Székhely: 5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Bejárat: Jászberény, Sportpálya út felől
tel: +36 57 404 200  +36 57 404 201 e-mail: szent.istvan.jaszbereny@gmail.com

Összefoglaló az NTP-MŰV-18-0020 PÁLYÁZAT „Szent István Projektjéről”
Kugler Erika

Iskolánk 2019-ben ünnepeli fennállásának 100 éves évfordulóját. Ennek emlékére valósítottuk meg névadónkról, Szent Istvánról elnevezett projektünket. A pályázati projekt célja tehetséges tanulóink számára lehetőség teremtése Vizuális tehetség maradandó érték alkotására iskolai környezetünkben. Ez a maradandó alkotás egy iskolánk első emeleti auláját díszítő hat méter hosszú olajtáblakép és az ezzel kapcsolatos tanulói munkákból egy állandó kiállítási anyag.

A projekt diákjai
A „Szent István Projekt” diákjai iskolánk két vizuális tehetséggondozó programos osztályából a „Képességdiagnosztika és tehetséggondozás vizuális képességfejlesztéssel”; az MTA Szakmódszertani pályázat, Moholy-Nagy Vizuális Modulok — A 21. Századi Képi Nyelv Tanítása 2016-2020 program; a gimnáziumi rajzszakkör és fakultáció, valamint a felső tagozatos szakkör diákjai közül válogattuk. A tehetséggondozó programban 22 diák alkothatott.
Festő diákok
11. A: Urbán Orsolya - Szenti Ernő megyei művészeti (kat.) rajzversenyen 1. helyezés 2019. 2018., terve: művészeti pálya; Ézsiás Judit - Szenti Ernő megyei rajzversenyen különdíj, 2018., terve: formatervező mérnök; Bobák Anica; Szabó Enikő
10. A: Dorozsmai Petra - Szenti Ernő megyei rajzversenyen 1. helyezés), terve: építész; Horváth Hanna - Szenti Ernő megyei rajzversenyen 3. helyezés); Nagy Anna Kerubina
8. A: Bolla Mónika
8. C: Husznay Szidónia; Kiss Enikő
7. B: Bakai Örs; Baráth Nóra (Matehetsz); Gál Emília (Matehetsz); Sinka Hanna (Matehetsz); Szécsi Anna; Papp Luca Éva; Finta Fanni; Madarász Fruzsina; Orosz Fruzsina
7. C: Németh Dorina - (Művészeti gimnáziumba készül); Nashed Emánuel Nádir - (Művészeti gimnáziumba készül)
6. C: Béres Luca.

A projekt egész éves programja
2019. október 25-én 4 órás interaktív foglalkozás: Családi Művészeti Délutánt rendeztünk, hogy ráhangoljuk a diákokat a magyar történelemre és művészettörténetre. Hogy kevésbé kötött, szabadidős jellegű legyen a tanulás, a diákok családtagjait is meghívtuk. Családi csapatok versenyezhettek egymással. A Feladatok: 1. Digitális művészettörténeti teszt az informatika teremben - megvalósító: Palkó-Deli Andrea; 2. történelmi festmény dramatizálása az iskolagalériában- megvalósító: Fekete Viktória; 3. Parafrázis festése választott magyar festményhez a rajzteremben - Kugler Erika. A tesztet és a feladatokat írta: Kugler Erika. A megvalósításban további segítő önkéntes kollégák: Pomázi Imréné, Stelkovicsné Kreuter Anikó, Goda Krisztina, Miklósné Kiss Ildikó. A programon 40 fő vett részt, mely a visszajelzések alapján nagyon sikeres volt.
60 órás szakköri munka (2018. szept. 3 – 2019. 05. 16.) keretében a diákokkal tanulmányokat készítettünk a fő feladat a falikép tervezéséhez, megvalósításához. A fő téma az élő modell megfigyelése, tanulmányozása volt, és különféle technikákkal (grafit, szén, tus, pasztell, tempera, akvarell) az emberi alak (portré, ülőalak, egész alak, alakos kompozíciós témák) ábrázolásában szereztek tapasztalatot. A falikép megfestése is a 60 órás szakköri foglalkozások része volt. Meghívtuk Palkó Tibor Munkácsy-díjas festőművészt, akinek két feladatban volt nagy szerepe. 1. Olajportré festése vászonra c. esemény, hogy a diákok megtanulják az olajfestés technikáját; 2. A falikép festése és annak hosszas munkálatai. A 6 méteres faliképhez alapozott rétegelt lemezt használtunk. A kép fő frontjára királygalériát terveztünk 6 Árpád-házi király portréjával (Árpád, Géza, Szent István, Szent László, III. Béla, IV. Béla). A központi kép: Asztrik püspök átadja a koronát Istvánnak. A többi felületre ornamentikákat, rozettákat festettünk. Hogy a munkálatokat be tudjuk fejezni, két egész napos festést szerveztünk (2019. április 29-30.). A Centenáriumi iskolánkért gálán  a jászberényi Lehel Mozi színpadán mutattuk be először a kész faliképet és a róla készült filmet. Ezután kerültek a képek eredeti helyükre, a gyakorló iskola 1. emeleti aulájába. A szakkörön készített előtanulmányokból szép képanyag született állandó kiállításra. A projekt végén Projektzáró rendezvényt, képavatót, kiállítást és filmvetítést rendeztünk az Iskolagalériában, amelynek megnyitására és a projekt értékelésére felkértük Verebes György Munkácsy-díjas festőművészt. A rendezvényről TV interjú is készült. Verebes György mint a Magyar Festészet Napja Alapítvány elnöke elmondta, hogy a szeretne felajánlást tenni iskolánk és a város számára, hogy 2019. októberében a Magyar Festészet Napja alkalmából egyik kiemelt helyszín legyen a város.
A Szent István Projekt sikeresen megvalósult. Iskolai környezetünkben kialakult egy reprezentatív tér. A tehetséges diákok gyakorlati tapasztalatot szereztek a vizuális környezet alapját képező épített környezet tudatos alakításában. A nagyméretű falikép emberpróbáló kihívás volt számukra, nagy tétje volt a feladatnak, mert hosszú távra szól a kép. Szűkebb és tágabb környezetünket, kultúránkat, történelmi hagyományainkat a képző- és iparművészeten keresztül megismerték, ebből fakadó élményeiket egyedi, eredeti formában kifejezték. A tevékenységek kiegészítették a hagyományos tanulási tapasztalatokat. Cél orientáltan, alapoztak a tanulók kiemelkedő vizuális-manuális képességeire, kreativitására, problémamegoldó képességére. A projekt komplex gondolkodást igényelt, rugalmasságot, flexibilitást tanár és diák részéről egyaránt. A diákok ugrásszerű fejlődésen mentek keresztül.
Falikép témáinak festői: Német Dorina 7. C: Árpád fejedelem; Nashed Emánuel Nádir 7.C: Géza fejedelem;
Urbán Orsolya 11.A: Szent István; Horváth Hanna 10.A, Dorozsmai Petra 10.A, Bobák Anica 11.a, Sinka Hanna, Gál Emília, Bakai Örs 7.b: Asztrik püspök átadja a koronát Istvánnak; Béres Luca 6.C: Szent László; Ézsiás Judit 11.A: III. Béla; Husznay Szidónia 8.C: IV. Béla
13 rozetta: Szabó Enikő 11.A; Horváth Hanna 10.A; Bolla Mónika 8.A; Husznay Szidónia, Kiss Enikő 8.C; Baráth Nóra, Gál Emília, Sinka Hanna, Szécsi Anna, Papp Luca Éva 7. B; Németh Dorina, Nashed E. Nádir 7.C; Béres Luca 6.C.
Tanárok: Kugler Erika, Palkó Tibor
A tanulmányokból és olajportrékból egy kiállítást rendeztünk az Iskolagalériában. Az eseményekről és az alkotásokról 8 film készült.
TRIÓ TV – összefoglaló filmje
Kugler Erika filmjei: 1. Családi Művészeti Délután; 2. Olajfestés vászonra; 3. Falikép festése; 4. 60 órás rajzszakkör munkájáról; 5. Projektzáró rendezvény teljes megnyitó beszédek; 6. Az elkészült falikép részletes bemutatása az alkotókkal; 7. Elkészült falikép iskolai környezetünkben

Köszönjük a Szent István Projektben való közreműködésüket: Palkó Tibornak, Verebes Györgynek, Pomázi Imrénének, Stelkovicsné Kreuter Anikónak, Palkó-Deli Andreának, Fekete Viktóriának, Goda Krisztinának, Miklósné Kiss Ildikónak, Gáliké Nagy Erzsébetnek, Kátainé Tasi Tündének, Búsné Szabó Évának; minden kollégának, a diákoknak, szüleiknek, és a rendezvényeinket megtisztelőknek; az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusának, hogy a helyet biztosította az alkotáshoz.

 

Médiamegjelenés
• TUTIHÍR.HU, Jászkürt Újság internetes oldala
http://www.jaszkurt.hu/index.php/jaszbereny-es-a-jaszsag/kozelet/item/9581-sikerrel-zarult-a-szent-istvan-projekt
http://tutihir.hu/index.php/jaszbereny-es-a-jaszsag/kozelet/item/9581-sikerrel-zarult-a-szent-istvan-projekt
• TRIÓ TV 2019.06. 25. 11.20. – hír, interjú a pályázatról és zárórendezvényről.
http://jttv.hu/
http://jttv.hu/szent-istvan-oroksege-hatarozta-meg-tehetseggondozo-szakkor-egy-eves-munkajat
• Honlap
http://gyakorlo-jaszbereny.sulinet.hu/index.php/altalanos-iskola/vizualis-kultura-mesterprogram
http://gyakorlo-jaszbereny.sulinet.hu/index.php/iskolankrol/palyazatok/ntp-muv-18
• Facebook esemény
• Meghívók: 1. (4 órás interaktív (Családi Művészeti Délután); 2. Olajfestés vászonra; Falikép festése; 3. Iskolánkért centenáriumi gála; 4. Zárórendezvény, kiállítás, képavató
• Centenáriumi iskolánkért gála (Lehel Filmszínház), Faliképet bemutató filmen
• Iskolai tannévzáró, 22 diák NTP –MŰV-18-0020 Oklevelek
• Ballagási ünnepség, 8. évfolyam
• Tantestületi értekezlet.

Fényképek
60 órás szakköri munka
http://piwigo.gyakorlo-jaszbereny.sulinet.hu/index.php?/category/106
Olajportré festése vászonra
http://piwigo.gyakorlo-jaszbereny.sulinet.hu/index.php?/category/107
Falikép festése
http://piwigo.gyakorlo-jaszbereny.sulinet.hu/index.php?/category/108
Kész falikép iskolai környezetben
http://piwigo.gyakorlo-jaszbereny.sulinet.hu/index.php?/category/109
Zárórendezvény, kiállításmegnyitó
http://piwigo.gyakorlo-jaszbereny.sulinet.hu/index.php?/category/110

Összes film megjelenik
https://www.youtube.com/results?search_query=ntp-m%C5%B1v-18-0020+szent+istv%C3%A1n+projekt

1. film
NTP-MŰV-18-0020 pályázat Szent István Projekt, Kiállítás és elkészült olajfalikép, 2019.05.
https://www.youtube.com/watch?v=1WWTLHO6mUw&feature=youtu.be

2. film
NTP-MŰV-18-0020 Szent István Projekt Családi Művészeti Délután 2019.10.25.
https://www.youtube.com/watch?v=O4xCWKiRZVk

3. film
NTP-MŰV-18-0020 pályázat Szent István Projekt, Falikép 1. emeleti aula, 2019.06.12.
https://www.youtube.com/watch?v=kQ-YTt5fOcY&feature=youtu.be

4. film
NTP-MŰV-18-0020 pályázat, Szent István Projekt, 60 órás szakkör, 2018.09.-2019.06.
https://www.youtube.com/watch?v=fquUv7y9HzQ&feature=youtu.be

5. film
NTP-MŰV-18-0020 pályázat Szent István Projekt, Olajfestés vászonra Palkó Tiborral, 2019.03.28.
https://www.youtube.com/watch?v=h8vSf7gojIE&feature=youtu.be

6. film
NTP-MŰV-18-0020 pályázat Szent István Projekt, Falikép festése Palkó Tiborral, 2019.04.04.-05.13.
https://www.youtube.com/watch?v=F7zz7PHyZtE&feature=youtu.be

7. film
NTP-MŰV-18-0020 pályázat Szent István Projekt; Zárórendezvény kiállításmegnyitó, 2019.06.12.
https://www.youtube.com/watch?v=KG1OaHR749Q&feature=youtu.be


A címlapon:
Szent István király (Urbán Orsolya munkája)

Szeretettel meghívjuk az

NTP-MŰV-18 - 0020 jelű
„Szent István” projekt – Iskolánk százéves centenáriuma alkalmából” című projekt 

keretében megrendezendő

Falikép festése
c. rajzszakköri foglalkozásunkra

Meghívott művésztanárunk: Palkó Tibor Munkácsy-díjas festőművész

Iskolánk 2019-ben ünnepeli fennállásának 100 éves évfordulóját. Ennek emlékére szeretnénk megvalósítani névadónkról, Szent Istvánról elnevezett projektünket. A cél tehetséges tanulóink számára lehetőség teremtése maradandó érték alkotására iskolai környezetünkben. E projekt keretében egy emlékfal kialakítására kerül sor: az iskola első emeletén az üvegfal feletti felület olaj táblaképekkel történő díszítésére, és az ezzel kapcsolatos tanulói munkákból egy állandó kiállítási anyag létrehozására.

Időpont: 2019.04.11. csütörtök. 14:00-17:00
Helyszín: Eszterházi Károly Egyetem Jászberényi Campus rajzterme
Részvevők: A tehetséges tanulók (20 fő)
Projektíró és felelős: Pomázi Imréné, Kugler Erika
Foglalkozást vezető: Palkó Tibor festőművész
Segítő tanárok:
·   Palkó-Deli Andrea
.   Kugler Erika

Program:
13:30: Gyülekező az Iskolagalériában.
14:00: Pomázi Imréné igazgató köszöntője a főiskola rajztermében.
14:15-17:00: Falikép festése.

A programokról fotódokumentáció készül.

keretében megrendezett

Családi Művészeti Délután

Iskolánk 2019-ben ünnepeli fennállásának 100 éves évfordulóját. Ennek emlékére a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium Talentum Alapítványa díjnyertes pályázat keretében valósítja meg névadónkról Szent Istvánról elnevezett projektünket. A cél tehetséges tanulóink számára lehetőség teremtése maradandó értékteremtő alkotás létrehozására, iskolai környezetünk általuk történő szépítésére; egy olajtáblaképekkel kialakított emlékfal iskolánk első emeleti üvegfala felett, és az ezzel kapcsolatos tanulói munkákból egy állandó kiállítási anyag létrehozása.

2018. 10. 25.-én egy négy órás élményalapú interaktív csoportos foglalkozást, Családi Művészeti Délutánt rendeztünk szülők, hozzátartozók bevonásával. A rendezvény helyszínei a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium Iskolagalériája, informatikaterme, rajzterme. A rendezvényen 35 fő vett részt, iskolánk legkiválóbb vizuális tehetségei 6-11. osztályig, valamint szüleik, testvéreik. A program Pomázi Imréné igazgató köszöntőjével kezdődött az Iskolagalériában. A csapatok kialakítása után interaktív művészettörténeti vetélkedőt rendeztünk a magyar művészetekről az informatika teremben. A tesztfeladatsort írta: Kugler Erika, az interaktív online tesztet készítette Palkó-Deli Andrea. Fekete Viktória tanárnő vezetésével egy választott magyar történelmi festményről, szoborkompozícióról élőképet kellett készíteni csapatonként, majd néhány perces humoros dramatikus játékot rögtönözni modern értelmezési tartománnyal ötvözve. Az utolsó feladat egy közös családi alkotás elkészítése volt: választott festményhez képátirat, parafrázis, festő vagy grafikus technikával. A verseny eredményhirdetése után mindenki részesült a fő díjból, az oroszkrém tortából.

Projektíró és felelős: Pomázi Imréné, Kugler Erika.

A rendezést segítő kollégák: Stelkovicsné Kreuter Anikó, Goda Krisztina, Miklósné Kiss Ildikó.

Szent István Családi Nap megnyitó - Művészettörténeti verseny:

 

Drámajáték:

 

Parafrázis festése:

 

KRÉTA e-napló

KRÉTA elektronikus ügyintézési rendszer

Integrált Könyvtári Rendszer

Órarend

Gyakorlati képzés

Elektronikus Oktatási Rendszer

Heti étlap

Iskolánk részt vesz az európai közösség pénzügyi támogatásával finanszírozott európai iskolagyümölcs-programban

Talentum alapítvány

innovation

Kedves Szülők!
Tisztelt Támogatóink!

Szeretném megköszönni, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatják a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium alapítványát. Mindezt iskolánk fejlesztésére, s gyermekeik céljainak megvalósítására fordítjuk.

Bízom abban, hogy a jövőben is számíthatunk támogató együttműködésükre, oktató-nevelő munka támogatására.

A Talentum Alapítvány adószáma: 19223151-1-16
Az alapítvány számlaszáma: 10200586-45112076-00000000
Bank: K&H
                                                                   
Köszönettel:
Pomázi Imréné
Intézményvezető

Széchenyi terv