Székhely: 5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Bejárat: 5100 Jászberény, Sportpálya út felől
tel: +36 57 404 200  +36 57 404 201 e-mail: szent.istvan.jaszbereny@gmail.com

Iskolánk továbbra is kiemelt feladatának tekinti a tanítóképzés gyakorlati színterének biztosítását. A nevelő-oktató munka területén a tanító szakos hallgatók számára követésre érdemes mintát nyújtunk. Hozzájárulunk, hogy szaktárgyi tanításukban a jelöltek olyan gyakorlatot szerezzenek, amely segítséget nyújt a tanítói munkakör eredményes megkezdéséhez, és erősíti nevelői hivatástudatukat.

A hallgatók a gyakorlóiskolánkban végzik tanítási gyakorlatukat, s a jól felkészült vezetőtanárok felügyelete mellett tartják meg tanítási óráikat.

A gyakorlati képzés területei:
- Csoportos óralátogatások
- Egyéni hospitálások
- Évfolyam szintű bemutató tanítások
- Csoportos tanítási gyakorlatok
- Műveltségi terület csoportos tanítási gyakorlat
- 5 napos egyéni belső tanítási gyakorlatok
- A hallgatók tanórán kívüli tevékenységekbe való bevonása
- Zárótanítás

 

2020/2021. tanév II. félév
II. évf. hallgatók csoportos tanítási gyakorlata

 

Időpont

Sárköziné
Vízi Andrea
4.b
fsz. 30.
kedd 3. és 6-7. óra

 

Ridegné
Barna-Terenyi Krisztina
4.c
fsz. 3.
kedd 3. és 7-8. óra

 

 Febr. 9.

 

BEMUTATÓ ÓRA
(Irodalom)
+ 6-7. óra: Előkészítés

BEMUTATÓ ÓRA
(Irodalom)
+ 7-8. óra: Előkészítés

Febr. 16.

 

IRODALOM

IRODALOM

Febr. 23.

 

IRODALOM

IRODALOM

Márc. 02.

 

IRODALOM

IRODALOM

Márc. 09.

 

BEMUTATÓ ÓRA
(Magyar nyelv)

BEMUTATÓ ÓRA
(Magyar nyelv)

Márc. 16.

 

MAGYAR NYELV

MAGYAR NYELV

Márc. 23.

 

MAGYAR NYELV

MAGYAR NYELV

Márc. 30.

 

MAGYAR NYELV

MAGYAR NYELV

Ápr. 13.

 

BEMUTATÓ ÓRA
(Matematika)

BEMUTATÓ ÓRA
(Matematika)

Ápr. 20.

 

MATEMATIKA

MATEMATIKA

Ápr. 27.

 

MATEMATIKA

MATEMATIKA

Máj. 04.

 

MATEMATIKA

MATEMATIKA

Máj. 11.

 

MATEMATIKA

MATEMATIKA

 

 

2020/2021. tanév II. félév
III. évf. hallgatók csoportos tanítási gyakorlata
(szerda
3., 7-8. óra)

 

Időpont

Póczné Titton Dóra
Rimaszombatiné Molnár Erika
Kiss-Kovács Kinga
3.a
I. 38.

 

Telek Zsuzsanna
Kuczoráné Hamar Boglárka
2.c
fsz. 32.

 

Febr. 10.

 

Bemutató óra:
3. óra Magyar nyelv és irodalom
Elvárások megbeszélése,előkészítés
7-8. óra

Bemutató óra:
3. óra Magyar nyelv és irodalom
Elvárások megbeszélése,előkészítés
7-8. óra

Febr. 17.

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
Póczné Titton Dóra

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
Telek Zsuzsanna

Febr. 24.

 

MATEMATIKA
Póczné Titton Dóra

MATEMATIKA
Telek Zsuzsanna

Márc. 03.

KÖRNYEZETISMERET
Póczné Titton Dóra

KÖRNYEZETISMERET
Telek Zsuzsanna

Márc. 10.

TESTNEVELÉS
Kiss-Kovács Kinga
(bemutató óra)

ÉNEK-ZENE
Kuczoráné Hamar Boglárka
(bemutató óra)

Márc. 17.

TESTNEVELÉS
Kiss-Kovács Kinga

ÉNEK-ZENE
Kuczoráné Hamar Boglárka

Márc. 24.

TESTNEVELÉS
Kiss-Kovács Kinga

ÉNEK-ZENE
Kuczoráné Hamar Boglárka

Ápr. 21.

TESTNEVELÉS
Kiss-Kovács Kinga

TESTNEVELÉS
Telek Zsuzsanna
(bemutató óra)

Ápr. 28.

ÉNEK-ZENE
Rimaszombatiné Molnár Erika
(bemutató óra)

TESTNEVELÉS
Telek Zsuzsanna

Máj. 05.

 

ÉNEK-ZENE
Rimaszombatiné Molnár Erika

TESTNEVELÉS
Telek Zsuzsanna

Máj. 12.

 

ÉNEK-ZENE
Rimaszombatiné Molnár Erika

TESTNEVELÉS
Telek Zsuzsanna

 

 

Nappali III. évfolyam műveltség terület
csoport előtti  tanítási gyakorlat
2020/2021. II. félév

Angol nyelv – kedd 3., 7-8. óra
Tanár
: Eperjesiné Palásti Piroska
Osztály: 6.ab

február  09. 16. 23.

 

március 02. 09. 16. 23. 30.

 

április  13. 20. 27.

 

május 06.  13.

A tanítási gyakorlat  bemutató órával kezdődik február 09-én.

 

 

Nappali III. évfolyam műveltség terület
csoport előtti  tanítási gyakorlat
2020/2021. II.félév

Természetismeret – hétfő 1., 6-7. óra
Tanár
: Jakkel Imre
Osztály: 6.a (II. 72.)

 február  08. 15. 22.

                      március 01. 08. 17. 22. 29.

 

 április  12. 19. 26.

 

 május 03. 10.

 

A tanítási gyakorlat  bemutató órával kezdődik február 08-án.

 

 

Útmutató gyakorlati képzéshez
2020/2021. tanév
/ Belső használatra /

II. évfolyam
VI. félév

A gyakorlati képzés rendje /belső tanítási gyakorlatok/

Csoport előtti tanítási gyakorlat-mikrotanítás

Időpont:                kedd           3. óra – tanítás
                                               6-7. illetve 7-8. óra – megbeszélés, előkészítés
Tanítandó tantárgy:                Matematika, Magyar nyelv és irodalom                                              

A beosztás rendje kifüggesztve Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium hirdetőtábláján, valamint az iskola honlapján.

Tudnivalók a félévi követelményekről

Vázlatírás

-A vázlatírás minden előkészítő órára kötelező;

– a már gyakorolt tantárgyakból önálló feladat-meghatározása.

-A vázlat hiánya elégtelennel értékelhető.

-A vázlatíráshoz az óra anyagát  a tanítási gyakorlatot vezető pedagógussal egyeztetett időpontban és csatornán (pl.e-mail) kapják meg.

Tanítás
- Mindenkinek kötelező 1 mikrotanítás tantárgyanként. A tanítók és helyettes tanítók kijelölése az előkészítő órán történik a jelenlévő hallgatók közül.
- A tanítás feltétele a  tanítási gyakorlatot vezető pedagógus által kijavított tervezet megléte.
- A tervezetet a tanítás előtt minimum 2 nappal kell javításra leadni a tanítási gyakorlatot vezető pedagógussal egyeztetett időpontban és csatornán.
- Elégtelenre értékelt tanítás nem ismételhető meg sem csoport előtti, sem egyéni gyakorlaton.
- A tanítási órára a helyettes tanítónak is kötelező felkészülni.
- Betegség esetén a hallgató köteles bejelenteni a  tanítási gyakorlatot vezető pedagógusnak a hiányzást, valamint az orvosi igazolást bemutatni. A tanítás elmaradása során a pótlása bizonytalan.
- A tanító betegsége esetén a helyettes köteles az órát megtartani.
- A tanítás jegyét a  tanítási gyakorlatot vezető pedagógus az általa vezetett dokumentációban jegyzi.

-Az aláírás feltételei
- Annyi előkészületi vázlat megléte, ahány tanítása volt a csoportnak. Hiányzás esetén a vázlatot pótolni kell.
- Egy mikor tanítási óra megtartása, egy elfogadott tervezet és egy  elfogadott helyettes tanítói tervezet megléte tantárgyanként.
- Hiányzást pótolni nem lehet, pótórákat nem kérhetnek.

A félév zárása
-
A félév zárása gyakorlati jeggyel történik.
- A gyakorlati jegy megszerzésének határideje az utolsó foglalkozás időpontja.
- A követelmények nem teljesítése, a hiányzások a félév érvénytelenségét jelentik.

Egyéb
- Az intézmény területén a hallgatóknak kötelező a maszk használata.
- Az intézménybe való belépéskor kötelező a kézfertőtlenítő használata.
- A hallgatók tájékozódjanak az iskola honlapján a járványi protokollról. Annak betartása rájuk vonatkozóan is kötelező érvényű.
- A tanítási órák védelmében becsengetés után az órát nem lehet zavarni.
- A tanítási óráról való hiányzás duplának számít; a hallgató nem lehet aktív részese a megbeszélésnek.
- A  tanteremben a  székek ki- és elpakolása a hallgató feladata.
- Mobiltelefont a tanítási gyakorlatok óráin nem lehet használni, kivéve, ha az óra részét képezi a használata.
- Egyéni tanrendben gyakorló hallgató személyesen jelentkezzen a  tanítási gyakorlatot vezető pedagógusnál.
- Az egyéni tanrendben gyakorló hallgató számára az aláírás feltételei: 1-1 mikrotanítás (tantárgyanként) csoport előtti megtartása, 1 óra hospitálás, az óravázlatok elkészítése. Az óravázlatokat a félév zárása előtt 1 héttel kell leadni a tanítási gyakorlatot vezető pedagógusnak.

Jászberény, 2021. január 28.                                                

Mészárosné Suba Judit
intézményvezető-helyettes

 

Útmutató gyakorlati képzéshez
2020/2021. tanév
/ Belső használatra /

III. évfolyam
VI. félév

A gyakorlati képzés rendje /belső tanítási gyakorlatok/

Csoport előtti tanítási gyakorlat

Időpont:                szerda         3. óra – tanítás
                                               7. óra – megbeszélés
                                              
8. óra – előkészítés

Tanítandó tantárgy:            Matematika, Magyar nyelv és irodalom, Környezetismeret, Fókuszban: Ének-zene, testnevelés

Műveltségi terület csoport előtti  tanítási gyakorlat

Időpont:                hétfő illetve kedd             1. ill. 3. óra – tanítás

                                                                   6-7. ill. 7-8. óra – megbeszélés, előkészítés

Tanítandó tantárgy:            A választott műveltségi területnek megfelelően-Angol nyelv, Természetismeret.

A beosztás rendje kifüggesztve Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium hirdetőtábláján, valamint az iskola honlapján.

Tudnivalók a félévi követelményekről

Vázlatírás

- A vázlatírás minden előkészítő órára kötelező;

– a már gyakorolt tantárgyakból önálló feladat-meghatározással.

- A vázlat hiánya elégtelennel értékelhető.

- A vázlatíráshoz az óra anyagát  a tanítási gyakorlatot vezető pedagógussal egyeztetett időpontban és csatornán (pl.e-mail) kapják meg.

Tanítás
- Mindenkinek kötelező 1 tanítási órát megtartani. A tanító és helyettesének kijelölése az előkészítő órán történik a jelenlévő hallgatók közül.
- A tanítás feltétele a  tanítási gyakorlatot vezető pedagógus által kijavított tervezet megléte.
- A tervezetet a tanítás előtt minimum 2 nappal kell javításra leadni a tanítási gyakorlatot vezető pedagógussal egyeztetett időpontban és csatornán.
- Elégtelenre értékelt tanítás nem ismételhető meg sem csoport előtti, sem egyéni gyakorlaton.
- A tanítási órára a helyettes tanítónak is kötelező felkészülni.
- Betegség esetén a hallgató köteles bejelenteni a  tanítási gyakorlatot vezető pedagógusnak a hiányzást, valamint az orvosi igazolást bemutatni. A tanítás elmaradása során a pótlása bizonytalan.
- A tanító betegsége esetén a helyettes köteles az órát megtartani.
- A tanítás jegyét a tanítási gyakorlatot vezető pedagógus az általa vezetett dokumentációban jegyzi.

-Az aláírás feltételei
- Annyi előkészületi vázlat megléte, ahány tanítása volt a csoportnak. Hiányzás esetén a vázlatot pótolni kell.
- Egy tanítási óra megtartása, egy elfogadott tervezet és egy  elfogadott helyettes tanítói tervezet megléte.
- Hiányzást pótolni nem lehet, pótórákat nem kérhetnek.

A félév zárása
-
A félév zárása gyakorlati jeggyel történik.
- A gyakorlati jegy megszerzésének határideje az utolsó foglalkozás időpontja.
- A követelmények nem teljesítése, a hiányzások a félév érvénytelenségét jelentik.

Egyéb
- Az intézmény területén a hallgatóknak kötelező a maszk használata.
- Az intézménybe való belépéskor kötelező a kézfertőtlenítő használata.
- A hallgatók tájékozódjanak az iskola honlapján a járványi protokollról. Annak betartása rájuk vonatkozóan is kötelező érvényű.
- A tanítási órák védelmében becsengetés után az órát nem lehet zavarni.
- A tanítási óráról való hiányzás duplának számít; a hallgató nem lehet aktív részese a megbeszélésnek.
- A  tanteremben a  székek ki- és elpakolása a hallgató feladata.
- Mobiltelefont a tanítási gyakorlatok óráin nem lehet használni, kivéve, ha az óra részét képezi a használata.
- Egyéni tanrendben gyakorló hallgató személyesen jelentkezzen a  tanítási gyakorlatot vezető pedagógusnál.
- Az egyéni tanrendben gyakorló hallgató számára az aláírás feltételei: 1 tanítási óra csoport előtti megtartása, 1 óra hospitálás, az óravázlatok elkészítése. Az óravázlatokat a félév zárása előtt 1 héttel kell leadni a tanítási gyakorlatot vezető pedagógusnak.

Jászberény, 2021. január 28.                                                

Mészárosné Suba Judit
intézményvezető-helyettes

 

 

 

KRÉTA e-napló

KRÉTA elektronikus ügyintézési rendszer

Integrált Könyvtári Rendszer

Órarend

Gyakorlati képzés

Elektronikus Oktatási Rendszer

Heti étlap

Iskolánk részt vesz az európai közösség pénzügyi támogatásával finanszírozott európai iskolagyümölcs-programban

Talentum alapítvány

innovation

Kedves Szülők!
Tisztelt Támogatóink!

Szeretném megköszönni, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatják a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium alapítványát. Mindezt iskolánk fejlesztésére, s gyermekeik céljainak megvalósítására fordítjuk.

Bízom abban, hogy a jövőben is számíthatunk támogató együttműködésükre, oktató-nevelő munka támogatására.

A Talentum Alapítvány adószáma: 19223151-1-16
Az alapítvány számlaszáma: 10200586-45112076-00000000
Bank: K&H
                                                                   
Köszönettel:
Pomázi Imréné
Intézményvezető

Széchenyi terv