Székhely: 5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Bejárat: Jászberény, Sportpálya út felől
tel: +36 57 404 200  +36 57 404 201 e-mail: szent.istvan.jaszbereny@gmail.com

Kedves Látogató!

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt iskolánk honlapján.

E honlapon keresztül leendő és jelenlegi tanítványainknak, szüleiknek, s ezen kívül minden érdeklődőnek igyekszünk tájékoztatást adni a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnáziumban folyó sokrétű és színes diákéletről, színvonalas nevelő-oktató munkánk eredményeiről. Bízom abban, hogy mindenki megtalálja a számára szükséges és hasznos információt.
A jövőképünk mottójául választott  Hannel Hiemi idézet : „Az a feladatunk, hogy olyan eszközökhöz segítsük a gyerekeket, melyekkel reménnyel és várakozással indulnak neki a jövőnek” jól kifejezi az iskolánkban zajló jövőépítést. Az 1917-ben alapított „Gyakorlóiskola” az évtizedek során számos név, szerkezeti és tartalmi változáson ment keresztül, míg kialakult mai profilja.

Iskolánkban általános iskolai valamint négy évfolyamos gimnáziumi szerkezetben zajlik a tanítás – tanulás folyamata. Mind az általános iskolai osztályokban, mind pedig a gimnáziumban emelt szintű idegen nyelvi és matematikai képzést valósítunk meg. E mellett igény szerint a tanítóképző főiskola gyakorlati képzőhelyeként elsőtől hatodik évfolyamig segítjük a tanító szakos hallgatók pedagóguspályára való felkészülését.
2008-tól köznevelési típusú sportiskolaként működünk. Figyelembe vesszük és alkalmazkodunk a sportoló, élsportoló diákok időbeli leterheltségéhez, segítjük a fiatalokat a tudatos élsportolóvá válás folyamatában a megfelelő sportspecifikus tudáselemek közvetítése révén. Gimnáziumunkban ebben a tanévben is a felsőfokú továbbtanulásra történő felkészítést tekintjük legfontosabb iskolai feladatunknak. Törekszünk arra is, hogy a központi méréseken (kompetenciamérés, célnyelvi mérés, NETFIT) tanulóink jó eredményeket érjenek el.

Az oktatás-nevelés 27 osztályban történik. Ebben a tanévben bevezetjük az elektronikus naplót, így reményeink szerint a szülők, tanulók egyaránt pontos és naprakész információval rendelkeznek majd a diákok tanulmányi előmeneteléről.

Intézményünk környezete, a diákok, a szülők elvárásai, az iskola partnerei, a kollégák megújulási készsége jó teret ad a folyamatos fejlesztésnek.
Kérem, kísérjék figyelemmel iskolai honlapunkat, ahol az általunk szervezett eseményekről tájékoztatást adunk. Az iskolai élet valamennyi területén várjuk észrevételeiket, javaslataikat, valamint a programok sikeres megvalósításához nyújtott támogatásukat. Éljünk az idővel, és alakítsuk közösen az intézmény jövőjét a diákok, szülők megelégedésére!

Szeretettel várjuk Önöket intézményvezetői fogadóóránkon:
Hétfőnként 14:30-15:30 óra között az igazgatói irodában jómagam, keddenként 14:30-15:30 óra között Stelkovicsné Kreuter Anikó intézményvezető-helyettes a gimnázium épületében, csütörtökönként 14:30-15:30 óra között Mészárosné Suba Judit intézményvezető-helyettes várja az érdeklődő szülőket.

A Talentum Alapítvány adószáma: 19223151-1-16
Az alapítvány számlaszáma: 10200586–45112076-00000000
Bank: K&H

Tisztelettel:

Pomázi Imréné
Intézményvezető

 

KRÉTA e-napló

KRÉTA elektronikus ügyintézési rendszer

Integrált Könyvtári Rendszer

Órarend

Gyakorlati képzés

Elektronikus Oktatási Rendszer

Heti étlap

Iskolánk részt vesz az európai közösség pénzügyi támogatásával finanszírozott európai iskolagyümölcs-programban

Jelentkezési lapok

Talentum alapítvány

innovation

Kedves Szülők!
Tisztelt Támogatóink!

Szeretném megköszönni, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatják a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium alapítványát. Mindezt iskolánk fejlesztésére, s gyermekeik céljainak megvalósítására fordítjuk.

Bízom abban, hogy a jövőben is számíthatunk támogató együttműködésükre, oktató-nevelő munka támogatására.

A Talentum Alapítvány adószáma: 19223151-1-16
Az alapítvány számlaszáma: 10200586-45112076-00000000
Bank: K&H
                                                                   
Köszönettel:
Pomázi Imréné
Intézményvezető

Széchenyi terv