Székhely: 5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Bejárat: 5100 Jászberény, Sportpálya út felől
tel: +36 57 404 200  +36 57 404 201 e-mail: szent.istvan.jaszbereny@gmail.com

Áder János köztársasági elnök – a miniszterelnök előterjesztésére – példaértékű pedagógusi pályafutása, valamint magas színvonalú intézményvezetői munkája elismeréseként Pomázi Imréné, a jászberényi Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetője részére MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT polgári tagozata kitüntetést adományozza.
A járványhelyzet elmúltával kapja meg igazgatónő az elismerést, amely a Jászberényi Tankerületi Központ felterjesztésének köszönhető.
A szülők, tanulók, munkatársak nevében teljes szívből gratulálunk, s további szakmai-emberi sikereket kívánunk!


Palkó-Deli Andreát, iskolánk informatikatanárát az Emberi Erőforrások Minisztere elismerő oklevéllel jutalmazta az EMMI Tanmenet 2020 pályázatára benyújtott színvonalas és korszerű tanmenetéért.
Gratulálunk az elismeréshez!Szeptember 1-jén kinyílt az iskola kapuja, végre újra birtokba vették márciusban elhagyott termeiket a diákok. Az újonnan érkező kisdiákok, az első osztályosok, "nagyosan" -a tanító nénikkel- érkeztek az iskolaudvarra, apát, anyát hátrahagyva boldogan lépkedtek Doboss Eszter, Földiné Barna Andrea; Novákné Berényi Katalin, Nagy-Kovács Klára; Nagyné Velkei Andrea, Péter Beáta tanítók mellett. S bár a gólyatábori ismerkedés elmaradt a kilencedikeseknek, osztályfőnökük, Goda Krisztina mosolyára ők is gyorsan egymásra találtak. A járványveszély megakadályozása érdekében rajtuk kívül még a nyolcadikosok és az ötödikesek lehettek jelen az ünnepségen. Pestiné Járomi Edit és Tóth Ildikó ötödikes osztályfőnökök  kedvesen várták az osztályukba újonnan érkező diákokat.
Ridegné Barna-Terenyi Krisztina tanítónő segítségével a 4.c osztályosok vakációt idéző fergeteges hangulatú jelenete melegítette a jelenlévők szívét az őszi Nap helyett. Pomázi Imréné intézményvezető a tanévindítója után a 2020-ban kitüntetett pedagógusokat köszöntötte.
Doboss Eszter és Fekete Viktória a Talentum Alapítvány díjában részesült kiváló nevelő-oktató munkájáért, az iskola színvonalas működésében nyújtott kiemelkedő tevékenységéért.
Igazgatónő a nevelőtestület és a diákok nevében gratulált Kugler Erika tanárnőnek a Magyar Tudományos Akadémia elismeréséért, valamint Mészárosné Suba Judit intézményvezető-helyettesnek a Jászberény Város által adományozott Zirzen Janka közoktatási díjért.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Pedagógus szolgálati emlékérem elismerését igazgatónő Gálikné Nagy Erzsébet, Miklósné Kis Ildikó Rozália és Szöllősiné Kárpáti Ágnes kolléganőknek adta át, megköszönve több évtizedes áldozatos, kitartó, emberséges, gyermekszerető pedagógus munkájukat.
Bár nem az évnyitó ünnepségen, hanem a tanévindító nevelőtestületi értekezleten köszöntöttük jubileumi jutalmukat átvevő kollégáinkat is: Kátainé Tasi Tünde iskolatitkár évek óta hűségesen segíti munkánkat. Eperjesiné Palásti Piroska, Ridegné Barna-Terenyi Krisztina, Póczné Titton Dóra, Móczó Erika, Tóth Ildikó pedagógusok  jubiláltak a 2020-as tanévben.

 Zirzen Janka közoktatási díj  
Mészárosné Suba Judit intézményvezető-helyettesnek

Áprilisban kaptuk a jó hírt, hogy ebben az évben a grémium a Zirzen Janka közoktatási díjat Mészárosné Suba Judit intézményvezető-helyettesnek ítélte. A járványügyi helyzet miatt elmaradt ugyan a város napi rendezvény Jászberényben, de nemzeti ünnepünk előestéjén, 2020. augusztus 19-én gálaműsor keretében adták át a legfontosabb városi kitüntetéseket a Lehel Film-Színházban. A történelmi zászlók és a Jászkürt behozatala után felcsendült a nemzeti és a jász himnusz a Jászsági Hagyományőrző Egylet közreműködésével. Szikra István, Jászberény díszpolgára ünnepi köszöntője után Budai Lóránt polgármester átadta a kitüntetéseket. A ceremónián bemutatták a díjazottak szakmai életútját, tevékenységét.
Gratulálunk Mészárosné Suba Judit tanítónőnek a lelkiismeretességéhez, színvonalas munkájához méltó elismeréshez.
Köszönjük a már több mint egy évtizede végzett precíz, körültekintő, segítőkész intézményvezető-helyettesi munkáját, mely nélkülözhetetlen az iskola működéséhez, az iskola életének szervezéséhez. Kívánjuk, hogy a kitüntetés adjon erőt, hitet a következő években is a pedagógusi és vezetői munkával járó feladatai ellátásához.

 

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke

Kugler Erikát

elismerő oklevélben részesítette, 

melyet  a veszélyhelyzet megszűnése után vehet át az MTA Székházában.

Kugler Erika tanárnő az elismerést a rajztanításban és a médiapedagógiában elismert és jártas szakemberként az alábbi területen végzett színvonalas tevékenységéért érdemelte ki:

- A digitális technikákat a hagyományosokkal ötvözve, az alkotói lehetőségek széles körét kínálja diákjainak.

- Irányításával a kortárs médiaművészeti műfajok beépülnek a fiatalok kép nyelvébe és hatásosabb lesz a diákok megjelenése a közösségi médiában is.

Szeretettel gratulálunk Erikának az értékteremtő, kiemelkedő művészet-pedagógiai munkájához.
Gergely Csilla méltatása a Berény Café oldalon is olvasható: