétkék ruhát öltöttek. Elfelejtettek mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betűkkel. Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Az ünnepet tanáraik megálmodták, hogy ünnepies legyen. Nem volt benne tánc, válogatott étkek, vérpezsdítő és feledkezést nyújtó italok. De volt benne valami a régi rendtartásból, a hetedik napból, a megszakításból, a teljes kikapcsolásból, volt benne áhítat és föltétlenség. Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. Gimnazistáink fölkészültek reá testben és lélekben.
S nemcsak a naptárnak van piros betűs napja. Az élet elhoz másféle, láthatatlan ünnepeket is. S mi elfelejtettünk mindent, figyeltünk az ünnepre és az ünnepeltekre.