Székhely: 5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Bejárat: Jászberény, Sportpálya út felől
tel: +36 57 404 200  +36 57 404 201 e-mail: szent.istvan.jaszbereny@gmail.com

HAT-19-01-0712

1. nap: 2019. szeptember 3. kedd

Fél 7-kor gyülekeztünk az iskola előtt, s szülők, gyerekek pakolták a buszba a szülők által felajánlott sok-sok adományt, melyet Dévára vittünk.
A határt átlépve találkoztunk a honismereti vezetőnkkel, Bálinth Zoltánnal, aki a bemutatkozása után ismertette a napi programot.
Első célállomásunk Nagyvárad volt. Megtekintettük Bethlen Gábor szobrát, majd a székesegyházban nézhettük meg a kincses kamrát, és gyönyörködhettünk a templombelsőben. Majd a nagyváradi vár udvarába vezetett az utunk, ahol megemlékeztünk II. Rákóczi Györgyről, akit a szászfenesi csata után ide szállítottak, és itt halt bele sérüléseibe. A vizesárkot közelebbről is szemügyre vettük, végigsétáltunk a vizesárokban kialakított park egy szakaszán.
Nagyváradot követően rövid pihenőt tartottunk a Király-hágón, amelyet Erdély kapujának is neveznek. Itt volt sokáig Partium és Erdély határa.
Megcsodáltuk a körösfői református templom festett fakazettás mennyezetét, hímzett terítőit, érdeklődve hallgattuk a körösfőiek vallási életével kapcsolatos szokásokat. Estére kicsit fáradtan, de jókedvűen érkeztünk meg a szállásra, Torockóra.

2. nap: 2019. szeptember 4. szerda

A szerdára tervezett program megvalósítása érdekben – az időjárás miatt - a programelemek sorrendjén változtattunk. Először a Tordai- hasadékban túráztunk. Felidéztük a hasadék keletkezéséhez köthető Szent László mondát. Felmásztunk a Balika-barlangba, ahol meglepetésünkre egy denevér kolónia lakott, rövid ideig tartó ijedtséget okozva a gyerekeknek. A természet csodái után Kolozsvár gyönyörű épületeiben gyönyörködhettünk. Megnéztük Mátyás király szülőházát, ahol koszorút helyeztünk el. Mátyás szülőházának tőszomszédságában emléktábla jelzi, hogy abban az épületben született Bocskai István, aki 1605 és 1606 között irányította Erdélyt mint fejedelem. Egy kicsit megpihentünk a Szent Mihály-templom mellett található téren, ahol megtekintettük a Mátyás király- szobrot, amely Fadrusz János talán leghíresebb alkotása.
A városnézést követően a Tordai Sóbányába indultunk. A tanulókat lenyűgözte a látvány, és az is, hogy megtudtuk, csak emberi és igavonó erőt használtak a bánya kialakítása során (lovak segítségével jutott fel a só a felszínre). A bányászattal kapcsolatos ismertető után egyórás szabad program következett. A gyerekek - az időt kihasználva - kipróbálták a sóbánya nyújtotta lehetőségeket: óriáskerék, golf, billiárd stb. 
Utolsó megállónk Torda városában az 1568-as országgyűlés helyszínén volt. Felidéztük, milyen fontos esemény történt ezen a helyen: Európában először itt mondták ki a vallásszabadságot, hirdettek vallási türelmet.
Ezen a napon is későn értünk vissza a szállásra, Torockóra. De maradt még energiánk arra, hogy vacsora után rövid sétát tegyünk a településen, és megfigyeljük az épületek jellegzetes formáját, színét.

3. nap: 2019. szeptember 5. csütörtök

A reggelit követően bepakoltunk a buszba, hiszen a következő két éjszakát már Déván töltöttük. Az időjárásnak köszönhetően – ragyogó napsütésre ébredtünk - részünk lehetett a torockói napfelkeltében. Ugyanis a Székelykőnek köszönhetően itt kétszer kel fel a nap. A Torockói Néprajzi Múzeumba indultunk, ahol részletes bemutatásra került Torockó építészete, viselete, hímzése, jellegzetes festett bútorai és néhány torockói szokás is. Nagy érdeklődéssel figyelték a gyerekek a kedves és közvetlen idegenvezetést. A délelőtt még egy túrát tartogatott számunkra: felgyalogoltunk a torockószentgyörgyi várhoz, ahonnan gyönyörű kilátás tárult elénk.
Délután a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumba tettünk látogatást. Felidéztük az előkészítő órán megismert Jókai-regény, A nagyenyedi két fűzfa cselekményét, ezzel megemlékezve a szabadságharc idején a város védelme során elesett harminc diákra. Megnéztük a híres diákok névsorát, kiemeltük közülük Kőrösi Csoma Sándor nevét, aki híres nyelvtudósként megalkotta a tibeti-angol szótárat.
Gyulafehérváron meglátogattuk az érseki székesegyházat, ahol Hunyadi síremléke található. Megkoszorúztuk Bethlen Gábor emléktábláját, amelyet szintén a székesegyházban helyeztek el. A II. Rákóczi Ferenc emlékév apropóján megemlékeztünk arról, hogy itt, Gyulafehérváron választották 1704-ben II. Rákóczi Ferencet erdélyi fejedelemmé.
A hosszú nap végén kicsit lehűtöttük magunkat a feredőgyógyi vízesésben. Két fakultatív program tette fel a koronát erre az élményekben gazdag napra: megnéztük az algyógyi fejedelmi fürdőt, amelyet már a római korban is használtak. Majd Erdély legrégebbi körtemplománál – amely a valószínűleg a 12. században épült - készítettünk néhány fényképet.

4. nap: 2019. szeptember 6. péntek

A negyedik napot Marosillyén kezdtük. Itt áll Bethlen Gábor szülőháza. A ház, ill. a Bethlen-család történetébe egy rendhagyó történelemóra keretén belül pillanthattunk be. Egy rövid dokumentumfilmet is megnéztünk a méltán neves fejedelem életéről.
Következő állomásunk Déva volt. A gyerekeknek nagyon tetszett a felvonó, amely segítségével feljutottunk a várhegyre. Belépve a várba visszaemlékeztünk a 6. osztályban tanult és az előkészítő órán említett Kőmíves Kelemenné című balladára.
Délután meglátogattuk a „várak királyát”, a Hunyadiak vajdahunyadi várát. A palotaszárnyban található lovagterem nem csupán a fiúkat, de a lányokat is lenyűgözte.
Késő délután a Dévai Szent Ferenc Alapítvány által nevelt diákokkal találkoztunk. Adományokkal érkeztünk hozzájuk, melyek átadása után közösen idéztük fel a Rákóczi-emlékév kapcsán történelmi ismereteinket, kuruc népdalok éneklése kíséretében. Ezt követően a dévai növendékek bemutatták nekünk az alapítvány működését, a napirendjüket, majd körbevezettek bennünket a kolostorban. Tanulóink az együtt töltött este után hosszan beszélgettek az alapítvány munkájáról, az ott nevelkedő gyerekek helyzetéről, nehézségeikről. Megérintette őket a dévai gyerekek sorsa.

5. nap: 2019. szeptember 7. szombat

Az utolsó nap reggelén kissé szomorkásan szálltunk fel a buszra. Mindenki érezte, hogy lassan véget ér a közös kirándulásunk. A reggeli és a pakolás után nekiindultunk az utolsó túránknak. A solymosi várromhoz vezetett az utunk.
A máriaradnai kegytemplomba nem jutottunk be, búcsút tartottak éppen, így nem engedték be a turistákat.
Utolsó erdélyi megállónk Aradon volt. A Megbékélés parkban felelevenítettük az 1848-49-es forradalom és szabadságharc fontosabb eseményeit, a Szabadság-szobron megjelenő aradi tizenhárom tábornok nevét. Elkészítettük utolsó csoportképünket.
A buszra felszállva érezhető volt, hogy ezalatt az öt nap alatt a csoportunk összekovácsolódott, hiszen közösen jártuk végig Erdély különböző megyéit (Bihar, Kolozs, Fehér, Hunyad, Arad), közös élményeket gyűjtöttünk, és megérintett minket a kinti magyarság kérdése, helyzete. A honismereti vezetőnk hazaszeretete, embersége, elkötelezettsége példaértékű volt számunkra. Búcsúzóul közösen elénekeltük a buszon az Ismerős arcok Nélküled című számát, amely méltó zárása volt ennek a nagyon fárasztó, de élményekben, érzelmekben gazdag utazásnak.
Este 7 órakor érkeztünk meg Jászberénybe, ahol a szülők izgatottan várták a „kirándulókat”, gyermekeiket, akik élménybeszámolót tartottak már a kipakolás alatt.
A fentieket összegezve élményekben gazdag, sikeres erdélyi utazáson vett részt iskolánk 45 fős csapata és kísérőtanáraik: Eperjesiné Palásti Piroska, Fekete Viktória, Palkó-Deli Andrea, Ridegné Barna-Terenyi Krisztina.

2018. szeptember

A pályázati kiírásnak megfelelően az előkészítő foglalkozáson megismertettük a gyerekekkel Erdély kultúráját, nevezetességeit, múltját és jelenét. A történelmi ismertetőt a 7. a osztály osztályfőnöke, Gálikné Nagy Erzsébet történelem szakos tanár tartotta. A természeti jelenségek iránt Tóth Ildikó, a 7.b osztály földrajz szakos osztályfőnöke keltette fel az érdeklődést. A kulturált viselkedésről, a pályázati programról Pestiné Járomi Edit, a 7.c osztály osztályfőnöke beszélt. Az utazó gyerekek szüleinek szülői értekezletet tartottunk, melyen bemutattuk a HAT-18-01-0202 pályázati programot.
Szeptember 11-én 45 hetedik évfolyamos tanuló és tanáraik erdélyi utazásra indultak. A nyertes pályázat keretében 5 napot töltöttünk a napfényes erdélyi hegyek között és megtekintettük történelmi jelentőségű városainkat. Nagyváradon találkoztunk honismereti vezetőnkkel, Vas Judittal, aki bemutatta nekünk Erdély nevezetességeit. Nagyváradon jártunk a Fekete Sas Palotában, körbejártuk Szent László királyunk szobrát, miközben a gyerekek nagy királyunk legendáit elevenítették fel. Erdély kapuján keresztül, a Királyhágón át vezetett utunk az UNESCO által a világörökség részeként nyilvántartott Torockóra. A helyi Néprajzi Múzeum megtekintése után Kolozsvárra utaztunk tovább, Mátyás király szülőházához, ahol vidáman énekelte el a csoport a Kolozsváros olyan város kezdetű népdalt. Utazásunk következő állomása a Tordai-sóbánya volt, ahol a hűvös, tiszta levegő, a bánya mélyén fekvő jéghideg csónakázó tó marasztalt bennünket. A sóbányából kiérve nekiiramodtunk a Tordai-hasadék sziklás, patakok csobogásától hangulatos, különleges növényvilágáról nevezetes kaptatóinak. A patakon átvezető függőhidakon, a sziklákba erősített korlátok segítségével haladtunk a hasadék belseje felé. Torockóra visszatérve találkoztunk a Szent Teréz nevelőotthon lakóival, és átadtuk adományainkat.

A harmadik nap reggelén Torockószentgyörgyön sikeresen „bevettük” a várromot és felmentünk egészen a csúcsig. Nagyenyeden, a történelmi nevezetességű református kollégium udvarán megtekintettük Bethlen Gábor fejedelem szobrát, megkerestük híres történelmi nagyjaink névsorát az emléktáblákon. Gyulafehérváron, Erdély „fővárosában” az érseki székesegyházban megkoszorúztuk Hunyadi János, Hunyadi László, Izabella királyné és Zsigmond magyar király kőszarkofágját. Az évezredes székesegyház szépsége, nagysága, történelmi légköre mindannyiunkat lenyűgözött. Késő délután érkeztünk Dévára, ahol átadtuk adományainkat a Dévai Szent Ferenc Alapítvány által működtetett nevelőotthon diákjainak. A gyerekek focimeccsen, aerobik tanításával ismerkedtek egymással.
A negyedik napon Vajdahunyad várában láthattuk Hunyadi Mátyás királyunk gyermekkori otthonát, korabeli reneszánsz muzsikát hallgathattunk vibrafon hangszeren. Sétáltunk az erdélyi csángók életének emlékét őrző csernakeresztúri tájházban, a piski arborétumban, majd felvonóval jutottunk a dévai vár lábához. Felelevenítettük a Kőműves Kelemen balladáját, majd néhány tanuló kipróbálta a középkori büntetőeszköz, a kaloda „kényelmét”is.
Az utolsó reggelen búcsút vettünk a dévai gyerekektől és Marosillye-re indultunk Bethlen Gábor szülőházához, ahol egy rendhagyó történelemórán vettünk részt. A gyerekek ügyesen oldották meg a fejedelemhez kapcsolódó feladatokat. Aradon két emlékművet is felkerestünk vértanúinkhoz kapcsolódóan, akiknek hősiességét nemzeti gyásznapunkon, október hatodikán idézzük fel. Aradon köszöntünk el honismereti vezetőnktől, s élményekkel gazdagon indultunk a nagylaki határ felé haza, Jászberénybe.
Köszönet az osztályfőnököknek és Majzik Zsuzsanna tanárnőnek az értékes programokért.

2017. szeptember

A jászberényi Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium 45 fő 7. évfolyamos tanulója, s 4 fő kísérő pedagógusa 2017. szeptember 6-10-ig a HATÁRTALANUL! pályázat keretében egy felejthetetlen 5 napos erdélyi tanulmányi kiránduláson vett részt. pályázati azonosító: HAT-17-01-2017-00590

Az előkészítő foglalkozáson megismertettük a gyerekekkel a meglátogatandó erdélyi célterület kultúráját, nevezetességeit, múltját és jelenét. Az ismertetőbe bevontuk Gálikné Nagy Erzsébet történelem szakos, Szűcsné Fehér Csilla magyar szakos, Stelkovicsné Kreuter Anikó intézményvezető-helyettes tanárnőket is. Az utazó gyerekek szüleinek szülői értekezletet tartottunk.

Programjaink:

1. nap
Szeptember 6-án reggel 7 órakor indultunk az első úti célunk felé Nagyszalontára. Itt találkoztunk a Csillagösvény Utazási Iroda által megbízott idegenvezetőnkkel, Vass Judittal, aki 5 napon keresztül mesélt nekünk Erdélyről. Megtekintettük az Arany János szalontai szülőháza helyére épített táj jellegű épületet, majd a Csonkatornyot. Ezután Nagyváradra látogattunk, ahol megnézzük Szent László hermáját és a kincstárat a székesegyházban. Szent László királyunk szobra előtt a gyerekek felolvasták Siklósi András Szent Lászlóhoz című versét, majd ezt követően rövid sétát tettünk a városban, ahol impozáns épületeket láthattunk, például a püspöki palotával szemben lévő Kanonok-sort. Mielőtt a szálláshelyünket elértük volna megálltunk Királyhágón, a történelmi Erdély határán. Torockón gyönyörű vendégházban fogadtak bennünket, s a finom vacsora elfogyasztása közben elmondták a helyiek, hogy ott bizony kétszer kel fel a nap. Megfogadtuk, hogy megnézzük.

2. nap
A villásreggeli elfogyasztása után Kolozsvárra indultunk. Megnéztük a Szent Mihály székesegyházat, Mátyás király szobrát és szülőházát. Sétánk során láthattuk a Babes-Bolyai Tudományegyetem épületét és Bocskai szülőházát is. Tordára utaztunk tovább, ahol lementünk a sóbányába. Megérte 16 emeletnyi lépcsőt megmászni, mert elkápráztatott bennünket a hatalmas tér, amely otthont ad gyógyászati központnak, szórakozásnak egyaránt, hiszen megtalálható templom, golfpálya, óriáskerék, csónakázótó is. Idegenvezetőnk jóvoltából kipróbálhattuk, hogy mennyiszer hallatszik a hangunk a bánya mélyéről vissza, s meg is ízlelhettük, hogy valóban sós a sóbánya fala. A délutánt a Tordai-hasadéknál túrázással töltöttük. A festőien szép, jól kiépített túraútvonalat függőhidak és a sziklafalba vájt, néhol sodronykötelekkel, kapaszkodókkal megsegített szakaszok teszik még izgalmasabbá. Többször is átkeltünk a hasadékban futó patak felett, s a mellettünk magasodó sziklákban barlangokat is felfedezhettünk. A hasadékban sziklamászók gyakorlását is megláthattuk. A séta közben felelevenítettünk Szent László királyunk kunokkal vívott küzdelmét, amely során – a legenda szerint – a hasadék keletkezett. Sötétedéskor érkeztünk vissza Torockóra, de a helyi kisboltok tulajdonosai még ekkor is barátságosan fogadtak, s kinyitották nekünk üzletüket, hogy apró ajándéktárgyakkal gazdagodhassunk.

3. nap
Reggel korán keltünk, majd a közeli Torockószentgyörgyi várhoz indultunk. A vár lábánál a szemfülesebbek rózsalekvárt vásárolhattak egy helyi kézműves nénitől. Folytattuk utunkat Nagyenyed felé. Bethlen Gábor nevéhez fűződik az ottani református kollégium megalapítása. Idegenvezetőnk elmondta, hogy milyen nehézségeken ment keresztül az intézmény, s ennek ellenére milyen sikereket ért el. Gyulafehérvár volt a következő állomásunk. Megnéztük a székesegyház legfontosabb látnivalóit, és elhelyeztük koszorúnkat híres halottunk Hunyadi János gazdagon faragott szarkofágján. Szabad program keretében felfedezhettük a tér egyéb látnivalóit is. Szerencsénkre épp őrségváltás ideje volt, így bepillantást nyertünk e nem tervezett programba is. Kora délután érkeztünk meg Dévára, szálláshelyünkre. A délután gazdag programsorozattal folytatódott. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány számára átadtuk adományainkat, ajándékainkat, melyet nagyon nagy szeretettel fogadtak az ottani felnőttek, gyerekek egyaránt. Ezt követően közös sportjátékokat játszottunk, fociztunk a nagyobbakkal, labdáztunk a kisebbekkel, beszélgettünk az otthon lakóival. Az ízletes vacsora után, sötétedéskor elfoglaltuk szállásunkat, amely a Dévai-vár lábánál helyezkedett el.

4. nap
Reggelinél az alapítvány jóvoltából megízlelhettünk egy jellegzetes ételt, a zöldségekből készített krémet, a zakuszkát. Sokunknak elnyerte tetszését, de voltak, akik a jól bevált csokikrémet választották a kenyerükre. Reggeli után az alapítvány egyik vezetője megismertette velünk az otthon szabályait, az ott élő gyerekek napirendjét, beszélt a szokásaikról, az ünnepekről. Megmutatta a gyerekek által készített alkotásokat, amelyekből vásárolni is lehetett. A rövid ismertető után ez a nap a várakról szólt. Vajdahunyadra mentünk délelőtt. Erdély leglátványosabb, teljesen épen maradt középkori vára sokat fejlődött az elmúlt időszakban. A dombtetőn magasodó kastély méltán viseli a „várak királya” nevet. A lovagterem, a várkút, a börtön, a várba vezető híd örökre megmarad emlékezetünkben. Csodálatos volt, hogy láthattuk eredetiben azt a várat, amely mintául szolgált a Budapesten található Vajdahunyadvár megépítésére. Ezt követően a Piski arborétum 67 hektáros területén barangolhattunk. Meg kellett találnunk Kazinczy kedvenc helyén az emlékkövet, s keresés közben közel 250 európai, ázsiai és észak-amerikai fa- és cserjefaj látványában gyönyörködhettünk. Délután a Dévai várat néztük meg. Hatalmas élmény volt, hogy felfelé siklóval mentünk. A vár falai között felelevenítettük a tavaly tanult balladát, a Kőműves Kelemennét, s elszavaltuk néhány sorát. Sajnos a vár belső tereit nem nézhettük meg, mert épp felújítási munkálatok folynak.

5. nap
A korai ébredés és reggeli után búcsút vettünk a dévai gyerekektől. A nap első állomásaként a Bethlen-bástyát néztük meg Marosillyén. Az idegenvezető szeretettel mesélt nekünk a város és a vár történetéről. Tovább folytatva utunkat a Máriaradnai kegytemplomhoz érkeztünk. Megismertük a Máriát és kisdedét ábrázoló kép történetét, amely miatt a templom zarándokhellyé lett. Kirándulásunk utolsó célja Arad volt.  Sétánk során gyönyörű épületeket figyelhettünk meg, megtekintettük a város főterét, valamint a Szabadság-szobrot, amely méltó emléket állít a kivégzett vértanúknak.
A feledhetetlen tanulmányi kirándulásunk változatos programjában mindenki találhatott olyat, melyben kedvét lelhette. Az együtt töltött öt szép napra mindig emlékezni fogunk.
Köszönetünket fejezzük ki az Emberi Erőforrás Minisztériumának anyagi támogatásáért, a Csillagösvény Utazási Irodának, Stelkovicsné Kreuter Anikónak, a szervezésért, Vass Judit idegenvezetőnek, a Mentor Bt. buszsofőrjének, Petrovics Ferencnek, iskolánknak, hogy lehetővé tette utazásunkat, a szülőknek, hogy gazdag adománnyal elengedtek bennünket és végül a kísérő pedagógusoknak, Móczó Erikának, Szöllősiné Kárpáti Ágnesnek, Szőke Ildikónak, Szűcsné Fehér Csillának, hogy vigyáztak ránk.

A videó megtekinthető az alábbi linken:
https://youtu.be/SWCMSWrM7aE

A Jászkürt 2017.10.12-i számában jelent meg a pályázatról szóló médiamegjelenés:

 

Kedves Szülők, Kollégák, Tanulók!
Köszönjük önzetlen felajánlásaikat, bőkezűségüket, mellyel a Dévai Szent Ferenc Alapítvány által felkarolt családok és 2500 gyermek mindennapjait könnyítették meg. Értékes adományaikat hetedikes tanítványaink viszik a Határtalanul program keretében Dévára.
A 45 tanuló jutalomkirándulása Móczó Erika, Szőke Ildikó, Szöllősiné Kárpáti Ágnes , Szűcsné Fehér Csilla, Stelkovicsné Kreuter Anikó tanárnők segítségével valósul meg.

KRÉTA e-napló

KRÉTA elektronikus ügyintézési rendszer

Integrált Könyvtári Rendszer

Órarend

Gyakorlati képzés

Elektronikus Oktatási Rendszer

Heti étlap

Iskolánk részt vesz az európai közösség pénzügyi támogatásával finanszírozott európai iskolagyümölcs-programban

Talentum alapítvány

innovation

Kedves Szülők!
Tisztelt Támogatóink!

Szeretném megköszönni, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatják a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium alapítványát. Mindezt iskolánk fejlesztésére, s gyermekeik céljainak megvalósítására fordítjuk.

Bízom abban, hogy a jövőben is számíthatunk támogató együttműködésükre, oktató-nevelő munka támogatására.

A Talentum Alapítvány adószáma: 19223151-1-16
Az alapítvány számlaszáma: 10200586-45112076-00000000
Bank: K&H
                                                                   
Köszönettel:
Pomázi Imréné
Intézményvezető

Széchenyi terv