Székhely: 5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Bejárat: Jászberény, Sportpálya út felől
tel: +36 57 404 200  +36 57 404 201 e-mail: szent.istvan.jaszbereny@gmail.com

Iskolánk továbbra is kiemelt feladatának tekinti a tanítóképzés gyakorlati színterének biztosítását. A nevelő-oktató munka területén a tanító szakos hallgatók számára követésre érdemes mintát nyújtunk. Hozzájárulunk, hogy szaktárgyi tanításukban a jelöltek olyan gyakorlatot szerezzenek, amely segítséget nyújt a tanítói munkakör eredményes megkezdéséhez, és erősíti nevelői hivatástudatukat.

A hallgatók a gyakorlóiskolánkban végzik tanítási gyakorlatukat, s a jól felkészült vezetőtanárok felügyelete mellett tartják meg tanítási óráikat.

A gyakorlati képzés területei:
- Csoportos óralátogatások
- Egyéni hospitálások
- Évfolyam szintű bemutató tanítások
- Csoportos tanítási gyakorlatok
- Műveltségi terület csoportos tanítási gyakorlat
- 5 napos egyéni belső tanítási gyakorlatok
- A hallgatók tanórán kívüli tevékenységekbe való bevonása
- Zárótanítás

 

III.  évfolyam csoport előtti tanítási gyakorlat

2021/2022. I. félév

Tanítás: kedd 3. óra

Megbeszélés, előkészítés: 6-7.óra

 

Idő-

pont

 

Szőke Ildikó

3.a

fsz.11.

Rékasi Krisztina

4.c

fsz.13.

szept.14.

Bemutató óra - magyar nyelv és irodalom

3.óra

Előkészítés

6-7.óra

Bemutató óra - magyar nyelv és irodalom

3.óra

Előkészítés

6-7.óra

szept.21.

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom

okt.5.

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom

okt.12.

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom

okt. 19.

Matematika

Matematika

nov.09.

Matematika

Matematika

nov.16.

Bemutató óra –környezetismeret

Bemutató óra –környezetismeret

nov.23.

Környezetismeret

Környezetismeret

nov.30.

Környezetismeret

Környezetismeret

dec.07.

Környezetismeret

Környezetismeret

dec.14.

Környezetismeret

Környezetismeret

 

 

 

IV.  évfolyam csoport előtti tanítási gyakorlat

2021/2022. I. félév

Tanítás: szerda 3. óra

Megbeszélés, előkészítés: 6. óra

 

Időpont

 

 

Doboss Eszter

2.c

I.45.

(  )

Mizseiné Bencze Nóra

4.c

fsz.13.

(5 hallgató)

szept.15.

Vizuális kultúra

(bemutató óra)

Vizuális kultúra

(bemutató óra)

szept.22.

Vizuális kultúra

Vizuális kultúra

szept.29.

Vizuális kultúra

Vizuális kultúra

okt.6.

Vizuális kultúra

Vizuális kultúra

okt.13.

Vizuális kultúra

Vizuális kultúra

nov.10.

Vizuális kultúra

Vizuális kultúra

nov.17.

Életvitel és gyakorlat

(bemutató óra)

Életvitel és gyakorlat

(bemutató óra)

nov.24.

Életvitel és gyakorlat

 

Életvitel és gyakorlat

 

dec.1.

Életvitel és gyakorlat

 

Életvitel és gyakorlat

 

dec.8.

Életvitel és gyakorlat

 

Életvitel és gyakorlat

 

 

 

 

Nappali IV. évfolyam műveltség terület

csoport előtti  tanítási gyakorlat

2021/2022. I.félév

 

Angol nyelv (6 hallgató) – kedd 2., 6. óra

Tanár: Eperjesiné Palásti Piroska

Osztály: 5. évfolyam

Időpontok:   szept. 21. 28.

okt.  5. 12.

nov. 9. 16. 23. 30.

dec. 7. 14.

A tanítási gyakorlat  bemutató órával kezdődik szeptember 21-én.

 

Természetismeret (8 hallgató) – hétfő 2., 6. óra

Tanár: Jakkel Imre

Osztály: 5.b

Időpontok:    szept. 13. 27.

okt.  4. 11. 

nov. 8. 15. 22. 29.

dec. 6. 13.

A tanítási gyakorlat  bemutató órával kezdődik szeptember 13-án.

 

Útmutató gyakorlati képzéshez

2021/2022. tanév

/ Belső használatra /

III. évfolyam

V. félév

 

 

A gyakorlati képzés rendje /belső tanítási gyakorlatok/

V. félév                   Csoport előtti tanítási gyakorlat

Időpont:                kedd           3. óra – tanítás

                                                   6. óra – megbeszélés

                                                  7.óra – előkészítés

Tanítandó tantárgy:             Matematika, Magyar nyelv és irodalom, Környezetismeret

 

A beosztás rendje kifüggesztve Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium hirdetőtábláján, valamint az iskola honlapján.
              

Tudnivalók a félévi követelményekről

 

Vázlatírás

- A vázlatírás minden előkészítő órára kötelező

– a már gyakorolt tantárgyakból önálló feladat-meghatározással

- A vázlat hiánya elégtelennel értékelhető.

- A vázlatíráshoz az óra anyagát  a tanítási gyakorlatot vezető pedagógussal egyeztetett időpontban és csatornán (pl.e-mail) kapják meg.

 

Tanítás

- Mindenkinek kötelező 1 tanítási órát megtartani. A tanító és helyettesének kijelölése az előkészítő órán történik a jelenlévő hallgatók közül.

- A tanítás feltétele a  tanítási gyakorlatot vezető pedagógus által kijavított tervezet megléte.

- A tervezetet a tanítás előtt minimum 2 nappal kell javításra leadni a tanítási gyakorlatot vezető pedagógussal egyeztetett időpontban és csatornán.

- Elégtelenre értékelt tanítás nem ismételhető meg sem csoport előtti, sem egyéni gyakorlaton.

- A tanítási órára a helyettes tanítónak is kötelező felkészülni.

- Betegség esetén a hallgató köteles bejelenteni a  tanítási gyakorlatot vezető pedagógusnak a hiányzást, valamint az orvosi igazolást bemutatni. A tanítás elmaradása során a pótlása bizonytalan.

- A tanító betegsége esetén a helyettes köteles az órát megtartani.

- A tanítás jegyét a  tanítási gyakorlatot vezető pedagógus az általa vezetett dokumentációban jegyzi.

 

-Az aláírás feltételei

- Annyi előkészületi vázlat megléte, ahány tanítása volt a csoportnak. Hiányzás esetén a vázlatot pótolni kell.

- Egy tanítási óra megtartása, egy elfogadott tervezet és egy  elfogadott helyettes tanítói tervezet megléte.

- Hiányzást pótolni nem lehet, pótórákat nem kérhetnek.

 

A félév zárása

- A félév zárása gyakorlati jeggyel történik.

- A gyakorlati jegy megszerzésének határideje az utolsó foglalkozás időpontja.

- A követelmények nem teljesítése, a hiányzások a félév érvénytelenségét jelentik.

 

Egyéb

- Az intézménybe való belépéskor kötelező a kézfertőtlenítő használata.

- A hallgatók tájékozódjanak az iskola honlapján a járványi protokollról. Annak betartása rájuk vonatkozóan is kötelező érvényű.

- A megbeszélés, előkészítés helye kifüggesztve a gyakorló helyszín tájékoztató tábláján.

- A tanítási órák védelmében becsengetés után az órát nem lehet zavarni.

- A tanítási óráról való hiányzás duplának számít; a hallgató nem lehet aktív részese a megbeszélésnek.

- A  tanteremben a  székek ki- és elpakolása a hallgató feladata.

- Mobiltelefont a tanítási gyakorlatok óráin nem lehet használni, kivéve, ha az óra részét képezi a használata.

- Egyéni tanrendben gyakorló hallgató személyesen jelentkezzen a  tanítási gyakorlatot vezető pedagógusnál.

- Az egyéni tanrendben gyakorló hallgató számára az aláírás feltételei: 1 tanítási óra csoport előtti megtartása, 1 óra hospitálás, az óravázlatok elkészítése. Az óravázlatokat a félév zárása előtt 1 héttel kell leadni a tanítási gyakorlatot vezető pedagógusnak.

 

Jászberény, 2021. szeptember 13.                                                       

Mészárosné Suba Judit
intézményvezető-helyettes

 

Útmutató gyakorlati képzéshez

2021/2022. tanév

/ Belső használatra /

IV. évfolyam

VII. félév

 

A gyakorlati képzés rendje /belső tanítási gyakorlatok/

                               Csoport előtti tanítási gyakorlat

 

Időpont:                szerda         3. óra – tanítás

                                                   6. óra – megbeszélés, előkészítés

Tanítandó tantárgy:             Vizuális kultúra, Életvitel és gyakorlat                                                

 

A beosztás rendje kifüggesztve Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium hirdetőtábláján, valamint az iskola honlapján.

 

                Műveltségi terület csoport előtti  tanítási gyakorlat

 

Időpont:                 hétfő  2.óra- tanítás és 6.óra-előkészítés, megbeszélés / kedd 2.óra- tanítás és 6.óra-előkészítés, megbeszélés                  

 

Tanítandó tantárgy:             A választott műveltségi területnek megfelelően.

 

A beosztás rendje kifüggesztve Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium hirdetőtábláján, valamint az iskola honlapján.

 

Tudnivalók a félévi követelményekről

 

Vázlatírás

A vázlatírás minden előkészítő órára kötelező

– a már gyakorolt tantárgyakból önálló feladat-meghatározással

- A vázlat hiánya elégtelennel értékelhető.

- Az előkészületi lapot  a tanítási gyakorlatot vezető pedagógussal egyeztetett időpontban és csatornán kapják meg.

 

Tanítás

- Mindenkinek kötelező 1 tanítási órát megtartani. A tanító és helyettesének kijelölése az előkészítő órán történik a jelenlévő hallgatók közül.

- A tanítás feltétele a tanítási gyakorlatot vezető pedagógus által kijavított tervezet megléte.

- A tervezetet a tanítás előtt minimum 2 nappal kell javításra leadni a tanítási gyakorlatot vezető pedagógussal egyeztetett időpontban és csatornán.

- Elégtelenre értékelt tanítás nem ismételhető meg sem csoport előtti, sem egyéni gyakorlaton.

- A tanítási órára a helyettes tanítónak is kötelező felkészülni.

- Betegség esetén a hallgató köteles bejelentenie a tanítási gyakorlatot vezető pedagógusnak a hiányzást, az orvosi igazolást bemutatni. A tanítás elmaradása esetén a pótlása bizonytalan.

- A tanító betegsége esetén a helyettes köteles az órát megtartani.

- A tanítás jegyét a a tanítási gyakorlatot vezető pedagógus az általa vezetett dokumentációban jegyzi.

 

-Az aláírás feltételei

- Annyi előkészületi vázlat megléte, ahány tanítása volt a csoportnak. Hiányzás esetén a vázlatot pótolni kell.

- Egy tanítási óra megtartása, egy elfogadott tervezet és egy  elfogadott helyettes tanítói tervezet.

- Hiányzást pótolni nem lehet, pótórákat nem kérhetnek.

 

A félév zárása

- A félév zárása gyakorlati jeggyel történik.

- A gyakorlati jegy megszerzésének határideje az utolsó foglalkozás időpontja.

- A követelmények nem teljesítése, a hiányzások a félév érvénytelenségét jelentik.

 

Egyéb

- Az intézménybe való belépéskor kötelező a kézfertőtlenítő használata.

- A hallgatók tájékozódjanak az iskola honlapján a járványi protokollról. Annak betartása rájuk vonatkozóan is kötelező érvényű.

- A megbeszélés, előkészítés helye kifüggesztve a gyakorló helyszín tájékoztató tábláján.

- A tanítási órák védelmében becsengetés után az órát nem lehet zavarni.

- A tanítási óráról való hiányzás duplának számít; a hallgató nem lehet aktív részese a megbeszélésnek.

- A  tanteremben a  székek ki- és elpakolása a hallgató feladata.

- Mobiltelefont a tanítási gyakorlatok óráin nem lehet használni, kivéve, ha az óra részét képezi a használata.

- Egyéni tanrendben gyakorló hallgató személyesen jelentkezzen a vezetőtanáránál.

- Az egyéni tanrendben gyakorló hallgató számára az aláírás feltételei: 1 tanítási óra csoport előtti megtartása, 1 óra hospitálás, az óravázlatok elkészítése. Az óravázlatokat a félév zárása előtt 1 héttel kell leadni a tanítási gyakorlatot vezető pedagógusnak.

 

Jászberény, 2021. szeptember 13.                                                       

Mészárosné Suba Judit
intézményvezető-helyettes

 

KRÉTA e-napló

KRÉTA elektronikus ügyintézési rendszer

Integrált Könyvtári Rendszer

Órarend

Gyakorlati képzés

Elektronikus Oktatási Rendszer

Heti étlap

Iskolánk részt vesz az európai közösség pénzügyi támogatásával finanszírozott európai iskolagyümölcs-programban

Talentum alapítvány

innovation

Kedves Szülők!
Tisztelt Támogatóink!

Szeretném megköszönni, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatják a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium alapítványát. Mindezt iskolánk fejlesztésére, s gyermekeik céljainak megvalósítására fordítjuk.

Bízom abban, hogy a jövőben is számíthatunk támogató együttműködésükre, oktató-nevelő munka támogatására.

A Talentum Alapítvány adószáma: 19223151-1-16
Az alapítvány számlaszáma: 10200586-45112076-00000000
Bank: K&H
                                                                   
Köszönettel:
Pomázi Imréné
Intézményvezető

Széchenyi terv