Székhely: 5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Bejárat: 5100 Jászberény, Sportpálya út felől
tel: +36 57 404 200  +36 57 404 201 e-mail: szent.istvan.jaszbereny@gmail.com

Iskolánk továbbra is kiemelt feladatának tekinti a tanítóképzés gyakorlati színterének biztosítását. A nevelő-oktató munka területén a tanító szakos hallgatók számára követésre érdemes mintát nyújtunk. Hozzájárulunk, hogy szaktárgyi tanításukban a jelöltek olyan gyakorlatot szerezzenek, amely segítséget nyújt a tanítói munkakör eredményes megkezdéséhez, és erősíti nevelői hivatástudatukat.

A hallgatók a gyakorlóiskolánkban végzik tanítási gyakorlatukat, s a jól felkészült vezetőtanárok felügyelete mellett tartják meg tanítási óráikat.

A gyakorlati képzés területei:
- Csoportos óralátogatások
- Egyéni hospitálások
- Évfolyam szintű bemutató tanítások
- Csoportos tanítási gyakorlatok
- Műveltségi terület csoportos tanítási gyakorlat
- 5 napos egyéni belső tanítási gyakorlatok
- A hallgatók tanórán kívüli tevékenységekbe való bevonása
- Zárótanítás

 

III. évfolyam csoport előtti tanítási gyakorlat

2020/2021. I. félév

Tanítás: kedd 3. óra

Megbeszélés, előkészítés: 6-7. óra

Idő-

pont

 

Mészárosné Suba Judit

Pomázi Imréné

Farkas Bernadett

3.a

I.46.

Sárköziné Vízi Andrea

Turjányi Rita

 

3.b

fsz.30.

szept.22.

Bemutató óra - magyar nyelv és irodalom

3.óra

Előkészítés

6-7.óra

Bemutató óra - magyar nyelv és irodalom

3.óra

Előkészítés

6-7.óra

szept.29.

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom

okt.6.

Bemutató óra –matematika

Bemutató óra –matematika

okt.13.

Matematika

Matematika

okt.20.

Matematika

Matematika

nov.3.

Matematika

Matematika

nov.10.

Matematika

Matematika

nov.17.

Bemutató óra –környezetismeret

Bemutató óra –környezetismeret

nov.24.

Környezetismeret

Környezetismeret

dec.1.

Környezetismeret

Környezetismeret

dec.8.

Környezetismeret

Környezetismeret

 

IV.  évfolyam csoport előtti tanítási gyakorlat

2020/2021. I. félév

Tanítás: szerda 3. óra

Megbeszélés, előkészítés: 6. óra

Időpont

 

 

Szőke Ildikó

Kuczoráné Hamar Boglárka

2.a

fsz.11.

(6 hallgató)

Rékasi Krisztina

Mizseiné Bencze Nóra

Lencse Lívia

3.c

fsz.13.

(5 hallgató)

szept.16.

Testnevelés

(bemutató óra)

Ének-zene

(bemutató óra)

szept.23.

Testnevelés

Ének-zene

 

szept.30.

Testnevelés

Ének-zene

 

okt.7.

Vizuális kultúra

(bemutató óra)

Testnevelés

(bemutató óra)

okt.14.

Vizuális kultúra

Testnevelés

okt.21.

Vizuális kultúra

Testnevelés

nov.4.

Ének-zene

(bemutató óra)

Életvitel és gyakorlat

(bemutató óra)

nov.11.

Ének-zene

 

Életvitel és gyakorlat

 

nov.18.

Ének-zene

 

Életvitel és gyakorlat

 

nov.25.

Életvitel és gyakorlat

(bemutató óra)

Vizuális kultúra

(bemutató óra)

dec.2.

Életvitel és gyakorlat

 

Vizuális kultúra

dec.9.

Életvitel és gyakorlat

 

Vizuális kultúra

 

 

Nappali IV. évfolyam műveltség terület

csoport előtti  tanítási gyakorlat

2020/2021. I.félév

 

Angol nyelv (6 hallgató) – kedd 3., 7.óra

Tanár: Eperjesiné Palásti Piroska

Osztály: 6. évfolyam

Időpontok:

szept. 22. 29.

okt.  6. 13. 20.

nov. 3. 10. 17. 24.

dec. 1. 8.

A tanítási gyakorlat  bemutató órával kezdődik szeptember 22-én.

 

Testnevelés (5 hallgató) - kedd 3., 7.óra

Tanár: Baráth Géza

Osztály: 5.b

Időpontok:

szept. 22. 29.

okt.  6. 13. 20.

nov. 3. 10. 17. 24.

dec. 1. 8.

A tanítási gyakorlat  bemutató órával kezdődik szeptember 22-én.

 

Útmutató gyakorlati képzéshez
2020/2021. tanév
/ Belső használatra /
III. évfolyam
V. félév

A gyakorlati képzés rendje /belső tanítási gyakorlatok/

V. félév                   Csoport előtti tanítási gyakorlat

Időpont:              
kedd          
3. óra – tanítás                                               
6. óra – megbeszélés                                       
7. óra – előkészítés

Tanítandó tantárgy:            
Matematika, Magyar nyelv és irodalom, Környezetismeret

A beosztás rendje kifüggesztve Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium hirdetőtábláján, valamint az iskola honlapján.

Tudnivalók a félévi követelményekről

Vázlatírás

-A vázlatírás minden előkészítő órára kötelező
          – a már gyakorolt tantárgyakból önálló feladat-meghatározással
-A vázlat hiánya elégtelennel értékelhető.
-A vázlatíráshoz az óra anyagát  a tanítási gyakorlatot vezető pedagógussal egyeztetett időpontban és csatornán (pl.e-mail) kapják meg.

Tanítás

- Mindenkinek kötelező 1 tanítási órát megtartani. A tanító és helyettesének kijelölése az előkészítő órán történik a jelenlévő hallgatók közül.
- A tanítás feltétele a a tanítási gyakorlatot vezető pedagógus által kijavított tervezet megléte.
- A tervezetet a tanítás előtt minimum 2 nappal legkésőbb 12 óráig  kell javításra leadni a tanítási gyakorlatot vezető pedagógussal egyeztetett időpontban és csatornán.
- Elégtelenre értékelt tanítás nem ismételhető meg sem csoport előtti, sem egyéni gyakorlaton.
- A tanítási órára a helyettes tanítónak is kötelező felkészülni.
- Betegség esetén a hallgató köteles bejelenteni a a tanítási gyakorlatot vezető pedagógusnak a hiányzást, valamint az orvosi igazolást bemutatni. A tanítás elmaradása során a pótlása bizonytalan.
- A tanító betegsége esetén a helyettes köteles az órát megtartani.
- A tanítás jegyét a a tanítási gyakorlatot vezető pedagógus az általa vezetett dokumentációban jegyzi.

-Az aláírás feltételei

- Annyi előkészületi vázlat megléte, ahány tanítása volt a csoportnak. Hiányzás esetén a vázlatot pótolni kell.
- Egy tanítási óra megtartása, egy elfogadott tervezet és egy  elfogadott helyettes tanítói tervezet megléte.
- Hiányzást pótolni nem lehet, pótórákat nem kérhetnek.

A félév zárása

- A félév zárása gyakorlati jeggyel történik.
- A gyakorlati jegy megszerzésének határideje az utolsó foglalkozás időpontja.
- A követelmények nem teljesítése, a hiányzások a félév érvénytelenségét jelentik.

Egyéb

- Az intézmény területén a hallgatóknak kötelező a maszk használata.
- Az intézménybe való belépéskor kötelező a kézfertőtlenítő használata.
- A hallgatók tájékozódjanak az iskola honlapján a járványi protokollról. Annak betartása rájuk vonatkozóan is kötelező érvényű.
- A megbeszélés, előkészítés helye kifüggesztve a gyakorló helyszín tájékoztató tábláján.
- A tanítási órák védelmében becsengetés után az órát nem lehet zavarni.
- A tanítási óráról való hiányzás duplának számít; a hallgató nem lehet aktív részese a megbeszélésnek.
- A  tanteremben a  székek ki- és elpakolása a hallgató feladata.
- Mobiltelefont a tanítási gyakorlatok óráin nem lehet használni, kivéve, ha az óra részét képezi a használata.
- Egyéni tanrendben gyakorló hallgató személyesen jelentkezzen a a tanítási gyakorlatot vezető pedagógusnál.
- Az egyéni tanrendben gyakorló hallgató számára az aláírás feltételei: 1 tanítási óra csoport előtti megtartása, 1 óra hospitálás, az óravázlatok elkészítése. Az óravázlatokat a félév zárása előtt 1 héttel kell leadni a tanítási gyakorlatot vezető pedagógusnak.

Jászberény, 2020. szeptember 14.                                                       

Mészárosné Suba Judit
intézményvezető-helyettes

 

Útmutató gyakorlati képzéshez
2020/2021. tanév
/ Belső használatra /
IV. évfolyam
VII. félév

A gyakorlati képzés rendje /belső tanítási gyakorlatok/
Csoport előtti tanítási gyakorlat

Időpont:              
szerda        
3. óra – tanítás                                        
6. óra – megbeszélés, előkészítés

Tanítandó tantárgy:            
Ének-zene, Testnevelés és sport,Vizuális kultúra, Életvitel és gyakorlat                                                          

A beosztás rendje kifüggesztve Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium hirdetőtábláján, valamint az iskola honlapján.

Műveltségi terület csoport előtti  tanítási gyakorlat

Időpont:              
kedd                          
3. óra – tanítás
7. óra – megbeszélés, előkészítés  

Tanítandó tantárgy:            
A választott műveltségi területnek megfelelően.

A beosztás rendje kifüggesztve Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium hirdetőtábláján, valamint az iskola honlapján.

Tudnivalók a félévi követelményekről

 

Vázlatírás

A vázlatírás minden előkészítő órára kötelező
          – a már gyakorolt tantárgyakból önálló feladat-meghatározással
-A vázlat hiánya elégtelennel értékelhető.
-Az előkészületi lapot  a tanítási gyakorlatot vezető pedagógussal egyeztetett időpontban lehet elvinni.

Tanítás

- Mindenkinek kötelező 1 tanítási órát megtartani. A tanító és helyettesének kijelölése az előkészítő órán történik a jelenlévő hallgatók közül.
- A tanítás feltétele a tanítási gyakorlatot vezető pedagógus által kijavított tervezet megléte.
- A tervezetet a tanítás előtt minimum 2 nappal legkésőbb 12 óráig  kell javításra leadni a tanítási gyakorlatot vezető pedagógussal egyeztetett időpontban és csatornán.
- Elégtelenre értékelt tanítás nem ismételhető meg sem csoport előtti, sem egyéni gyakorlaton.
- A tanítási órára a helyettes tanítónak is kötelező felkészülni.
- Betegség esetén a hallgató köteles bejelentenie a tanítási gyakorlatot vezető pedagógusnak a hiányzást, az orvosi igazolást bemutatni. A tanítás elmaradása esetén a pótlása bizonytalan.
- A tanító betegsége esetén a helyettes köteles az órát megtartani.
- A tanítás jegyét a a tanítási gyakorlatot vezető pedagógus az általa vezetett dokumentációban jegyzi.

-Az aláírás feltételei

- Annyi előkészületi vázlat megléte, ahány tanítása volt a csoportnak. Hiányzás esetén a vázlatot pótolni kell.
- Egy tanítási óra megtartása, egy elfogadott tervezet és egy  elfogadott helyettes tanítói tervezet.
- Hiányzást pótolni nem lehet, pótórákat nem kérhetnek.

A félév zárása

- A félév zárása gyakorlati jeggyel történik.
- A gyakorlati jegy megszerzésének határideje az utolsó foglalkozás időpontja.
- A követelmények nem teljesítése, a hiányzások a félév érvénytelenségét jelentik.

Egyéb

- Az intézmény területén a hallgatóknak kötelező a maszk használata.
- Az intézménybe való belépéskor kötelező a kézfertőtlenítő használata.
- A hallgatók tájékozódjanak az iskola honlapján a járványi protokollról. Annak betartása rájuk vonatkozóan is kötelező érvényű.
- A megbeszélés, előkészítés helye kifüggesztve a gyakorló helyszín tájékoztató tábláján.
- A tanítási órák védelmében becsengetés után az órát nem lehet zavarni.
- A tanítási óráról való hiányzás duplának számít; a hallgató nem lehet aktív részese a megbeszélésnek.
- A  tanteremben a  székek ki- és elpakolása a hallgató feladata.
- Mobiltelefont a tanítási gyakorlatok óráin nem lehet használni, kivéve, ha az óra részét képezi a használata.
- Egyéni tanrendben gyakorló hallgató személyesen jelentkezzen a vezetőtanáránál.
- Az egyéni tanrendben gyakorló hallgató számára az aláírás feltételei: 1 tanítási óra csoport előtti megtartása, 1 óra hospitálás, az óravázlatok elkészítése. Az óravázlatokat a félév zárása előtt 1 héttel kell leadni a tanítási gyakorlatot vezető pedagógusnak.

Jászberény, 2020. szeptember 14.                                                       

Mészárosné Suba Judit
intézményvezető-helyettes

 

KRÉTA e-napló

KRÉTA elektronikus ügyintézési rendszer

Könyvtári rendszer

Órarend

Gyakorlati képzés

Elektronikus Oktatási Rendszer

Heti étlap

Iskolánk részt vesz az európai közösség pénzügyi támogatásával finanszírozott európai iskolagyümölcs-programban

Jelentkezési lapok

Talentum alapítvány

innovation

Kedves Szülők!
Tisztelt Támogatóink!

Szeretném megköszönni, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatják a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium alapítványát. Mindezt iskolánk fejlesztésére, s gyermekeik céljainak megvalósítására fordítjuk.

Bízom abban, hogy a jövőben is számíthatunk támogató együttműködésükre, oktató-nevelő munka támogatására.

A Talentum Alapítvány adószáma: 19223151-1-16
Az alapítvány számlaszáma: 10200586-45112076-00000000
Bank: K&H
                                                                   
Köszönettel:
Pomázi Imréné
Intézményvezető

Széchenyi terv