Székhely: 5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Bejárat: Jászberény, Sportpálya út felől
tel: +36 57 404 200  +36 57 404 201 e-mail: szent.istvan.jaszbereny@gmail.com

Iskolánk 2020-ban adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton - a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján - az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Szent István Sport Általános Iskolát és Gimnáziumot érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben a jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

A bázisintézmény jógyakorlatai:

  •          Problémamegoldás Lego robottal
  •          Matematika szóbeli és írásbeli vizsga
  •          ÖKO falu építése, élet a házban – vizuális projekt
  •          Európa-nap szervezése
  •          Digitális történetmesélés LEGO eszközökkel
  •          „Tavaszi Zsongás” váltóverseny 1-6. osztály tanulóinak

Kapcsolattartó:              Pomázi Imréné
                                               Telefon: 30/2979783
                                               Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 


2020-2021

Iskolánk második alkalommal nyerte el az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet, melynek keretében a következő három évben is szeretnénk a Pedagógiai Oktatási Központ munkáját tudásmegosztó programjainkkal segíteni.

A Tavaszi Pedagógiai Napok rendezvényei között az alábbi bázisintézményi online programot hirdettük meg:
A program címe:
Integrált nevelés a gyakorlatban, egyéni fejlesztési lehetőségek többségi tanórákon

Megvalósítás módja: online Google Meet
Időpont: 2021. április 21. 14:00-15:00
Az online programot vezeti: Hajnal Anikó gyógypedagógus, pszichológus

A program tartalma: Előadás és konzultáció. A résztvevők betekintést nyerhetnek intézményünk integrációs  tevékenységébe. Bemutatjuk azokat a lehetőségeket, amelyekkel személyre szabottan segíthetjük az SNI és BTMN diagnózissal rendelkező tanulókat az ismeretelsajátításban többségi tanórákon.
Célcsoport, akinek a programot ajánljuk: általános iskolában és középiskolában tanító többségi pedagógusok


A szakmai program címe: Európai Parlament Nagykövet Iskolája programunk bemutatása, EU-nap szervezési feladatai
Időpont: 2021. február. 22.
Munkaforma: prezentáció és online szakmai konzultáció
Online platform: Google Meet (A jelentkezőnek egy gmail.com-os e-mail címmel kell rendelkeznie az online szakmai konzultáción való részvételhez)
A foglalkozást vezeti: Dr. Zrupkóné Pernyész Lívia senior nagykövet, történelem és földrajz szakos középiskolai tanár
Célcsoport: Középiskolában diákönkormányzatot segítő tanárok, munkaközösség-vezetők, intézményvezető és mindenki, aki érdeklődik a program iránt.

A szakmai program tartalma: Jász-Nagykun-Szolnok megyében egyedüli iskolaként 2017-ben iskolánk az Európai Parlament Nagykövet Iskolája lett. A program fő célja az Unióról és az Európai Parlamentről interaktív formában átadott ismeretekkel a fiatalok figyelmének felkeltése Európa és az európai parlamenti demokrácia iránt. Ennek érdekében Uniós információs pontot állítottunk fel, évente Európa-napot szervezünk, országos versenyeken (Euroscola, 4 for Europe, Túl az első X-en ) brüsszeli és strasbourgi tanulmányutakon veszünk részt. Az online szakmai napon tapasztalatainkat és az EU-nap szervezésével kapcsolatos feladatainkat szeretnénk megosztani az érdeklődőkkel.


A szakmai program címe: Problémamegoldás LEGO Mindsroms EV 3 robotokkal
Időpont: 2021. február 15.
Megvalósítás módja: online bemutató foglalkozás
A foglalkozást vezeti: Palkó-Deli Andrea, informatika szakos általános és középiskolai tanár
Célcsoport: tanítók és felső tagozatos tanárok, akik nyitottak a különféle tanulási módszerek kipróbálására, érdeklődnek a robotokkal való oktatás iránt.A szakmai program tartalma: A ma iskolába járó diákoknak a 21. századi tudásra, készségekre van szükségük, hogy magabiztosan és jó eséllyel léphessenek ki a munkaerőpiacra. Mind tartalmi, mind módszertani szempontból változásra van szükség ahhoz, hogy a jövő munkavállalóit az iskola fel tudja készíteni a társadalmi és munkaerőpiaci kihívásokra. A programban bemutajuk a Lego Mindstroms EV3 robotkészletet, programozási felületét, a grafikus felületű programozási eszközhasználatot, a különböző szenzorokat és alkalmazásuk lehetőségeit.

Az Őszi Pedagógiai Napok rendezvényei között az alábbi bázisintézményi online programokat hirdettük meg:
1. A program címe:
"Zöld" szemmel-Ökoiskolai tevékenységeink bemutatása
Megvalósítás módja: online
Időpont: 2020. november 9.
Az online programot vezeti: Mészárosné Suba Judit, intézményvezető-helyettes

A program tartalma: Az ÖKO-iskola programban alkalmazott tevékenységeinket mutatjuk be az előadás során. Napjainkban a környezeti nevelés tartalma kiszélesedett, a fenntarthatóságra, az emberiség jövőjének biztosítására irányul. A fenntarthatóság pedagógiája a környezetért felelős, aktív kiscsoportok és tágabb  közösségek kialakítására törekszik, előtérbe emelve azokat a tanulásszervezési módszereket, amelyekben felerősödhet a társas részvétel, felértékelődhet a felelős együttműködés. Ezt a szemléletet iskolánk is magáénak vallja, hiszen tanulóink környezeti nevelését mindig is kiemelt feladatunknak tekintettük, úgy véljük, hogy a környezettudatos szemléletformálást egészen kisgyermek korban el kell kezdeni.
Célcsoport, akinek a programot ajánljuk: Ökoiskola  működése iránt érdeklődő általános iskolai pedagógusok

2.  A program címe:
"Zöld" háziversenyek szervezése
Megvalósítás módja: online
Időpont: 2020. november 11.
Az online programot vezeti: Jakkel Imre biológia-technika szakos tanár

A program tartalma: Ökoiskolai munkánkban kiemelt helyet kapnak  a környezetvédelem jeles zöld napjainak népszerűsítését, a környezet-és természetvédelem fontosságát célzó programok. A háziverseny szervezésével minél szélesebb körben szólítjuk meg a tehetséges vagy akár „csak” a téma iránt érdeklődő tanulókat. Diákelőadás programot szervezünk meg minden februárban. A megadott témában kell a felső tagozatos tanulóknak elmélyedni, majd az informatikai ismereteiket is felhasználva Power-point  szemléltetéssel, kiselőadás formájában társaik és tanáraik előtt előadni.
Célcsoport, akinek a programot ajánljuk: Ökoiskola  működése iránt érdeklődő általános iskolai pedagógusok


2019-2020
A Digitális témahét keretében szervezett programunk:
A szakmai program címe: Problémamegoldás Lego Mindstroms EV 3 robotokkal
A szakmai program tartalma: A ma iskolába járó diákoknak a 21. századi tudásra, készségekre van szükségük, hogy magabiztosan és jó eséllyel léphessenek ki a munkaerőpiacra. Mind tartalmi, mind módszertani szempontból változásra van szükség ahhoz, hogy a jövő munkavállalóit az iskola fel tudja készíteni a társadalmi és munkaerőpiaci kihívásokra. A programban bemutajuk a Lego Mindstroms EV3 robotkészletet, programozási felületét, a grafikus felületű programozási eszközhasználatot, a különböző szenzorokat és alkalmazásuk lehetőségeit.
Időpont: 2020. március 23. 13.30 -15.00
későbbi időpontra elhalasztva
Munkaforma: bemutató foglalkozás
Helyszín: Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium, Jászberény, Rákóczi út 53.
A foglalkozást vezeti: Palkó-Deli Andrea, informatika szakos általános és középiskolai tanár
Célcsoport: tanítók és felső tagozatos tanárok, akik nyitottak a különféle tanulási módszerek kipróbálására, érdeklődnek a robotokkal való oktatás iránt.


Őszi Pedagógiai Napok
2019. október 16-án 14:00-tól „Zöld szemmel”- Ökoiskolai tevékenységünk bemutatása.
Előadó: Mészárosné Suba Judit intézményvezető-helyettes
Téma: A fenntarthatóság pedagógiája a környezetért felelős, aktív kiscsoportok és tágabb közösségek kialakítására törekszik, előtérbe emelve azokat a tanulásszervezési módszereket, amelyekben felerősödhet a társas részvétel, felértékelődhet a felelős együttműködés. Ezt a szemléletet iskolánk is magáénak vallja, hiszen tanulóink környezeti nevelését mindig is kiemelt feladatunknak tekintettük, úgy véljük, hogy a környezettudatos szemléletformálást egészen kisgyermek korban el kell kezdeni.


2019. október 17-én 14:00-tól „Zöld” háziversenyek szervezése
Előadó: Jakkel Imre biológia szakos tanár
Téma: Az intézmény Ökoiskolai munkájában kiemelt helyet kapnak a környezetvédelem jeles zöld napjainak népszerűsítését, a környezet-és természetvédelem fontosságát célzó programok. A háziverseny szervezésével minél szélesebb körben szólítjuk meg a tehetséges vagy akár „csak” a téma iránt érdeklődő tanulókat. Diákelőadás programot szervezünk meg minden februárban. A megadott témában kell a felső tagozatos tanulóknak elmélyedni, majd az informatikai ismereteiket is felhasználva PowerPoint szemléltetéssel, kiselőadás formájában társaiknak, tanáraiknak számot adni felkészülésükről.

2018-2019
Ügyességi kerékpározás és biztonságos közlekedés
bemutató foglalkozás és szakmai műhelymunka
Időpont: 2019. május 6.
A program célja: Bemutató foglalkozás saját tanpályánkon. Az iskolában használt tematika, a versenyeztetési lehetőségek bemutatása.
A program koordinátora: Pestiné Járomi Edit, Béres Gábor

Tavaszi Pedagógiai Napok

Egészségnap
szemléletformáló program
Időpont: 2019. április 17.
A program célja: az egészségtudatos magatartás kialakításának kommunikációja felnőttek és diákok részére, kóstoltatók, bemutatók, oktató-nevelő információk közzététele, orvosi, szakmai anyagok megjelenítése, egészségügyi felvilágosítás és a prevenciós munka támogatása. További célunk, hogy felkeltsük az érdeklődést az egészséges életmód iránt. A résztvevő tanulók egészségtudatos életvezetéséhez szükséges kompetenciái fejlődjenek, tapasztalatokat és ismereteket szerezzenek az életminőség javulásához szükséges területeken. Ismerjék fel, hogy a testük és lelkük egészsége szorosan összefügg.


LEGO Story Starter-történetmesélés digitális eszközökkel
szakmai nap
Időpont: 2019. április 09.
Előadást tartó kollégák: Fekete Viktória, Szőke Ildikó, Stelkovicsné Kreuter Anikó szaktanácsadó
A szakmai nap célja: beszámoló és tájékoztató az EFOP 3.2.3-17-2017-00026 számú pályázat során elért szakmai eredményekről.


Tanulást segítő módszerek a tanítási gyakorlatban
Szakmai műhelymunka
Időpont: 2019. február 04. 14:00-17:00
A szakmai program tartalma: Újszerű tanulási technikák „gyakorlása” a kollégákkal: tanulásmódszertani, memeóriafejlesztő, kreativitásfejlesztő gyakorlatok. Grafikai szervezők előnyei a tanórákon. Jó gyakorlatok, szellemi taneszközök kipróbálása, páros és csoportos munkaformák élményszerű alkalmazása.
A műhelymunkát tartja: Stelkovicsné Kreuter Anikó szaktanácsadó


Bemutatóóra matematikából
2018. december 4-én „Képességfejlesztés matematikából - a bontott csoport előnyei
Munkaforma: Bemutató óra és szakmai konzultáció- bepillantás 3 csoport munkájába: alapcsoport: Béres Gábor; középcsoport: Tóth Ildikó; emelt csoport: Pestiné Járomi Edit
A szakmai program tartalma: Egyéni képességfejlesztés csoportbontásban. A 7. osztályban a három csoportnak egy időben tartják a kollégák a bemutató órát. A résztvevők választhatnak, hogy a fentiek közül melyik csoport tanóráján vesznek részt. Ezt követi a konzultáció, amelyet Móczó Erika, munkaközösség-vezető vezet a szaktanárok részvételével.
Iskolánkban 1. osztálytól kezdődően magasabb óraszámban tanítjuk a matematikát. Felső tagozatba kerülve már kialakulnak azok a matematikai képességeken belüli különbség, melyek megkövetelik a csoportbontás szükségességét. Ezért iskolánkban 5. osztálytól kezdődően évfolyamonként három csoportban, képességek szerinti bontásban, sávosan tartjuk a matematikaórákat. Hetedik évfolyamon írásbeli és szóbeli szintvizsgát tesznek a tanulók. A vizsga a tanult fogalmakra, ismeretekre épít, elméleti és gyakorlati készségeket mér. A bemutató órán bepillantást nyerhetnek három vizsga témakörének feldolgozására, példákat láthatnak a gyakorlati megvalósításra.

A konzultáció során a kollégák megismerhetik a vizsgára való felkészülés menetét, a feladatok összetételét, összeállításának módját, a szóbeli vizsga szervezési feladatait.


Őszi Pedagógiai Napok

2018. október 16-án 8:00-tól EKE-OFI Új generációs tankönyv használata.
Bemutatóóra 5. osztályban természetismeretből és szakmai konzultáció.
Előadó: Szabóné Darócz Mária

2018. október 19-én 8:00-tól EKE-OFI Új generációs tankönyv használata.
Bemutatóóra 2. osztályban matematikából és szakmai konzultáció.
Előadó: Ridegné Barna-Terenyi Krisztina


Tanévindító bázisintézményi programunk:

Szeptember 20-án dr. Zrupkóné Pernyész Lívia senior nagykövet szervezésével a juniorok Európa-napot szerveztek. A rendezvény 9 középiskolás csapat vetélkedőjével kezdődött a Déryné Rendezvényházban.A zsűriben Donkóné Szabó Edit, a szolnoki Europe Direct Iroda vezetője, Szatmári Antalné alpolgármester asszony és Mészárosné Vas Márta, a Jászberényi Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese tevékenykedett.  A csapatok tagjai értékes nyereményekkel térhettek haza.
Az Európa-nap második felében Pócs János képviselő úr az uniós tagság előnyeiről, Dr. Szabó Tamás polgármester úr a Jászberényben megvalósuló EU-s fejlesztésekről tartott előadást. A középiskolás csapatokon kívül meghívtuk az előadásokra a jászberényi általános iskolák Diákönkormányzatának két nyolcadikos képviselőjét és a Diákönkormányzat munkáját patronáló tanárát is.
A Nagykövet Iskola program során szeretnénk az ifjúsággal megismertetni az Európai Unió és különösen az Európai Parlament szerepét és működését. Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok megértsék és elsajátítsák az európai demokratikus gondolkodást. Ennek érdekében folyamatosan megújuló EU-s Infópontot alakítottunk ki iskolánk aulájában, ahol tanítványaink prospektusokat és oktatási segédanyagokat találnak ismereteik bővítéséhez. Célunk a fiatalok felvilágosítása arról, hogy milyen cselekvési lehetőségeik vannak, és hogy többek között megértsék a 2019-es európai parlamenti választásokon való szavazás jelentőségét.
Iskolánk éves programjáról Bobák Anica 11. a osztályos junior nagykövet számolt be PPT-s előadásban a hallgatóságnak.

 2018. április 16-27. Tavaszi Pedagógiai Napokhoz kapcsolódó bemutatóórák:
- A játék szerepe a matematika kompetenciák fejlesztésében
Bemutató óra 3. osztályban és szakmai konzultáció.
Időpont: 2018.04.24. 8:55-10:45
Foglalkozást tartja: Pomázi Imréné intézményvezető, tanácsadó mesterpedagógus 

- Differenciált tanulásmódszertan matematikaórán
Bemutató óra 2. osztályban és szakmai konzultáció.
Időpont: 2018.04.26. 8:55-10:40
Foglalkozást tartja: Novákné Berényi Katalin szakvizsgázott pedagógus

 2017. október 16-27-ig az Őszi Pedagógiai Napok keretében megvalósított programok:
- 2017.10.16. 10:55-11:40  konzultáció:11:50-12:35.
Szövegértés fejlesztése kooperatív technikával irodalomórán.
A bemutató foglalkozást Póczné Titton Dóra tartotta a 4. c osztályban. A látogatók kiemelték a konzultáció hasznosságát, a módszertani ötletességet.

- 2017.10.19. 14:00-15:00.
Feladatlapok, feladatsorok készítése történelemből. Módszertani ajánló felső tagozatban történelmet tanító kollégáknak, gyakornokoknak.
A műhelyfoglalkozást Gálikné Nagy Erzsébet szaktanácsadó tartotta.A közös megbeszélés, a szakmai eszmecsere hatására új ötletekkel gazdagodtak a jelenlévők, illetve a már meglévő ismereteik, korábbi elképzeléseik felszínre kerültek.

- 2017.10.27. 10:55-11:40  konzultáció: 11:50-12:35.
Tantárgyi koncentráció erősítése IKT- eszközökkel magyar nyelv és irodalom tanórán az 5. c osztályban.
A bemutató foglalkozást Fekete Viktória tartotta.
A felső tagozatban magyar nyelv és irodalmat tanítóknak az interaktív tábla lehetőségeire és a magyar és történelem tantárgy ismeretazonosságára hívta fel a figyelmet.

A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett Tavaszi Pedagógiai Napok nyitórendezvényén, 2017. április 4-én ünnepélyes keretek között vehette át iskolánk intézményvezetője, Pomázi Imréné az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” címet.
Az ünnepélyes díjátadón jelen volt Szatmári Antalné alpolgármester asszony, Zsemberi Zoltán, a Jászberényi Tankerületi Központ igazgatója valamint Mészárosné Vas Márta szakmai igazgatóhelyettes.
A cím elnyerésére kiírt pályázat 2017 januárjában jelent meg, s februárban a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ megyei illetékességi területén 15 oktatási intézmény nyert jogosultságot a cím viselésére. A bírálóbizottság javaslatára olyan intézmények pályázatát ítélte sikeresnek Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese, melyek bázisintézményi tevékenységükkel elősegítik a térségben a pedagógiai-szakmai közélet fejlődését, megosztják jó gyakorlataikat, lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, versenyek, továbbképzések számára. Intézményünket eddig is jellemezte a tudásmegosztás, szakmai megújulás igénye. A cím elnyerése igazi csapatmunka eredménye, viselése pedig megtisztelő mind az iskola vezetése, mind pedig a pedagógusok számára.


A Tavaszi Pedagógiai Napok (2017. április 3-7.) rendezvénysorozathoz csatlakozva bemutató órát tartott:
Gulyásné Zsolnai Ágnes, Szőke Ildikó, Szűcsné Fehér Csilla (magyar), Pomázi Imréné, Telek Zsuzsanna (matematika).
Műhelyfoglalkozást vezetett a helyesírási változásokról a HSZ 12. kiadása alapján Stelkovicsné Kreuter Anikó; a Geogebra használatáról Nagyné Kontra Nóra.
Előadást tartott Gálikné Nagy Erzsébet és Pomázi Imréné a belső önértékelés intézményfejlesztésben betöltött szerepéről. 
Stelkovicsné Kreuter Anikó szaktanácsadó 2017. április 24-én 14:30-16.00 óráig tájékoztatta a középiskolai magyartanárokat az Oktatási Hivatal által szervezett tájékoztató értekezleten elhangzottakról. Téma: a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsgák javítása.

KRÉTA e-napló

KRÉTA elektronikus ügyintézési rendszer

Integrált Könyvtári Rendszer

Órarend

Gyakorlati képzés

Elektronikus Oktatási Rendszer

Heti étlap

Iskolánk részt vesz az európai közösség pénzügyi támogatásával finanszírozott európai iskolagyümölcs-programban

Jelentkezési lapok

Talentum alapítvány

innovation

Kedves Szülők!
Tisztelt Támogatóink!

Szeretném megköszönni, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatják a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium alapítványát. Mindezt iskolánk fejlesztésére, s gyermekeik céljainak megvalósítására fordítjuk.

Bízom abban, hogy a jövőben is számíthatunk támogató együttműködésükre, oktató-nevelő munka támogatására.

A Talentum Alapítvány adószáma: 19223151-1-16
Az alapítvány számlaszáma: 10200586-45112076-00000000
Bank: K&H
                                                                   
Köszönettel:
Pomázi Imréné
Intézményvezető

Széchenyi terv