Székhely: 5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Bejárat: Jászberény, Sportpálya út felől
tel: +36 57 404 200  +36 57 404 201 e-mail: szent.istvan.jaszbereny@gmail.com

Kuratórium elnöke:
Pomázi Imréné

Kuratórium tagjai:
Gombkötő Erzsébet
Nyitó Róbert
Szabóné Darócz Mária
Bartos Kinga

A Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium "Talentum" nevet viselő alapítványa 1992-ben szülői kezdeményezésnek köszönhetően jött létre, a immáron több mint 28 éve segíti az iskolában folyó színvonalas nevelő-oktató munkát, támogatja a diákok szabadidejének hasznos eltöltését.

Közhasznú alapítványként a következő célkitűzések mentén tevékenykedik:

a) Az iskolai oktatómunka színvonalának, eredményességének növelése: kiemelten az idegen nyelvek és a matematika oktatásban kíván az iskolai lehetőségeknél többet nyújtani a tanulóknak.
Ezen célt az alapítvány az alábbi módon kívánja megvalósítani:
- Az idegen nyelvek oktatását csoportbontással, az ebből adódó magasabb óraszámok többletköltségeinek finanszírozásával, nyelvi szakkörök, nyelvi tanfolyamok, nyelvvizsga előkészítők, versenyek, bel- és külföldi táborok, cserekapcsolatok, tanulmányutak szervezésével, ezek költségeihez való hozzájárulással segíti.
- Az idegen nyelvi oktatás feltételeit több szakképzett nyelvtanár alkalmazásával, továbbképzések támogatásával, szakkönyvek, oktatási segédeszközök beszerzésével kívánja javítani.
- A matematika oktatás korszerűsítését magasabb szintű ismeretek nyújtásával, a számítógépes képzés megújításával, szakkörök, versenyek szervezésével szeretné biztosítani.
- Az oktatásban résztvevő tanulók és pedagógusok érdekeltségét növelni a teljesítményhez igazodó juttatási és ösztönző rendszer alkalmazásával.

 b) A diák- és tömegsport fejlesztése és támogatása
Ezen célt az alapítvány az alábbi módon kívánja megvalósítani:
- Sportolási lehetőség - iskolán belüli és azon kívüli - biztosításával, különösen tömegsport események szervezésével. illetve iskolai feltételek mellett nem gyakorolható sportok (pl. úszás, síelés, túrázás) támogatásával, bel- és külföldi tanulási és gyakorlási feltételek támogatásával.
- Sportoló diákok és az oktatók érdekeltségeinek növelésével, elismerésük biztosításával.
- Versenyek és az arra felkészítő tréningek (pl. edzőtáborok) bel- és külföldi szervezésével és ennek támogatásával.

Az alapítvány a megfogalmazott célkitűzések értelmében oktatási, művelődési és sport célokat kíván megvalósítani.
Az alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítése érdekében folytatja. Törekszik arra, hogy a tanulók nevelését, oktatást, képességeik fejlesztését úgy támogassa és oly módon segítse elő, hogy a tanulók a jövő társadalmának hasznos tagjai legyenek.
Az alapítvány az 1997. évi CLVI. tv. V. Fejezet 26. §-a c./ pontja szerint az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:
- szociális tevékenység
- nevelési és oktatási, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- kulturális tevékenység
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
- euro-atlanti integráció elősegítése.
Az alapítvány a fentiek értelmében többek között oktatási, közművelődési és sporttevékenységet folytat.

Pomázi Imréné, a kuratórium elnöke

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által "A hazai és a határon túli művészeti tehetséggondozó programok támogatása” címmel kiírt nyílt pályázatra Kugler Erika mesterpedagógus nyújtotta be a „Szent István" projekt - Iskolánk százéves centenáriuma alkalmából” című pályázatát. Szerződés száma: NTP-MŰV-18-0020. A pályázat értékelése alapján a Támogató a 12811-36/2018/ESELYT számú, a pályázat nyerteseiről készült nyertes döntési lista alapján 1250000 Ft vissza nem térítendő támogatás odaítéléséről döntött a javunkra. Ennek keretében kerül sor 2018. október 25-én a Családi Művészeti Délutánra.
Iskolánk 2019-ben ünnepeli fennállásának 100 éves évfordulóját. Ennek emlékére szeretnénk megvalósítani névadónkról, Szent Istvánról elnevezett projektünket. A cél tehetséges tanulóink számára lehetőség teremtése maradandó érték alkotására iskolai környezetünkben. E projekt keretében egy emlékfal kialakítására kerül sor: az iskola első emeletén az üvegfal feletti felület olaj táblaképekkel történő díszítésére, és az ezzel kapcsolatos tanulói munkákból egy állandó kiállítási anyag létrehozására.
A Családi Művészeti Délután egy 4 órás élményalapú interaktív csoportos foglalkozás szülők, hozzátartozók bevonásával.
Időpont: 2018. 10. 25. csütörtök. 15. 00
Helyszín: Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium Iskolagalériája, informatikaterme, rajzterme.
Részvevők: A tehetséges tanulók és szüleik, testvéreik
Projektíró és felelős: Pomázi Imréné, Kugler Erika
A feladatot végző tanárok: Fekete Viktória, Goda Krisztina, Kugler Erika, Miklósné Kis Ildikó, Palkó-Deli Andrea.
Programok:
14.50 Gyülekező az Iskolagalériában.
15.00 Pomázi Imréné igazgató köszöntője az Iskolagalériában. A projekt és programjainak bemutatása - Kugler Erika.
15.15 „Családi csapatok” kialakítása, feladatok bemutatása.
15.30 Vetélkedő

1.     15. 30-16.15

Feladat: Interaktív művészettörténeti vetélkedő a magyar művészetről (építészet, festészet, szobrászat és iparművészet).

2.     16.30-17.15

Feladat: Választható magyar festményről, szoborkompozícióról élőkép készítése csapatonként, majd néhány perces dramatikus játék.

3.     17.30-18.15

Feladat: Választott festményhez képátirat, parafrázis készítése festő, vagy grafikus technikával színesben, vagy fekete-fehérben.

18.30-19.00 Zárás, eredményhirdetés
A kávézóban tea és sütemény várja a Kedves Vendégeket.
A programokról fotódokumentáció készül.

Kedves Szülők! Tisztelt Támogatóink!
Szeretném megköszönni, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatják a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium alapítványát. Mindezt iskolánk fejlesztésére, s gyermekeik céljainak megvalósítására fordítjuk.
Bízom abban, hogy a jövőben is számíthatunk támogató együttműködésükre, oktató-nevelő munka támogatására.

A Talentum Alapítvány adószáma: 19223151-1-16
Az alapítvány számlaszáma: 10200586-45112076-00000000
Bank: K&H
Köszönettel:
Pomázi Imréné, intézményvezető

KRÉTA e-napló

KRÉTA elektronikus ügyintézési rendszer

Integrált Könyvtári Rendszer

Órarend

Gyakorlati képzés

Elektronikus Oktatási Rendszer

Heti étlap

Iskolánk részt vesz az európai közösség pénzügyi támogatásával finanszírozott európai iskolagyümölcs-programban

Talentum alapítvány

innovation

Kedves Szülők!
Tisztelt Támogatóink!

Szeretném megköszönni, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatják a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium alapítványát. Mindezt iskolánk fejlesztésére, s gyermekeik céljainak megvalósítására fordítjuk.

Bízom abban, hogy a jövőben is számíthatunk támogató együttműködésükre, oktató-nevelő munka támogatására.

A Talentum Alapítvány adószáma: 19223151-1-16
Az alapítvány számlaszáma: 10200586-45112076-00000000
Bank: K&H
                                                                   
Köszönettel:
Pomázi Imréné
Intézményvezető

Széchenyi terv