Székhely: 5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Bejárat: Jászberény, Sportpálya út felől
tel: +36 57 404 200  +36 57 404 201 e-mail: szent.istvan.jaszbereny@gmail.com

További információk a projekttel kapcsolatban az alábbi linken érhetők el:
gyakorlo-jaszbereny.jbtk.hu

2017. október 18-án került sor a Jászberényi Tankerületi Központ által benyújtott -
a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnáziumban megvalósuló "FEJLESZTÉS 2017 A SPORTISKOLÁBAN” című, EFOP-4.1.3 – AS - pályázat projektnyitó rendezvényére, melyen az iskola pedagógusai, diákjai és a szülők képviselői mellett megjelent
Dr. Szabó Tamás, Jászberény polgármestere,
Dr. Varró Bernadett, az EKE Jászberényi Campusának főigazgatója,
Bohárné Bathó Rozália, Intézményi Tanácsunk Önkormányzat által delegált tagja,
Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke,
Zsemberi Zoltán, a Jászberényi Tankerület igazgatója,
Mészárosné Vass Márta, szakmai igazgatóhelyettes,
Katona Éva, gazdasági igazgatóhelyettes,
Czigányné Harmath Éva, a Szülői Munkaközösség elnöke,
Dr. Oláh-Laukó Sarolta projektmenedzser, a Tankerületi Központ jogi referense,
Kudelka Lívia pénzügyi vezető, a Tankerület pénzügyi és pályázati referense,
Nagy Edit szakmai vezető, pályázati referens.
Az ünnepségen részt vettek a St. Thomas Kolleg elnevezésű Domonkos-rendi vechtai testvériskola pedagógusai és diákjai.

Pomázi Imréné intézményvezető az iskola infrastruktúrájának felvázolásával kezdte köszöntőjét:
„A gyakorlóiskolát elődeink 1919-ben alapították, két év múlva 100 éves évfordulót ünnepelhetünk. Közel 50 évig a főiskola épületében kapott helyet az iskola, a pályázatból korszerűsíteni kívánt jelenlegi épületben pedig 1970 őszén kezdődött meg a tanítás.
2000-ig a Jászberényi Főiskolai Kar volt a fenntartónk, majd azt követően, 15 éven át a gödöllői Szent István Egyetemhez tartoztunk. Ez a 15 év volt az az időszak, amikor az épületben minden elavult, korszerűtlenné vált. Az egyetem, mint fenntartó a szűkös anyagi keretei miatt kevés pénzt tudott felújítására fordítani, a finanszírozás szinte csak az állagmegóvásra volt elegendő. 2015-ben a Szolnoki Tankerülethez került iskolánk, ezután jelentős belső felújítások kezdődhettek meg az épületben, melyet az idei évben a Jászberényi Tankerületi Központhoz kerülve további fejlesztések követtek. Így több tanteremben és a tornateremben is megújult a padozat, sikerült iskolagalériánkat is eredeti funkciójának megfelelően visszaállítani. Büszkék vagyunk arra, hogy bár sportiskolaként működünk, mégis két országosan is elismert művészeti program valósul meg iskolánkban, melynek eredményességéhez a tankerület támogatásával egy művészeti szaktantermet is kialakítottunk a nyár folyamán.
Jászberény Város Önkormányzata is sokat tett az elmúlt években azért, hogy az intézményben megfelelő körülmények között, biztonságban tanulhassanak diákjaink. Az eszközbeszerzések támogatása mellett önkormányzati forrásból a tornatermi mosdórészt újítottuk fel, ezen a nyáron pedig a sportpálya és az utcai kerítés dróthálóját sikerült lecserélnünk. Köszönöm Dr. Szabó Tamás polgármester úrnak és a képviselő testület valamennyi tagjának a támogatást.”

Zsemberi Zoltán, a Jászberényi Tankerületi Központ igazgatója ismertette a pályázatban megvalósítani kívánt fejlesztéseket:
„Nagy az örömünk, régi vágyunk válik valóra a Jászberényi Tankerületi Központ jelenlegi pályázatának köszönhetően, hiszen közel 58,81 millió forintos beruházás valósulhat meg a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnáziumban 2018 tavaszától.
Megújul az iskolaudvar, az iskola homlokzata, tornatermi öltözője. A nyílászárócsere, a tantermek bútorzatának fejlesztése az iskolában folyó színvonalas szakmai munkához teremt szebb, biztonságosabb, élhetőbb körülményeket.”

Pomázi Imréné záró gondolataiban köszönetét fejezte ki:
„Köszönöm igazgató úrnak, a szakmai és gazdasági igazgatóhelyetteseknek, hogy lehetőséget biztosítottak a pályázatban való részvételünkre.
Köszönöm a projektmenedzsmentnek és a tankerület valamennyi dolgozójának a lelkes, színvonalas szakmai munkát, mely a pályázat sikerességét eredményezte.”

A projektnyitó rendezvény a vechtai testvériskola fúvószenekarának előadásával és az iskola diákjainak műsorával zárult.

 

Projektzáró rendezvény iskolánkban

2018. szeptember 20-án került sor a Jászberényi Tankerületi Központ által benyújtott -
a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnáziumban megvalósuló "FEJLESZTÉS 2017 A SPORTISKOLÁBAN” című, EFOP-4.1.3 – AS - pályázat projektzáró rendezvényére, melyen az iskola pedagógusai, diákjai és a szülők képviselői mellett megjelent
Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője
Dr. Doboss Róbert, a Jászberényi Járási Hivatal vezetője
Dr. Szabó Tamás, Jászberény polgármestere,
Szatmári Antalné, Jászberény alpolgármestere
Bohárné Bathó Rozália, Intézményi Tanácsunk Önkormányzat által delegált tagja,
Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke,
Balogh Béla, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke.
Zsemberi Zoltán, a Jászberényi Tankerület igazgatója,
Mészárosné Vass Márta, szakmai igazgatóhelyettes
Dr. Oláh-Laukó Sarolta projektmenedzser, a Tankerületi Központ jogi referense,
Kudelka Lívia pénzügyi vezető, a Tankerület pénzügyi és pályázati referense,
Nagy Edit szakmai vezető, pályázati referens
Gyökös Mihály, a pályázat kivitelezője
Czigányné Harmath Éva, a Szülői Munkaközösség elnöke.

Pomázi Imréné intézményvezető Edmund Hilari gondolatával fejezte ki köszönetét a pályázat megvalósításában közreműködő személyeknek: „Hhálás dolog olyan emberekkel együtt dolgozni sokak számára hasznos projekteken, akik nemcsak a maguk, hanem egész közösségek felemeléséért hoznak nem kevés áldozatot a munkájukkal.” 
Köszönetet mondott Pócs János Képviselő Úrnak és Dr. Szabó Tamás Polgármester Úrnak, hogy támogatták az iskolában folyó fejlesztéseket.
Köszönetét fejezte ki a Jászberényi Tankerület igazgatójának, a szakmai és gazdasági igazgatóhelyetteseknek, hogy lehetőséget biztosítottak a pályázatban való részvételre.
Külön kiemelte a projektmenedzsment tagjainak, Oláh Laukó Saroltának, Kudelka Líviának és Nagy Editnek a pályázati feladatok szakszerű, gondos koordinálását, s megköszönte Gyökös Mihály fővállalkozónak, Bálint Károly műszaki ellenőrnek és a tankerület valamennyi dolgozójának a kivitelezés során nyújtott lelkes, színvonalas szakmai munkát.
Zsemberi Zoltán, a Jászberényi Tankerületi Központ igazgatója ismertette az 58,81 millió forintos beruházás kapcsán megvalósult fejlesztéseket: az energetikai korszerűsítés (nyílászárók cseréje, homlokzat szigetelése) mellett megújult az iskola udvara, kerékpártárolója, tornatermi öltözője. Ezek mellett két tanterem bútorzatának cseréje valamint a kémia szaktanterem bútorzatának beszerzése is megvalósult a pályázati forrásnak köszönhetően.  
Dr. Szabó Tamás polgármester örömét fejezte ki, hogy az intézmény színvonalához méltó körülmények között működhet az iskola a jövőben. Jászberény Város Önkormányzata az elmúlt időszakban is jelentős támogatást nyújtott a szakmai munkához, s reményei szerint a jövőben is tudnak majd a szükséges fejlesztésekre forrást biztosítani.
Pócs János országgyűlési képviselő úr a térségben megvalósult fejlesztésekről adott tájékoztatást, s elmondta, hogy a következő időszakban is büszkén, jó szívvel fogja a Parlamentben képviselni a jászsági emberek érdekeit. Gratulált az intézménynek a megvalósult fejlesztéshez, s arra biztatta az intézmény vezetését, hogy merjenek nagyot álmodni, hisz az eredmények bizonyítják, érdemes.

A projektzáró rendezvényt az iskola diákjainak műsora színesítette.

 

 

 

KRÉTA e-napló

KRÉTA elektronikus ügyintézési rendszer

Integrált Könyvtári Rendszer

Órarend

Gyakorlati képzés

Elektronikus Oktatási Rendszer

Heti étlap

Iskolánk részt vesz az európai közösség pénzügyi támogatásával finanszírozott európai iskolagyümölcs-programban

Talentum alapítvány

innovation

Kedves Szülők!
Tisztelt Támogatóink!

Szeretném megköszönni, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatják a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium alapítványát. Mindezt iskolánk fejlesztésére, s gyermekeik céljainak megvalósítására fordítjuk.

Bízom abban, hogy a jövőben is számíthatunk támogató együttműködésükre, oktató-nevelő munka támogatására.

A Talentum Alapítvány adószáma: 19223151-1-16
Az alapítvány számlaszáma: 10200586-45112076-00000000
Bank: K&H
                                                                   
Köszönettel:
Pomázi Imréné
Intézményvezető

Széchenyi terv